Maj 2017

PDF Drukuj Email
541 odslon

Lore Wehner, Ylva Schwinghammer

Aktywacja sensoryczna. Holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiącym na demencję.

Wydawnictwo: Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 113855

Aktywacja sensoryczna to nowatorska holistyczna koncepcja dotycząca wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję, zakładająca utrzymanie lub przywrócenie podstawowych kompetencji umożliwiających zachowanie samodzielności w życiu codziennym. Ukierunkowana organizacja strefy życiowej, krótka aktywacja podczas rutynowych czynności pielęgnacyjnych oraz dodatkowe zajęcia poświęcone wsparciu pozytywnie wpływają na jakość życia pacjentów i odciążają personel pielęgniarski. Przyczyniają się także do optymalnego wykorzystania zasobów i poprawy standardów dotyczących opieki oraz do wprowadzenia najwyższej jakości działań pielęgnacyjnych, w których centrum zawsze znajduje się człowiek. Zasadniczą cześć niniejszej książki stanowi obszerny poradnik praktyczny zawierający wypróbowane scenariusze dotyczące organizacji i realizacji sesji wspierająco -aktywujących. W codzienności zawodowej konspekty te mogą zostać wykorzystane jako instrukcje lub jako inspiracje w czasie przygotowywania własnych, autorskich zajęć grupowych lub indywidualnych. W części zamykającej publikację znajdują się arkusze służące do zbierania informacji oraz wzory kart informacyjnych.

 


 

June Andrews

Demencja. Kompleksowy poradnik po chorobie.

Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza Harmonia Universalis

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 113865

Publikacja poświęcona zagadnieniu demencji: diagnozie i funkcjonowaniu osób dotkniętych tym stanem. Książka zawiera rady dotyczące organizacji czasu i przestrzeni, terapii, diety, szpitalnej i domowej opieki medycznej oraz leczenia farmakologicznego.

 

 

 


 

Jarosław Górski

Dziecko w literaturze.

Wydawnictwo Popularnonaukowe Sfinks

Rok wydania: cop. 2017

Sygnatura: Czytelnia 113868

Książka jest poświęcona dziecięcemu bohaterowi literatury i tych dziedzin sztuki, które z literatury czerpią inspirację. Dzięki analizom i próbom nowego odczytania poszczególnych utworów światowej i polskiej klasyki (także tej współczesnej), odpowiada na pytanie, dlaczego tak trudno jest stworzyć przekonujący portret dziecięcego bohatera, dlaczego autorzy podejmują jednak takie próby, a także dlaczego dziecięce postaci tak często służą przedstawianiu wcale niedziecięcych problemów.

 

 

 


 

Kazimierz Słupek

Gdy dziecko ma problemy z czytaniem.

Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 113875

Sprawny odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego, czyli umiejętność czytania, jest najważniejszą umiejętnością, jaką powinni opanować uczniowie w młodszych klasach szkoły podstawowej. Jest to warunek co prawda nie wystarczający, ale bezwzględnie konieczny do radzenia sobie na kolejnych etapach edukacji. Książka ta adresowana jest zarówno do terapeutów pedagogicznych prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, jak i do rodziców chcących pomóc swoim dzieciom w opanowaniu trudnej sztuki czytania. Zawiera ona szereg praktycznych wskazówek do pracy z dziećmi ryzyka dysleksji i z każdym dzieckiem mającym trudności w czytaniu.

 

 


 

Gill Hessen

Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 113877

Wśród trudnych ludzi znajdziemy osoby jawnie agresywne i wrogie, agresywne w sposób pośredni oraz osoby bierne sprawiające wrażenie bezwolnych i ulegających wszelkim wpływom. To samo zachowanie w jednej sytuacji możemy odebrać jako neutralne, w innej – jako budzące złość i frustrację. Gill Hessen prowadzi nas przez galerię trudnych postaci, pokazując, z czego wynikają zachowania, których nie możemy znieść, i jak możemy wybrnąć z problemowych sytuacji, szanując przy tym własne i cudze granice. Autorka nie używa języka ocen i podziałów, ale zachęca do empatii, słuchania i zrozumienia drugiej strony. Pokazuje, że choć nasz wpływ na zachowania innych osób jest ograniczony, możemy umiejętnie pokierować własnym postępowaniem i nie dopuścić do tego, by relacje z trudnymi ludźmi zatruwały nam życie. Dzięki tej książce:
zrozumiesz przyczyny trudnych zachowań innych osób,dowiesz się, w jaki sposób obronić swoje stanowisko i sprzeciwić się zachowaniom, których nie akceptujesz, poznasz sposoby spokojnego radzenia sobie w relacji z osobami agresywnymi, stosującymi manipulację i nadmiernie krytycznymi, dowiesz się, kiedy się wycofać lub nawet zrezygnować z relacji.

 


 

Red. nauk. Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal.

Socjologia sportu

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 113895

Socjologia sportu to kompendium wiedzy o często pomijanym w naukach społecznych, ale niezwykle ważnym obszarze badań nad społecznymi aspektami sportu. Autorzy objęli swoimi rozważaniami niemal wszystkie aspekty współczesnej refleksji nad sportem, dzięki czemu mamy do czynienia z pracą nie tylko nowatorską, ale i kompleksową. Książka oferuje dobrze usystematyzowaną analizę sportu jako pola badawczego, sprawozdając nie tylko to, co dotychczas dokonało się w różnych jego częściach, ale również wskazując na potencjalne tropy. Autorzy definiują problemy, relacjonują najważniejsze wątki badawcze, a nade wszystko przywracają sport poważnej refleksji naukowej. Emocje, płeć, zwierzęta, doping, religia, technologia, media – to tylko kilka z kluczowych kategorii, w świetle których można oglądać sport.

 

 


 

Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska - Daszkiewicz

Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 113931

Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy społecznej, normujących problematykę funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz wzory formularzy wykorzystywanych w działalności tych jednostek organizacyjnych.Opracowanie omawia w szczególności: tworzenie i rejestrację DPS,  potrzeby bytowe w DPS, realizację zadań opiekuńczych i potrzeb wspomagających w DPS,  zapewnienie świadczeń zdrowotnych w DPS,  personel i wolontariat w DPS, dokumentowanie działalności DPS oraz nadzór i kontrolę DPS.

 

 


 

Beata Guzowska

Kartkówki. Edukacja polonistyczna klasa 1. Materiały edukacyjne.

Wydawnictwo Literat

Rok wydania: 2017

Sygnatura : 113950

Książka zawiera zbiór różnorodnych ćwiczeń z języka polskiego dla pierwszoklasistów. Jest podzielona na części: Będę ładnie pisać, Liczę sylaby i głoski, Piszę i czytam, Rozpoznaję samogłoski, Rozpoznaję samogłoski i spółgłoski, Rozpoznaję litery, głoski i sylaby, Poprawnie piszę wyrazy ze zmiękczeniami, Wiem, kiedy napisać "ó" lub "u", Wiem, kiedy napisać "rz" lub "ż", Wiem, kiedy napisać "ch" lub "h", Rozwijam zdania, Zadaję pytania, Wiem, kiedy postawić kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik, Porządkuję wyrazy w kolejności alfabetycznej, Rozpoznaję rzeczowniki.

 

 


 

Lucyna Mijas

Kukła i inne opowiadania terapeutyczne.

Wydawnictwo Novae Res

Rok wydania: cop. 2017

Sygnatura: 113956

Autorka "Kukły i innych opowieści terapeutycznych" dzięki bajkom i nie-bajkom odpowiada na pytania zagubionych dorosłych i pomaga im odnaleźć sens we współczesnym świecie. Nie zawsze optymistyczne, niejednokrotnie bardzo szczere bajki przeplatane poetyckimi refleksjami człowieka współczesnego zmuszają do spojrzenia w twarz nie zawsze wygodnej prawdzie.

 

 

 

 


 

Magdalena Gut

Kłopoty Tymonka. Historyjki społeczne o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach życia codziennego.

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2016

Sygnatura: Czytelnia 113958

Kłopoty Tymona to publikacja skierowana zarówno do rodziców, jak i nauczycieli oraz terapeutów pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być również wykorzystana na zajęciach z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się (np. na lekcji o prawidłowym zachowaniu). Ma pomóc w dostrzeganiu błędów i wzbudzić refleksję, jak powinno się zachowywać, by ich uniknąć. Historyjki można podzielić na trzy kategorie - dom, szkołę i miasto. W każdej części znajduje się siedem opowiadań, w których tytułowy Tymon popełnił błąd mający swoje konsekwencje w reakcji otoczenia. Zadaniem osoby zapoznającej się z tekstem jest odpowiedzenie na dwa rodzaje pytań:1) sprawdzających zrozumienie tekstu i 2) sprawdzających zrozumienie sytuacji. Pytania z pierwszej grupy mają na celu sprawdzenie, czy uczeń zapoznał się z treścią historii. Następnie dzieci odpowiadają na pytanie, jak Tymon mógł postąpić, by uniknąć kłopotów. Na koniec zapoznają się z przykładowym rozwiązaniem i porównują je ze swoją odpowiedzią.

 


 

 

 
free pokereverest poker revie

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Rok 2018

Rok 2018

Nowości Książki

Nowości audiowizualne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.