Podsumowanie pracy sieci "Jak zachęcić uczniów do czytania książek? "

PDF Drukuj Email
1799 odslon

W dniu 30 maja 2017 r. odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego "Jak zachęcić uczniów do czytania książek? " Celem głównym tegorocznej sieci była współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, poznanie sposobów na promowanie przez nauczycieli bibliotekarzy wartości czytania wśród uczniów na różnych etapach kształcenia.

W pracach sieci uczestniczyło 36 nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych. Pracę sieci koordynowała Anna Denkiewicz – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

W roku szkolnym 2016/2017 w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej odbyły się cztery spotkania w ramach pracy sieci:

W dniu 20 października 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach sieci. Pani Justyna Jakubczyk nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w  Białej Podlaskiej zaprezentowała  temat "Jak praca biblioteki szkolnej i współpraca z biblioteką pedagogiczną wpływa na promocję czytelnictwa?" Następnie Pani Anna Denkiewicz z Biblioteki Pedagogicznej w nawiązaniu do wystawki książek przedstawiła wybrane zbiory, zakupione przez Bibliotekę Pedagogiczna w Białej Podlaskiej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3. Ponadto omówiono zasady i tryb ubiegania się przez biblioteki szkolne o dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

W dniu 24 listopada 2016 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej odbyło się kolejne spotkania w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego pt. "Nowe technologie narzędziem motywacji czytelnictwa". Prowadzący spotkanie Maciej Sztorc nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie wskazał, w jaki sposób można wykorzystać technologię informacyjno- komunikacyjną w zachęcaniu uczniów do czytania, w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych oraz w promowaniu czytelnictwa.

Dnia 24 lutego 2017 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej odbyły się warsztaty "Polub książkę"- Grafika i aplikacje internetowe w pracy nauczyciela bibliotekarza. Prowadząca warsztaty pani Elżbieta Reniszak, konsultant ds. wdrażania nowych technologii LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej zapoznała nauczycieli bibliotekarzy z zasadami pracy w programie  Paint.NET, służącym do edycji fotografii i grafiki cyfrowej. Następnie, każdy z uczestników poznając sposób pracy w Padlecie, miał możliwość utworzenia własnej wirtualnej tablicy.

W dniu 30 maja 2017 r. odbyło się spotkanie, które poprowadziła koordynator sieci Anna Denkiewicz z Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, prezentując dwa tematy: "Jak zachęcić uczniów do czytania książek? - akcje, pomysły, inspiracje" oraz "Warszawskie Targi Książki 2017– wybrane propozycje czytelnicze dla dzieci i młodzieży". W pierwszym temacie prowadząca zebrała pomysły, będące podsumowaniem całorocznej pracy sieci, a które mogą być przydatne w codziennej pracy nauczycieli bibliotekarzy i propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Spotkania w ramach sieci spotkały się z dużym zainteresowaniem i zostały docenione przez uczestników, co zostało potwierdzone w ankietach ewaluacyjnych badających satysfakcję z udziału w pracy sieci. Nauczyciele bibliotekarze wysoko ocenili; poziom organizacji sieci, przydatność wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami między uczestnikami sieci. Za szczególnie cenne uczestnicy uznali wypracowanie nowych rozwiązań przydatnych w pracy oraz nawiązanie partnerskich relacji między nauczycielami. Koordynator sieci omówiła problemy organizacyjne pracy sieci. Uczestnicy podali w ankietach tematy sieci współpracy i samokształcenia, w których chcieliby pracować w przyszłym roku.

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do pracy w sieci w nowym roku szkolnym!

image1
image1 image1
image2
image2 image2
image3
image3 image3
image4
image4 image4
image5
image5 image5
image6
image6 image6
image7
image7 image7
image8
image8 image8
image9
image9 image9
image10
image10 image10
image11
image11 image11
image12
image12 image12

 
free pokereverest poker revie

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Rok 2018

Rok 2018

Nowości Książki

Nowości audiowizualne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.