Czesław Miłosz na lekcjach języka polskiego- materiały dla nauczycieli

PDF Drukuj Email
15781 odslon

Proponujemy materiały dla nauczycieli dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

 

Książki:

1. BIAŁEK, Małgorzata.
Jak
analizować i interpretować epikę? : poradnik dla maturzystów / Małgorzata Białek. – Warszawa : Wydawnictwo Telbit, cop. 2009. – (Lubię się Uczyć.) ISBN 978-83-60848-68-5 
Sygn: Czytelnia [811.162.1(075.3-021.66)] 101918

2. BURKOT, Stanisław (1932- ).
Literatura
polska w latach 1939-1999 / Stanisław Burkot. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13740-1
Sygn: 81296, 81297

3. BURKOT, Stanisław (1932- ).
Literatura
polska 1939-2009 / Stanisław Burkot. – Wyd. 3. zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. ISBN 978-83-01-16289-4
Chronologiczne zestawienie utworów literackich, scenicznych realizacji dramatów, esejów, scenariuszy i adaptacji filmowych (wy­bór). 
Sygn: 104048, Czytelnia [821.162.1] 104049

4. CHRZĄSTOWSKA, Bożena
Poezja
Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. (Biblioteka Analiz Literackich ; nr 58) ISBN 83-02-05110-1
Sygn: 70049, 70857

5. CHRZĄSTOWSKA, Bożena (1929- ).
Poezje
Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. (Biblioteka Analiz Literackich ; nr 58) ISBN 83-02-05110-1
Sygn: 62328

6. CHRZĄSTOWSKA, Bożena (1929- ). 
Poezje
Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. (Biblioteka Analiz Literackich ; nr 58)
ISBN 83-02-01812-0
Sygn: 41620, 41621

7. Interpretacje
Interpretacje
porównawcze : przewodnik dla licealistów / [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska]. – Warszawa : ”Stentor”, 2006.
Na okł. podtyt.: Miłosz, Żeromski, Witkacy, godność, sztuka, śmierć, Kochanowski, Mickiewicz, Norwid : wydanie specjalne. ISBN 83-89315-60-2
Sygn: 91609, 91610, Czytelnia 91624

8. KANIEWSKA, Bogumiła.
Literatura
polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. (Zrozumieć Literaturę) ISBN 83-7177-372-2
Sygn: 101033

9. LECH, Ewa
Opracowania lektur dla klas 3 gimnazjum / Ewa Lech, Stanisław Tarkowski. – Warszawa : ”Skrypt”, cop. 2004. (Nowa Szkoła / Skrypt)
Na okł. podtyt.: streszczenia, problematyka, charakterystyka, budowa utworów, interpretacje wierszy. ISBN 83-86314-63-X
Sygn: 91050, Czytelnia 91051

10. Lektury
Lektury
polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych ”Universitas”, cop. 1997. ISBN 83-7052-937-2 
Sygn: 67992, Czytelnia [821.162.1] 67993

11. Literatura
Literatura
współczesna ”źle obecna” w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska ; red. Agnieszka Kłak [i in.]. – Wrocław [i in.] : Ossolineum, 1990. ISBN 83-04-03698-3 
Sygn: 52040, 52039, 52049, 55425

12. Literatura
Literatura
współczesna, ”źle obecna” w szkole : antologia tekstów literackich
i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska ; przy wyborze tekstów i ich red. współprac. Agnieszka Kłak [i in.]. – Wyd. 1, rzut. 3. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. ISBN 83-04-03698-3
Sygn: 52290, 52291

13. Literatura
Literatura
emigracyjna w szkole / red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2008. ISBN 978-83-7306-421-8
Sygn: 100717

14. NIEMCZYŃSKA, Małgorzata.
Analiza
poezji : szkice interpretacyjne wierszy współczesnych / Małgorzata Niemczyńska. – Kraków : Wydaw. Szkolne Omega, 2000. ISBN 83-7267-029-3
Sygn: 87530, Czytelnia 87531

15. NOSOWSKA, Dorota.
Wiersze
w pytaniach i odpowiedziach : dla gimnazjum / Dorota Nosowska. – Warszawa : Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Park Edukacja, 2010. – (Park Edukacja) ISBN 978-83-262-0174-5
Sygn: Czytelnia [811.162.1(075.3-021.64)] 104576

16. NOSOWSKA, Dorota.
Wiersze
w pytaniach i odpowiedziach : liceum / Dorota Nosowska. – Warszawa : Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Park Edukacja, 2010 (Park Edukacja) ISBN 978-83-262-0547-7
Książka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego. 
Sygn: Czytelnia [811.162.1(075.3-021.66)] 104577

17. OLEJNICZAK, Józef
Czytając
Miłosza / Józef Olejniczak ; Szkoła Języka i Kultury Polskiej . Uniwersytet Śląski. – Katowice : „Śląsk” : SJiKP, 1997. ISBN 83-86089-01-6 (Biblioteka Interpretacji ; t.2).Zawiera także wiersze C.Miłosza.
Sygn: 71835

18. PIEŃKOSZ, Konstanty.
Czesław
Miłosz „Poezje” / oprac. Konstanty Pieńkosz. – Warszawa : ”Jota”, 1990. (Przewodnik po Lekturach, ISSN 0867-1893 ; 20.).
Sygn: 51499, 54260, 54261, 54262

19. Poeci
Poeci
dwudziestolecia międzywojennego. [1] / pod red. Ireny Maciejewskiej. – Warszawa : ”Wiedza Powszechna”, 1982 (Sylwetki)
Sygn: 40502, 52642

20. Poezja
Poezja
w szkole średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. – Warszawa : Kraków : [Warszawski Dom Wydawniczy] ; Wydaw. Edukacyjne, 1995 (Teksty, Interpretacje, Konteksty, Pomysły Lekcji) ISBN 83-85558-45-4
Sygn: 66137, 66138

21. Poezja
Poezja
współczesna w szkole : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. – Wyd. 2. – Warszawa : Stentor, 2002 (Szkolna Biblioteka Humanisty)
ISBN 83-86018-47-X
Sygn: 91599

22. POZNAŃSKI, Jacek.
Interpretacje
wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański. – Warszawa : ”Skrypt”, cop. 2004. ISBN 83-89522-31-4
Sygn: 91038, Czytelnia 91039

23. POZNAŃSKI, Jacek.
Opracowania
lektur dla klas 2 gimnazjum / Jacek Poznański, Stanisław Tarkowski. – Warszawa : „Skrypt”, cop. 2002. (Nowa Szkoła / Skrypt)
Na okł. podtyt.: streszczenia, problematyka, charakterystyka postaci, budowa utworów, interpretacje wierszy. ISBN 83-86314-48-6 
Sygn: 91048, Czytelnia 91049

24. RYŃSKA, Marta.
Interpretacja
wierszy : szkoła podstawowa / Marta Ryńska. – Warszawa : Skrypt, cop. 2006. ISBN 83-89522-62-4
Sygn: 102758

25. SKUBALANKA, Teresa (1928- ).
Język
poezji Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. ISBN 83-227-2509-4
Sygn: 99072

26. Zaczynając
Zaczynając
od Miłosza ... : antologia wierszy - dla licealistów / ułożyli Jacek Brzozowski i Alina Kowalczykowa. – Warszawa : „Stentor”, 1993.
ISBN 83-86018-00-3
Sygn: 58412, 58413

 

Artykuły z czasopism:

1. ARENDT, Anna
POLAK - Europejczykiem : scenariusz lekcji języka polskiego w kl. II (edukacja europejska, edukacja filozoficzna) / Anna Arendt. // Refleksje. – 2004, nr 5, s. 16-17
Temat zajęć: Co to znaczy być Europejczykiem? (mit o Europie).

2. BIAŁAS, Anita.
KONKURS o życiu i twórczości Czesława Miłosza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anita Białas. Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 3,
s. 39-40

3. BIERNACKA, Anna
ESSE Miłosza na warsztacie scenarzysty / Anna Biernacka. // Język Polski w Liceum : Zeszyty Kieleckie – 2011/2012, nr 1, s.60-74

4. BORACZYŃSKA, Małgorzata
AUTOREFLEKSJE niepewności - poezja Czesława Miłosza na lekcjach języka polskiego : pomysł na lekcję / Małgorzata Boraczyńska. // Polski w Praktyce. – 2011, nr 3, s. 29-30

5. BORACZYŃSKA, Małgorzata
KRUCHOŚĆ i wielkość poetów z urojonych światów : pomysł na lekcję / Małgorzata Boraczyńska. // Polski w Praktyce. – 2011, nr 3, s. 31-34

6. BORTNOWSKI, Stanisław
STANĄĆ w blasku jakiejś jednej chwili : (Dar Czesława Miłosza) / Stanisław Bortnowski. // Język Polski w Gimnazjum : Zeszyty Kieleckie. – 2011/2012, nr 1, s. 21-29

7. BORTNOWSKI, Stanisław
WARSTWY geologiczne wiersza Czesława Miłosza Rzeki/ Stanisław Bortnowski. // Język Polski w Liceum : Zeszyty Kieleckie – 2010/2011, nr 4, s.53-60

8. CHRZĄSTOWSKA, Bożena
MIŁOSZ czytany w szkole / Bożena Chrząstowska. // Polonistyka. – [R.] 58, nr 1 (2005), s. 38-44

9. CHWIEDUK, Grażyna
O (NIE)POETYCKIEJ refleksji nad budową świata - Czesław Miłosz Przypowieść o maku / Grażyna Chwieduk. // Korepetytor. – 2002, nr 2, s.8-9
Scenariusz lekcji dla klasy VI lub gimnazjum.

10. CIELIŃSKI, Arkadiusz
ZANIM powstaną lekcje o symbolach i wartościach : Joanna Kulmowa Przepis na mazurek, Czesław Miłosz Słońce / Arkadiusz Cieliński. // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 3, s.9-12

11. CZECZAK-GODULA, Maria
CHWILA zadumy nad światem - Czesław Miłosz Przypowieść o maku / Maria Czeczak - Godula. // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7-8, s.9
Konspekt lekcji z języka polskiego dla klasy VI.

12. DĘBOWSKA-KĘPCZYK, Joanna
UNDE malum? - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz : propozycja metodyczna dla klas maturalnych / Joanna Dębowska - Kępczyk. // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 4, s.25-28
Scenariusz zajęć dotyczy analizy i interpretacji dwóch wierszy: Unde malum? T. Różewicza i Unde malum Cz. Miłosza.

13. DOBRZYŃSKA, Malwina
ROZGRYZANIE makowej planety / Ernest Bryll. // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 2, s.11

14. DOMAŃSKA, Hanna
O CZŁOWIEKU, który rozsławił imię Polski na świecie : propozycja metodyczna dla klasy: IV, V i VI / Hanna Domańska. // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/2005, nr 3, s.37-49
Tematy: O Czesławie Miłoszu- laureacie Literackiej Nagrody Nobla, O niezwykłej  lekcji geografii. Wiersz Czesława Miłosza Ojciec objaśnia.. O tym, co w życiu cenne, a nawet najcenniejsze - wiersze Czesława Miłosza: Nadzieja i Miłość.

15. DROGA, Katarzyna
JEŚLI będzie wiersz, to Miłosza / Katarzyna Droga. // Cogito. – 2008, nr 7, s. 85-87

16. DROGA, Katarzyna
TO ZWYKŁY dzień / Katarzyna Droga. // Victor Ósmoklasista. – 2000, dodatek specjalny nr 4, s.40-43

17. FRYDRYCH, Dorota
KONSPEKT lekcji języka polskiego w klasie VII : Temat: Wizja końca świata w wierszu Czesława Miłosza Piosenka o końcu świata / Dorota Frydrych. // Wiadomości Opinie Materiały: Biuletyn Pilskiej Oświaty. – 1998, nr 1, s. 13-15

18. GAŁCZYŃSKA, Elżbieta
”A MIŁOSZ? Niech mi kto wytłumaczy, Dlaczego mi serce ustaje, Gdy tylko usłyszę jego wiersz” / Elżbieta Gałczyńska. // Korepetytor. – 2004,
nr 3, s. 16-19
Konkurs szkolny poświęcony twórczości Cz. Miłosza.

19. GAŁCZYŃSKA, Elżbieta
”POETA dostojnych słów” / Elżbieta Gałczyńska. // Korepetytor. – 2004, nr 3, s.5-7
Krzyżówka wykorzystująca wybrane wydarzenia z życia Czesława Miłosza.

20. GAŁCZYŃSKA, Elżbieta
PRZESŁANIE moralne utworu Który skrzywdziłeś Czesława Miłosza / Elżbieta Gałczyńska. // Korepetytor. – 2004, nr 3, s. 11-13

21. GAŁĘŻEWSKA, Iwona
O OGRODACH, tęsknocie za nimi i o wiejącym wietrze historii, czyli Czesław Miłosz wobec tradycji sentymentalizmu (Piosenka pasterska) : Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych / Iwona Gałężewska. // Zeszyty Szkolne: edukacja humanistyczna. – 2006, nr 3, s.68-73

22. GÓRNICKI, Jarosław
W CIENIU ”człowieka prostego” : porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka Rzeka i Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś / Jarosław Górnicki. // Polonistyka. – 1996, nr 8, s. 547-549

23. GRONEK, Barbara
KU KRÓLESTWU księdza Jana / Barbara Gronek. // Polonistyka. – 2003, nr 2, s. 89-95

24. INTERPRETACJA porównawcza Epitafium Rzymowi Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego i Epitafium Czesława Miło­sza. // Cogito. – 2004, nr 14, s.92-93 Nowa matura- wypracowanie z arkuszy maturalnych.

25. JACHIMCZAK, Barbara Wanda
DAJ pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 27-29

26. JARECKA, Renata
DWÓR / Renata Jarecka. // Cogito. – 2006, nr 14, s.50-51
Wiersz w liceum.

27. JURCZYK, Halina
WĘDRÓWKA z Szewczykiem Dratewką / Halina Jurczyk. // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 2, s.70-75
Scenariusz zajęć w klasie II.

28. KIRYŁA, Ewa
LEKCJE otwarte zamiast teoretycznych rad pedagogicznych (propozycja dla zespołów WDN) / Ewa Kiryła. // Język Polski w Gimnazjum : Zeszyty Kieleckie. – 2010/2011, nr 4, s. 84-88

29. KOŁODZIEJCZYK, Ewa
MIŁOSZ w oczach licealistów / Ewa Kołodziejczyk, Jan Zięba. // Polonistyka.   - 2002, nr 3, s. 170-174

30. KOŁODZIEJCZYK, Ewa
PODRÓŻ syna marnotrawnego. O motywie romantycznym w Trzech zimach Czesława Miłosza / Ewa Kołodziejczyk. // Pamiętnik Literacki  - 2001,
nr 3, s.135-169

31. KORZEŃSKA, Zofia
MIŁOSZOWE wejście w czasoprzestrzeń dzieciństwa : próba interpretacji filozoficzno-metafizycznej poezji Czesława Miłosza na przykładzie poematu Świat / Zofia Korzeńska. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1991/1992, nr 4, s. 4-17

32. KOZIOŁ, Halina
JAK Szkoła Podstawowa w Biertowicach Miłosza (i innych poetów) gościła / Halina Kozioł. // Polonistyka. - 1996, nr 2, s. 110-112

33. KRAWCZYK, Alicja
LEKCJA z Miłoszem. O wierności mowie ojczystej : szkic metodyczny / Alicja Krawczyk. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s.32-36
Analiza wybranych fragmentów z utworów noblisty, poświęconych mowie ojczystej- zajęcia w szkole podstawowej.

34. KUCHTA, Anna
PIĘKNO krajobrazu ukazane w wierszu Czesława Miłosza Droga : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy IV / Anna Kuchta. // Korepetytor.   - 2004, nr 3, s. 7-9

35. ŁOPATA, Andrzej
MICKIEWICZ i Miłosz : poeci pamięci i świadectwa / Andrzej Łopata. // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 3, s. 33-40

36. MACHOCKA, Agnieszka
POLSKA w Europie / Agnieszka Machocka. // Język Polski w Szkole IV-VI.   - 2006/2007, nr 3, s. 51-59
Propozycja omówienia wierszy Cz. Miłosza: Przypowieść o maku, Z okna, Ojciec objaśnia w klasie VI szkoły podstawowej.

37. MACIEJEWSKI, Tomasz
CZY tylko poetycki obraz miast Europy? Czesław Miłosz Ojciec objaśnia : szkic interpretacyjny / Tomasz Maciejewski. // Język Polski w Szkole IV-VI.   - 2004/2005, nr 4, s.50-60
Zajęcia w klasie V.

38. MACIEJEWSKI, Tomasz
MIEJSCE pod słońcem - Ganek Czesława Miłosza : szkic interpretacyjny / Tomasz Maciejewski. // Język Polski w Szkole IV-VI.   - 2003/2004, nr 2, s.28-35
Zajęcia w klasie IV.

39. MALISZEWSKI, Karol
NAMALOWAĆ protest : scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum / Karol Maliszewski. // Między Nami Polonistami. -2006, nr 3, s.19

40. MARZEC, Magdalena
O ANIOŁACH Czesława Miłosza : projekt działań analityczno-interpretacyjnych dla klas ponadgimnazjalnych / Mag­dalena Marzec. // Zeszyty Szkolne .   - 2007, nr 1 , s. 79-87

41. MAZUREK, Katarzyna
”ZAWSZE tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą” : scenariusz przedstawienia poświęconego twórczości Czesława Miłosza / Katarzyna Mazurek. // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 10, s.33-35

42. MRAZEK, Halina
DROGA i Ganek - Cz. Miłosza w szkole / Halina Mrazek. // Ojczyzna Polszczyzna. – 1992, nr 2, s. 21-25

43. NOSOWSKA, Dorota
PIOSENKA o końcu świata / Dorota Nosowska. // Victor Gimnazjalista. – 2007, nr 22 , s. 34-35

44. NOWEL, Ewa
CZESŁAW Miłosz - poeta „dykcji nowej” / Ewa Nowel. // Język Polski w Gimnazjum : Zeszyty Kieleckie. – 2010/2011, nr 4, s. 11-19

45. PELCZAR, Beata
OBRAZ w pracy nad liryką / Beata Pelczar, Wojciech Pelczar. // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s.18-21
Temat lekcji : Jakie egzystencjalne przesłanie zawarł Miłosz w wierszu Piosenka o końcu świata..

46. PORĘBSKA, Katarzyna
INTERPRETACJA porównawcza O żywocie ludzkim Jana Kochanowskiego i Daru Czesława Miłosza / Katarzyna Porębska. // Cogito. – 2004, nr 21, s.106-108
Nowa matura- wypracowanie z arkuszy maturalnych.

47. POTURAŁA, Wioletta
BARDZIEJ szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie..., czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturała. // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 1, s.70-76
Autorka przedstawiła scenariusz lekcji nt.: (...) gdzieś tam daleko poeta się rodzi (Walc) - wstępnie o twórczości Czesława Miłosza.

48. PRZYBYŁA, Wiesław
ARKADYJSKA Litwa w dziełach Miłosza : wokół Doliny Issy / Wiesław Przybyła. // Język Polski w Liceum : Zeszyty Kieleckie. – 2011/2012, nr 1,
s. 7-31

49. SAWICKI, Stefan
MIŁOSZOWY „oścień” / Stefan Sawicki. // Ruch Literacki – 2004, z. 1, s. 87-93
Analiza wiersza To.

50. STAŃCZAK, Wiktoria
MIŁOŚĆ, która otworzyła bramy Hadesu, czyli mit Orfeusz i Eurydyka / Wiktoria Stańczak. // Korepetytor. – 2007, nr 6, s. 9-10
Scenariusz lekcji dla gimnazjum.

51. SUPRUNIUK, Mirosław Adam
ZAGADKI Czesława Miłosza : rok 1951 - wstęp do opisu / Mirosław Adam Supruniuk. // Kresy. – 2003, nr 2/3, s. 54-79

52. TOMASZEWSKI, Feliks
MOTYW Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej. Pieta Polska : K.K.Baczyński, Elegia o chłopcu polskim; Cz. Miłosz, Ballada ; cz. II Feliks Tomaszewski. // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 4, s. 62-77

53. WÓJCIK, Izabela
ERNEST Bryll w odpowiedzi Czesławowi Miłoszowi / oprac. Izabela Wójcik. // Korepetytor. – 2005, nr 9, s. 10-12

54. WRÓBEL, Monika
POZYTYWNE wibracje czyli lekcje z poezją Czesława Miłosza / Monika Wróbel. // Polonistyka. – [R.] 58, nr 1 (2005), s. 60-62

55. ZASŁONA, Iza
ŻYCIE i świat jako dar i jako wartość - porównaj, jak zostały one ukazane 
w wierszach dwóch współczesnych poetów. / Iza Zasłona. // Cogito. – 2005, nr 4, dod. ”Nowa matura” s.16-18
Nowa matura - wypracowania z arkuszy maturalnych.

56. ZASŁONA, Izabela
INTERPRETACJA porównawcza fragmentów Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej i Rozbierania Justyny Czesława Miłosza / Izabela Zasłona. // Cogito. – 2004, nr 14, s.92-93
Nowa matura- wypracowanie z arkuszy maturalnych.

57. ZASŁONA, Izabela
INTERPRETACJA porównawcza   Piosenki   o   porcelanie Czesława   Miłosza   i   „Jeżeli   porcelana, to   wyłącznie taka” Stanisława Barańczaka / Izabela Zasłona. // Cogito. – 2004, nr 19, s.103-105
Nowa matura- wypracowanie z arkuszy maturalnych.

 
free pokereverest poker revie

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Rok 2018

Rok 2018

Nowości Książki

Nowości audiowizualne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.