Październik 2017

PDF Drukuj Email
530 odslon

Anna Różańska - Gał, Joanna Kuś

Ja i moje potrzeby. Program kinestetyczno - komunikacyjny dla dzieci ze znaczną lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114323

Pierwsza część publikacji poświęcona jest utworzeniu prostego systemu komunikowania podstawowych potrzeb. Zawiera system opartych na założeniach terapii wielozmysłowej znaków symbolizujących najważniejsze potrzeby dziecka. Druga część przedstawia propozycję tworzenia mapy sytuacji, czyli systemu komunikacji bazującego na rzeczywistych fotografiach.

 


Krzysztof Surdyk

Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114329

Autor wyjaśnia geopolityczne przyczyny rozwoju obecnej sytuacji na świecie i opisuje rywalizację o miejsce w światowej geopolityce. Przedstawia tę rywalizację na wielu płaszczyznach, w tym jako walkę o dostęp do nowych zasobów surowcowych, ekonomiczno-finansowych, w kontrolowanie szlaków transportowych oraz o przewagę w wyścigu zbrojeń. Zmagania o dominację we współczesnym świecie odbywają się z wykorzystaniem nowych, niekonwencjonalnych metod walki. Toczone są niewidoczne gołym okiem wojny ekonomiczno-finansowe, informacyjne i dyplomatyczne, a także wojny hybrydowe, będące ich połączeniem, wzbogaconym elementami walki zbrojnej. Znaczącą rolę w tych zmaganiach odgrywają służby specjalne, a przede wszystkim wywiady głównych graczy na globalnej scenie. Na tle trwających rozgrywek geopolitycznych autor ukazał ostatnie wydarzenia na Ukrainie, podejmując próbę wyjaśnienia motywów działania głównych światowych graczy wobec tego kraju oraz dając rekomendacje dla Polski, które wynikają z analizy geopolitycznej.


Paulina Mechło, Paulina Polek

Nakarm swoje synapsy. Zadania poprawiające sprawność umysłową.

Wydawnictwo: Helion-Sensus

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114348

Książka zawiera ponad sto zadań przeznaczonych dla osób dorosłych. Znajdziemy w niej ćwiczenia matematyczne, logiczne, pamięciowe, a także związane z porównywaniem i wyszukiwaniem podobieństw.

 

 


Tomasz Romauld Aleksandrowicz

Podstawy walki informacyjnej.

Wydawnictwo: Editions Spotkanie

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 114373

Podstawowym celem publikacji jest określenie znaczenia walki i wojny informacyjnej dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w warunkach społeczeństwa informacyjnego i radykalnego wzrostu znaczenia informacji jako czynnika strategicznego. Walka i wojna informacyjna stały się immanentnym elementem konfliktów, przede wszystkim poniżej progu otwartej wojny, stając się częścią konfliktów i wojen o charakterze hybrydowym. Przedmiotem analizy w publikacji są obserwowane zmiany środowiska bezpieczeństwa, informacja jako zasób strategiczny oraz bezpieczeństwo informacyjne w kontekście zagrożeń i przeciwdziałania im, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzestrzeni jako sfery walki informacyjnej.


Julie Dirksen

Projektowanie metod dydaktycznych. Efektywne strategie edukacyjne.

Wydawnictwo: Helion

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114383

Niniejsza książka dotyczy planowania doświadczeń edukacyjnych - jednej z najskuteczniejszych metod nauczania. Znalazły się tu również wyczerpujące informacje na temat koncentracji, pamięci i samego procesu uczenia się. Zaprezentowano wyniki najnowszych badań nad procesem uczenia się i zapamiętywania oraz informacje o nowych technikach uczenia się społecznego i nieoficjalnego. Podano też wskazówki umożliwiające planowanie doświadczeń edukacyjnych, które pozwolą na przekazanie wiedzy i wyrabianie pożądanych nawyków. W publikacji znajdziemy: informacje o sposobie działania ludzkiej pamięci i przebiegu procesów uczenia się, wskazówki dotyczące planowania projektu edukacyjnego, wskazówki dotyczące dobierania odpowiednich strategii metodycznych, opis skutecznych strategii motywowania ludzi do nauk, instrukcje dotyczące przekazywania wiedzy i umiejętności,  opis różnych metod oceny efektów nauczania.


Małgorzata Celuch

Przekształcanie szkół w związku z reformą. Zasady przekazywania dokumentów.

Wydawnictwo: Oświata Grupa Wydawnicza-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Rok wydania: cop. 2017

Sygnatura: Czytelnia 114384

Kompendium wiedzy dotyczące przekształcania placówek. Materiał opisuje zadania dyrektorów placówek oświatowych zwiazane z przekształcaniem szkół w związku z reformą oświaty i przenoszeniem dokumentacji szkolnej między placówkami. W jakich terminach należy wykonać poszczególne czynności, jakie dokumenty sprawdzić, przekazać, jak przygotować szkołą do nowego roku szkolnego w związku z reformą oświaty? Opracowanie odpowiada na te pytania, porządkuje terminy wykonywania poszczególnych czynności, wymienia obowiązki i wskazuje sposób postępowania w każdym rodzaju placówki oświatowej.

 


Red. nauk. Łukasz Wirkus, Paweł Kozłowski

Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114385

Do najważniejszych zadań polityki europejskiej, opartej na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, zalicza się zapobieganie przemocy w rodzinie oraz opracowywanie skutecznych procedur w zakresie edukacji, prewencji, ścigania sprawców przemocy w rodzinie i wsparcia jej ofiar. W książce zebrano teksty traktujące w sposób interdyscyplinarny o zjawisku przemocy. Naszym celem jest zaprezentowanie wielu płaszczyzn: prawnych, społecznych, psychologicznych, pedagogicznych i kulturowych, tego problemu.

 


Mateusz Grzesiak

Psychologia nauczania czyli Jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed publicznością.

Wydawnictwo: Helion

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114386

Z książki dowiesz się, jak skutecznie przekazywać posiadaną wiedzę. Poznasz skuteczne prawdy, którymi kierują się najlepsi praktycy zawodu. Zrozumiesz, czym jest stan trenera i jak zarządzać swoimi emocjami i zachowaniami – jak stać i siedzieć, jak mówić, jak się poruszać, jak przekazywać uczucia etc. Odkryjesz narzędzia, które pozwalają szybciej i efektywniej przekazywać uczestnikom informacje dotyczące budowania ćwiczeń i materiałów szkoleniowych. Zobaczysz, na czym polega współpraca z publicznością, jakie problemy pojawiają się na linii grupa-trener i dowiesz się, jak je rozwiązywać. Opanujesz zasady logistyki szkoleń oraz reguły szkoleniowego biznesu. Dzięki tej książce nauczysz się uczyć, szczególnie gdy przedstawioną teorię wesprzesz praktycznymi ćwiczeniami, których znajdziesz tu wiele.


Maria Gudro - Homnicka

Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114391

Scenariusze dotyczą różnorodnej tematyki, takiej jak konflikty, agresja, zaniżona samoocena ucznia, odrzucenie, wybór drogi, mobbing, tolerancja, rozbita rodzina, patriotyzm, wiara. Wykorzystano w nich teksty piosenek, filmy, literaturę. Scenariusze mogą być realizowane na godzinach wychowawczych, lekcjach przygotowujących do życia w rodzinie, na języku polskim, historii czy warsztatach pozaszkolnych.

 


Joanna K. Wawrzyniak

Starość człowieka - szanse i zagrożenia. Implikacje pedagogiczne.

Wydawnictwo: CeDeWu

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114393

Książka porusza problemy i zagadnienia wynikające ze zwiększającej się nieustannie liczby osób starszych we wszystkich społeczeństwach świata, w tym Polski. Publikacja obejmuje między innymi zagadnienia: stereotypizacji starości i osób starszych, marginalizacji, dyskryminacji i wykluczenia społecznego seniorów, samotności i sieroctwa seniorów, aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych, profilaktyki starości.

 


 

  
free pokereverest poker revie

Konkurs teatralny

KONKURS TEATRALNY

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Nowości Książki

Nowości multimedialne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.