Wrzesień 2017

Drukuj
514 odslon

Justyna Korzeniewska

Jak być dobrym rodzicem.

Wydawnictwo RM

Rok wydania: cop. 2017

Sygnatura: 114214

Dzięki tej książce rodzice dowiedzą się, jak rozmawiać z dzieckiem i reagować w kłopotliwych sytuacjach wychowawczych. Bać się czy nie bać dociekliwych dziecięcych pytań i pełnych buntu zachowań nastolatków? W jaki sposób informować dziecko o sprawach intymnych, trudnych zjawiskach społecznych i niebezpieczeństwach, a przy tym nie zawstydzać, nie wzbudzać niepokoju, nie burzyć pozytywnej wizji świata? Jak rozpoznawać obszary, w których najczęściej dochodzi do konfliktu między rodzicami a dziećmi? Jaką obrać strategię postępowania? W tej książce rodzice znajdą: przykłady odpowiedzi na dociekliwe dziecięce pytania, scenariusze rozwiązywania konfliktowych sytuacji, informacje o rozwoju emocjonalnym dziecka od narodzin do nastolatka, jego rozumieniu świata i typowych reakcjach, pomocne w formułowaniu odpowiedzi na dziecięce pytania oraz we właściwym reagowaniu na kłopotliwe zachowania.


Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk.

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i w szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli.

Wydawnictwo: Harmonia Universalis

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114215

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas kilkunastoletniej pracy terapeutycznej z dziećmi z zespołem Aspergera, ich rodzicami i nauczycielami autorki poradnika opracowały zbiór sposobów radzenia sobie z trudnościami, które towarzyszą osobom dotkniętym tym zaburzeniem w sytuacjach społecznych. W książce zawarto: dokładne opisy objawów zespołu Aspergera; przykłady zachowań, które możesz zaobserwować u swojego podopiecznego; praktyczne wskazówki, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych dla dziecka; liczne przykłady historyjek społecznych. Szczegółowo rozpisane zasady popularnych gier i zabaw i inne porady przydatne w pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera.

 


Marzenna Czarnocka

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy. Nowe przepisy, praktyczne wskazówki, wzory dokumentów.

Wydawnictwo: Oświata Grupa Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Rok wydania: cop. 2017

Sygnatura: Czytelnia 114226

Z książki dowiemy się, jakie są aktualne przepisy dotyczące kształcenia uzniów cudzoziemców i powracających z zagranicy, jakie są zasady przyjmowania uczniów do odpowiednich klas, jakie są zadania dyrektora związane z kwalifikowaniem ucznia do odpowiedniej klasy, kiedy dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia z zagranicy, jakie są terminy na odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu do szkoły, jakie są zasady uznawania dokumentów, na podstawie których uczeń jest przyjmowany do szkoły, jakie są zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów przygotowawczych.

 


Delphine Gilles Cotte

Metoda Montessori w domu. 80 zabaw edukacyjnych.

Wydawnictwo RM

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114232

Naucz mnie robić to samodzielnie” – to zdanie doskonale definiuje pedagogikę Marii Montessori. Małemu człowiekowi należy dać możliwość działania, odpowiednio do jego wieku i umiejętności, by mógł się prawidłowo rozwijać. Dlatego pozwól dziecku wykonać zadanie samemu, pod twoim nadzorem, po zademonstrowaniu mu, jak należy to zrobić. Jeśli szukasz inspiracji, jak poprzez takie aktywności korzystnie wpłynąć na rozwój dziecka, zajrzyj do tej książki. Metoda Montessori w domu to 80 rozwijających zabaw edukacyjnych wykorzystujących zalety pedagogiki Marii Montessori. Możesz je realizować z dzieckiem w domu, używając do tego zestawów, które sami przygotujecie. Będziecie się świetnie bawić, a przy okazji twoje dziecko rozwinie koordynację ruchową i samodyscyplinę, uwrażliwi zmysły, nabierze pewności siebie i stanie się bardziej samodzielne.


Piotr Winczewski

Na każde przysłowie jest zabawa.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114235

Przysłowia dostarczają niepowtarzalnych możliwości wszechstronnego nauczania dzieci. Stanowią dla kilkulatków istotną możliwość zapoznania się z barwnością języka ojczystego. Ułatwiają one ponadto parolatkom oswojenie się z bogactwem życia społecznego, a także normami etycznymi. Niniejsza książka pozwala uwierzyć, że przysłowia mogą także prowokować dzieci do intensywnej aktywności ruchowej, ale także np.: utrwalać ich wiedzę matematyczną, rozwijać wrażliwość na barwę, kształtować poczucie rytmu... To wszystko dzięki temu, że zaproponowano w niej nowy sposób opowiedzenia kilkulatkom o przysłowiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabularyzowanej zabawy ruchowej. Materiał adresowany jest do wychowawców pracujących w przedszkolach i pierwszych trzech klasach szkół podstawowych, ale także do nauczycieli wychowania fizycznego.


Peter Wohlleben

Sekretne życie drzew

Wydawnictwo Otwarte

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 114253

W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne? Ale prawdziwe! Leśniczy Peter Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumiewających zdolnościach drzew. Przytacza wyniki najnowszych badań naukowych i dzieli się swoimi obserwacjami z codziennej pracy w lesie. Otwiera przed nami sekretny świat, jakiego nie znamy.

 


Wiesław Mądrzejowski, Sławomir Śnieżko, Piotr Majewski

Zwalczanie przestępczości. Wybrane metody i narzędzia.

Wydawnictwo: Editions Spotkania

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114280

Publikacja prezentuje możliwości stosowania w nowych warunkach takich metod pracy policyjnej, jak: osobowe źródła informacji, tajne operacje specjalne, wariograf, świadek koronny, kontrola operacyjna i dane teleinformatyczne, internetowe i pocztowe, biały wywiad, czyli otwarte źródła informacji. Autorzy odnoszą się do obowiązujących obecnie znacznych zmian w przepisach regulujących stosowanie narzędzi pracy operacyjnej, analizując je zgodne z literą obowiązującego prawa, ale również opierając się na własnym, długoletnim doświadczeniu w bezpośredniej walce ze zorganizowaną przestępczością. Odbiorcami publikacji są zarówno praktycy, pracownicy organów ścigania, służb operacyjnych, wymiaru sprawiedliwości, jak też studenci kierunków bezpieczeństwa.


Red. nauk. Ewa Zawadzka, Łucja Domańska

Diagnoza neuropsychologiczna. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114294

Publikacja ma na celu wieloprofilową analizę problematyki diagnozy neuropsychologicznej człowieka dorosłego i dziecka. Przedstawia nowe metody opracowane na potrzeby neuropsychologicznej oceny osób z dysfunkcjami mózgu. Podejmowana jest refleksja nad stanem obecnym warsztatu diagnostycznego, ryzykiem błędów i zniekształceń we wnioskowaniu diagnostycznym. Zarysowywane są nowe kierunki rozwoju procedur badawczo-diagnostycznych.
Książka kierowana jest do psychologów klinicznych i neuropsychologów, a także studentów – adeptów tych dyscyplin, które obejmują tematykę diagnozy neuropsychologicznej, zarówno w kontekście prowadzonych badań naukowych, jak i praktyki diagnostycznej.


Lisa M. Schab

Lęk i zamartwianie się u nastolatków. Poradnik z ćwiczeniami.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114296

Mniej więcej jeden na trzech nastolatków zmaga się z uczuciem niepokoju, strachu i napadami paniki. Kołatanie serca, pocenie się, drżenie ciała, bóle brzucha to tylko niektóre z objawów towarzyszące tym stanom. W okresie dojrzewania są one najbardziej powszechne, ponieważ w sferze fizycznej, emocjonalnej i psychicznej dochodzi wówczas do wielu zmian. Jeśli nastolatkowie nie znajdą sposobu na poradzenie sobie z lękiem, wraz z wiekiem ten stan może się pogorszyć i przejąć kontrolę nad ich życiem. Praktyczny podręcznik radzenia sobie z lękiem dla nastolatków pokazuje, jak opanować uczucie lęku i położyć kres zamartwianiu się. Pomaga wypracować pozytywny obraz samego siebie i rozpoznać niespokojne myśli. Zawiera opis technik, które nastolatkowie mogą stosować samodzielnie lub z pomocą psychologa. Podręcznik oferuje również wskazówki, jak szukać dodatkowego wsparcia, jeśli okaże się to konieczne.


Remigiusz J. Kijak

Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie, rodzice.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Rok wydania: 2017

Sygnatura : 114318

Książka jest o miłości, o bliskich, intymnych relacjach partnerskich i małżeńskich, o rodzicielstwie, a narratorami są osoby głębiej niepełnosprawne intelektualnie. Zawiera aktualną wiedzę na temat partnerstwa, małżeństwa i rodzicielstwa osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie.