Lipiec 2017

PDF Drukuj Email
495 odslon

Jadwiga A. Hockuba

Tajemnice i inne historie. Scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela w klasach 0-IV.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114015

Tajemnice i inne historie to scenariusze zajęć, które mogą być wykorzystane na lekcjach etyki, ale także wychowawczych i biblioterapeutycznych, w szkole lub innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Warsztaty są przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej, ale niektóre z nich można zaproponować także starszym dzieciom. Celem prezentowanego programu edukacyjnego jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia - wspieranie umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia, pobudzanie otwartości poznawczej, rozwijanie zainteresowań, a także wrażliwości moralnej i estetycznej. Program ten wspiera też rozwijanie umiejętności myślowo-językowych, takich jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i zagadnień, wykrywanie błędów w rozumowaniu i porównywanie różnych stylów myślenia.

 


Red. Zofia Polak, Magdalena Wójcik

Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej.

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 114017

Celem niniejszej pracy zbiorowej jest prezentacja współczesnych trendów i koncepcji terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz przedstawienie wybranych form terapii i metodyki ich realizacji zgodnie z aktualnymi założeniami pedagogiki specjalnej. Publikacja podzielona została na trzy części obejmujące teksty dotyczące określonych obszarów tematycznych: Część I. Szanse, możliwości i zagrożenia w terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; Część II. Współczesne tendencje w terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami; Część III. Nowe oblicza sprawdzonych metod, technik i środków terapeutycznych.


Dagmara Gmitrzak

Trening relaksacji. Jak uwolnić się od stresu, lęku i depresji.

Wydawnictwo: Edgard

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114020

Trening relaksacji to kompleksowy przewodnik prezentujący różnorodne techniki relaksacyjne: techniki świadomego oddychania, trening autogenny Schultza, relaksację Jacobsona, trening uważności (mindfulness), wizualizację, koherencję serca oraz muzykoterapię. Publikacja zawiera ponad 170 ćwiczeń, które poprawiają samopoczucie fizyczne i psychiczne. Wykonywanie ich pozwoli wyciszyć umysł oraz doświadczyć błogiego stanu odprężenia i rozluźnienia.

 


Red. Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Aneta Ostaszewska, Dorota Jaworska, Bartosz Sławecki, Rafał Krenz.

Współczesne przestrzenie pracy.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 114033

Książka przedstawia różne podejścia do przestrzeni pracy, rozumianej nie tylko jako terytorium, miejsce pracy, ale jako przestrzeń społeczna, w której przebiega proces konstruowania i rekonstruowania tożsamości, ról społecznych, wytwarzania i modelowania narracji zawodowych, praktyk nadawania sensu aktywności zawodowej. Autorzy za pomocą różnych metod i technik badawczych (wywiad biograficzny, autoetnografia, wywiady narracyjne, analiza dyskursu) wskazują pięć różnych, ważnych z perspektywy przemian modernizacyjnych, przestrzeni pracy. Są to korporacje, spółdzielnie socjalne, migranci, pracownicy naukowi i organizacje pozarządowe. Przedstawiono najciekawsze i najlepiej ukazujące kierunki przemian pracy środowiska tj. praca wysoko waloryzowana(korporacje), praca symboliczna(naukowcy), "underpraca" (migranci), praca "pomiędzy" (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe).


Jon Hershfield, Tom Corboy

Zaburzenia obsesyjno -  kompulsyjne. Poradnik z ćwiczeniami opartymi na uważności i terapii poznawczo - behawioralnej.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 114037

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Poradnik z ćwiczeniami opartymi na uważności i terapii poznawczo-behawioralnej, łącząc praktykę uważności z terapią poznawczo-behawioralną (CBT), oferuje praktyczne i przystępne narzędzia pozwalające kontrolować niechciane myśli i kompulsywne zachowania wynikające z OCD. Znajdują się tu rozdziały poświęcone wielu popularnym odmianom OCD, umożliwiające rozpoznanie objawów, a także przykłady i pomysły ułatwiające terapeutom niesienie pomocy pacjentom. Forma zeszytu ćwiczeń pozwala uważnie przyjrzeć się temu, w jaki sposób OCD zyskało nad nim władzę, i pokazuje konkretne ćwiczenia pomagające odzyskać życie i tożsamość wolne od zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.


Magdalena Hinz

Zapamiętaj jak najwięcej. Materiały do ćwiczeń koncentracji i pamięci. Poziom trudny.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114040

Publikacja powstała z myślą o dzieciach, które mają problemy z pamięcią i koncentracją uwagi. Mogą z niej korzystać także osoby dorosłe, które wymagają treningu pamięci lub chcą w ciekawy sposób ćwiczyć swój umysł. W publikacji znajduje się 36 zdjęć przedstawiających przedmioty i osoby. Dziecko uważnie ogląda fotografię, a następnie, nie patrząc na nią, odpowiada na pytania. Dzięki temu można sprawdzić, jak dużo zapamiętało.


Karolina Kuna

Ćwiczenia słownikowe. Związki frazeologiczne, synonimy i antonimy.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 114046, Czytelnia 114047

Publikacja przeznaczona jest do pracy z dziećmi z niedosłuchem, a także jako pomoc w terapii pacjentów z niedokształceniem mowy, z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Może też stanowić użyteczny materiał dla rodziców oraz pedagogów do pracy z dziećmi z prawidłowo rozwijającą się mową. Książka zawiera wstęp, instrukcję "Jak pracować z kartami?" oraz 29 kart pracy. Pierwszych 18 kart poświęconych jest związkom frazeologicznym, natomiast kolejnych 11 kart dotyczy pracy z synonimami oraz antonimami.

 


Anna Rogulska

Dieta kontra rak. Żywienie w chorobie nowotworowej.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 114063

Poradnik zawiera najistotniejsze zalecenia i wskazówki dietetyczne dla osób leczonych onkologicznie (z uwzględnieniem leczenia chirurgicznego, chemio- i radioterapii). Przepisy na lekkie, zdrowe potrawy i przykładowe jadłospisy, które staną się inspiracją do codziennego przygotowywania zbilansowanych posiłków.

 

 

 

 


Red. nauk. Monika Nawrot-Borowska, Dariusz Zając.

Dziecko i dzieciństwo. Wybrane konteksty badań.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114133

Rozważania nad dzieckiem, a zarazem i dzieciństwem należą do bardziej istotnych na gruncie nauk o wychowaniu i edukacji, zarówno w tradycyjnych, jak i we współczesnych dyskusjach o rzeczywistości edukacyjnej i elementach ją konstytuujących. Wśród tych elementów nie może zabraknąć dziecka jako istotnego podmiotu edukacji, o którym już tak wiele napisano, a jednocześnie ciągle odczuwa się niedosyt wiedzy naukowej na jego temat. To z kolei staje się inspiracją do wciąż nowych poszukiwań i odczytywań dziecka, a zarazem miejsca, jakie zajmuje ono w świecie społecznym. Wielopłaszczyznowe spektrum kontekstów zarysowane w niniejszej pracy przekonuje o potrzebie rozważań nad dzieckiem i dzieciństwem nie tylko w warstwie teoretycznej, ale – co również istotne – metodologicznej i empirycznej.


Irena Adamek

Pedagogika wczesnoszkolna. Kluczowe problemy.

Wydawnictwo Libron - Filip Lohner

Rok wydania: 2016

Sygnatura: Czytelnia 114137

Pedagogika wczesnoszkolna. Kluczowe problemy to wartościowe i znaczące dla nauczycieli przesłanie nowego myślenia o dziecku i jego uczeniu się, z wyraźnym wskazaniem na szczególność w nim roli nauczyciela. W natłoku bodźców, w hałasie słów i obrazów, jakie to towarzyszą rozwojowi człowieka, nauczyciel - w interpretacji autorki - powraca niejako do swojej właściwej roli - tłumaczącego, co niezrozumiałe, odkrywającego, co zakryte, przypominającego, co zapomniane, a nade wszystko stwarzającego klimat i środowisko do edukacyjnej aktywności ucznia.

 

 


 

 

 

 

 

 
free pokereverest poker revie

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Rok 2018

Rok 2018

Nowości Książki

Nowości audiowizualne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.