Konkursy przedmiotowe 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych - literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Drukuj
1002 odslon

Proponujemy literaturę do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w roku szkolnym 2018/2019.

Konkurs polonistyczny

1. Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN  - Sygnatura : Czytelnia 114867

2. Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko - Sygnatura : Czytelnia 92991

3. Bortnowski S., Jak uczyć poezji - Sygnatury : 80098, Czytelnia 81062

4. Głowiński M., Zarys teorii literatury - Sygnatury: 60100, 60101, 60102

5. Głowiński M., Słownik terminów literackich - Sygnatura : 49622

6. Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego - Sygnatury: 5176, 5408, 7355, 7356, 15840, 25958, 25959, 25960, 25961, 25962, 43344, 55430

7. Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosiński - Sygnatura : Czytelnia 93048

8. Nagajowa M., Nauka o języku dla nauki języka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego - Sygnatura : 60594

9. Sękowska E., Budowa wyrazów [w:] Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz - Sygnatury : 61842, 61843, Czytelnia 73041, 73042

10. Podracki J., Dydaktyka składni polskiej - Sygnatury : 51669, 51670, 53712

11. Stypka A., Ortografia w szkole podstawowej. Ćwiczenia dla klas IV – VI - Sygnatura : 110266

12. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. Polańskiego - Sygnatura : Czytelnia 99022

Konkurs matematyczny

1. Bobiński Z., Koło matematyczne w szkole podstawowej - Sygnatura : PB 715

2. Kalisz S., Matematyka na szóstkę dla klas V - Sygnatura : 111176

3. Kalisz S., Matematyka na szóstkę dla klas VI - Sygnatura : 111177

4. Łęska W., Zbiór zadań dla Asa - 5 klasa. Materiały pomocnicze dla uczniów uzdolnionych matematycznie - Sygnatury : 63118, 77209

5. Łęska W., Zbiór zadań dla Asa - 6 klasa. Materiały pomocnicze dla uczniów uzdolnionych matematycznie - Sygnatura : 63119

Konkurs historyczny

1. Encyklopedia szkolna WSiP. Historia - Sygnatury : 57540, Czytelnia 66747