Nowości Książki
Grudzień 2016 PDF Drukuj Email

Red. nauk. Krzysztof Jodzio

Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112945

Artykuły dotyczą zasad prowadzenia badań neuropsychologicznych (uszkodzenie płatów czołowych, afazja, amnezja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane), przydatności metod oceny aktywności mózgowej i psychicznej, wybranych procesów psychicznych regulujących życie człowieka w aspekcie poznawczym i emocjonalno-afektywnym, roli móżdżku w regulacji procesów psychicznych, klinicznej charakterystyki zaburzeń procesów psychicznych, mózgowych mechanizmów uczenia się, badań nad inteligencją oraz neuroanatomii behawioralnej.

 

 


 

Mariusz Cichosz

O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wybrane zagadnienia. Wybór tekstów z badań własnych.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112947

Monografia autorstwa Mariusza Cichosza pełni dwie funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja dydaktyczna. Książka zawiera elementarne informacje i wiedzę o dyscyplinie naukowej, która stanowi przedmiot studiów tysięcy młodych ludzi, potencjalnych pracowników niezliczonej ilości instytucji i dziedzin organizujących życie społeczne, tworzących i przetwarzających środowisko życia i pracy osób wymagających wsparcia i różnorodnej pomocy. Druga funkcja tej książki to funkcja naukowa: sumująca narodziny i dorobek jednej z najważniejszych dla współczesnego świata dyscyplin społecznych. Publikacja ukazuje instrumenty poznawania rzeczywistości i skutecznego wywierania na nią wpływu, a co także bardzo ważne – ustala kanon przeświadczeń aksjologicznych, które są fundamentem pedagogiki społecznej i uzasadnieniem jej działalności i funkcji.

 

 


 

Robert Zuili

Od śmiechu do łez. Jak rozumieć emocje naszych dzieci.

Wydawnictwo: "Jedność"

Rok wydania: cop. 2016

Sygnatura: 112950

Zrozumieć emocje – swoje i innych – to klucz do szczęśliwego życia. Wielu z nas, rodziców, niestety nie nabyło tej cennej umiejętności w dzieciństwie, przez co czujemy się zagubieni, gdy przychodzi nam radzić sobie z emocjami własnych dzieci.

Z pomocą przyjdzie ta książka, dzięki której uczymy się nie tylko rozpoznawać emocje, lecz także odpowiednio na nie reagować. Pełna jest konkretnych przykładów, scenek „z życia” i dialogów pomiędzy rodzicami a dziećmi, praktycznych rad i sugestii, a także testów, ułatwiających samopoznanie i wgląd we własne emocje.

 


 

Czesław Kępski

Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112954, Czytelnia 112955

Celem książki jest prezentacja systemów oświatowych Polski, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji (i Związku Radzieckiego), Szwecji i Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku na tle przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, koniecznych dla zrozumienia mechanizmów ekonomicznych, społecznych i politycznych warunkujących rozwój oświaty.

 

 

 


 

Bartłomiej Walczak

Rodzina transnarodowa. Konteksty i implikacje.

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112970

Wartością pracy jest nowe podejście do tematu, jakim są migracje zarobkowe w kontekście tworzących się w ten sposób rodzin transnarodowych. Autor konsekwentnie prowadzi wywód o zróżnicowaniu przyczyn zjawiska i zmianach społeczeństwa. Wskazuje na proces wewnętrznie ulegający przeobrażeniom. Dokumentuje tezę o naznaczaniu migrantów-rodziców i wskazuje głębsze przyczyny takich stanowisk. Ta socjologiczna analiza przynosi wiedzę płynącą z różnych perspektyw badawczych, chociaż autor nie opowiada się za którąś z nich jako przewodnią, raczej opisuje podejścia, czy wyciąga z nich to co jest najistotniejsze w odniesieniu do podjętego tematu.

 

 


 

Elżbieta Płóciennik

Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112971

Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny sposób rozwinąć jego zdolności i osobowość, żeby potrafiło sobie radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI w. Czytelnik zapozna się z próbami poszukiwania, weryfikacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań metodycznych, pomocnych w procesie rozwijania refleksyjności, samodzielności działania dzieci, ich kompetencji społecznych i umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie o charakterze twórczym. Znajdzie ponadto propozycje konkretnych ćwiczeń oraz sytuacji edukacyjnych, możliwych do zastosowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

 


 

Paulina Mechło

SuperPamięć w 31 dni. Triki, ćwiczenia, neurorozrywki.

Wydawnictwo: Helion

Rok wydania: cop. 2015

Sygnatura: 112975

Jeśli chcesz zachować swoją pamięć w doskonałej formie i poprawić jej kondycję, koniecznie sięgnij po tę książkę. Jej autorka proponuje Ci miesięczny trening pamięci w formie stymulujących ją zabaw. Znajdziesz tu sprytne sposoby ułatwiające zapamiętywanie i kojarzenie osób, faktów czy miejsc, ćwiczenia wspomagające koncentrację i głębokie przetwarzanie informacji, a także najróżniejsze łamigłówki, pozwalające rozruszać nieco Twój umysł. Zastosuj i powtarzaj tę kurację, a Twoja pamięć będzie stawać się coraz lepsza! Nie zapomnij o treningu pamięci — to się naprawdę opłaca!

 


 

Konrad Gałaj-Emiljańczyk

Tworzenie systemu ochrony danych osobowych. Krok po kroku.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112985

W książce przedstawiono od strony praktycznej zagadnienia niezbędne do stworzenia zgodnego z prawem systemu ochrony danych osobowych na przykładzie trzech organizacji, tj. spółki kapitałowej, podmiotu sektora publicznego oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

 

 


 

Ewa Suchowiejko

Uprawa adehadowca w warunkach domowych. O wychowaniu.

Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112987

Jak pomóc dzieciom nadpobudliwym, z ADHD?
Jest ich coraz więcej, przysparzają wiele zmartwień rodzicom, nauczycielom. Jednak najwięcej kłopotów mają same ze sobą. Jak im pomóc? Jak z nimi postępować? Jak je wychowywać?
Autora książki odpowiada na te pytania w sposób kompetentny, posługując się barwnym językiem i przykładami z życia dzieci z ADHD.

Ta książka jest dla rodziców, którzy nie są idealni. Dla tych, którzy nie umieją, ale nie bardzo wiedzą czego. Wiedzą tylko, że niełatwo im okazywać dzieciom miłość, nie potrafią wprowadzać skutecznej dyscypliny ani organizować życia codziennego według pewnych ustalonych zasad. Ta książka jest dla bałaganiarzy i osób chronicznie roztargnionych.

 

 


 

Piotr Winczewski

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia. Scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112995

Książka prezentuje sposób korygowania wad postawy ciała u kilkulatków. Wszelkie zajęcia usprawniania ruchowego dla paroletnich dzieci należy wszakże prowadzić w oparciu o gry i zabawy. Tymczasem dostępne publikacje zawierają jedynie ćwiczenia ścisłe. Owszem, czasem nadaje się im nazwy, aby upodobnić je do zabaw, ale nie wyposaża się ich w fabuły. Autor jednak nie skonstruował nowej metody prowadzenia zajęć. Wręcz przeciwnie – zastosował się jedynie do kanonów metodyki określających to, jak należy prowadzić zajęcia ruchowe dla kilkulatków. Dlatego właśnie każde z ćwiczeń wyposażył w fabułę. Wyeksponował w niej narrację wprowadzającą dziecko do realizowania zadania ruchowego i pogadankę końcową stanowiącą jego zwieńczenie.

 

 


 


 

 

 

 

 


 

 
 

 


 


Strona 2 z 2
free pokereverest poker revie

lubelskie.pl

Oferta dla szkół i przedszkoli

LEKTURY SZKOLNE

Konkursy przedmiotowe 2017/2018

BiblioGratka

Nowości Książki

Nowości audiowizualne

IBUK

CZYTAK

Copyright © 2018 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.