Nowości Książki
Sierpień 2016 PDF Drukuj Email

Agnieszka Olechowska

Specjalne potrzeby edukacyjne.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112349

W książce autorka szczegółowo przedstawiła przyczyny, objawy oraz możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci doświadczających: niepełnosprawności intelektualnej oraz ruchowej, uszkodzeń słuchu i wzroku, niedostosowania społecznego, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, chorób przewlekłych (epilepsji, cukrzycy, astmy, mukowiscydozy i innych), sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych, trudności adaptacyjnych, autyzmu.

 


Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112355

Socjoterapia jest tu rozumiana jako metoda i jako proces pracy terapeutycznej. W części teoretycznej przedstawiono definicję socjoterapii, omówiono: diagnozę problemów dziecka, budowanie grupy socjoterapeutycznej, zasady prowadzenia zajęć, etapy rozwoju grupy, kompetencje socjoterapeuty, techniki socjoterapeutyczne - ze szczególnym uwzględnieniem bajkoterapii. Zaproponowano scenariusze zajęć wychowawczych do szkół podstawowych ujęte w bloki służące: integracji grupy, terapii agresji, rozwijaniu empatii, rozwijaniu umiejętności reagowania na zachowania agresywne rówieśników. Zamieszczono m.in. ćwiczenie z wykorzystaniem "Bajki o Słodziaczku, który bał się ziemniaków" oraz ćwiczenie wizualizacyjne w oparciu o tekst relaksacyjny.

 


Edwin E. Gordon

Teoria uczenia się muzyki. Niemowlęta i małe dzieci.

Wydawnictwo: Harmonia Universalis

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112356

Książka dotyczy kluczowego momentu w muzycznym rozwoju każdego człowieka, czyli okresu od narodzin do piątego roku życia. Przedstawione w niej rozważania, oparte na wieloletnich badaniach autora w zakresie nauczania muzyki, wyjaśniają, jak małe dzieci uczą się audiować oraz rozwijać rozumienie muzyki, a także dlaczego powinny one obcować z muzyką już od pierwszych chwil życia. Książka zawiera również wiele praktycznych wskazówek, które pomogą zmotywować dzieci i zachęcić je do audiowania zarówno w domu, jak i w przedszkolu.

 


Lynn E. McClannahan, Patricia J. Krantz

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania.

Wydawnictwo: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112361

Przewodnik dla rodziców, nauczycieli, terapeutów zawiera wiele opisów przypadków, wykresów, zdjęć i prezentuje krok po kroku, w jaki sposób nauczyć osobę z autyzmem umiejętności rozmowy. Opisano tutaj: skrypty dla osób potrafiących i niepotrafiących czytać, komponenty składowe konwersacji, plany aktywności, książki do rozmowy, urządzenia odtwarzające dźwięk, podpowiedzi i nagrody, - wnioski z obserwacji, ewaluacji i pomiarów.

 


 

Agnieszka Sokowicz-Boboryko

Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności.

Wydawnictwo Akademickie Żak, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112368

Przedmiotem pracy jest analiza możliwości zapewnienia dziecku z niepełnosprawnością słuchową odpowiedniej rehabilitacji. Jest to więc spojrzenie na działalność rehabilitacyjną rodziców z uwzględnieniem miejsca zamieszkania (miasto - wieś), a zagadnienie odpowiedzialności rodziców za dziecko jest usytuowane w perspektywie ekosystemowej, tj. relacji w układzie: dziecko - rodzina - otoczenie społeczne. Analiza dotyczy więc wielu podmiotów na arenie społecznej, które mogą wspomóc rozwój dziecka z niepełnosprawnością słuchową.

 


 

Red. nauk. Katarzyna Waszyńska, Monika Filipiak

Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii. Wybrane zagadnienie z teorii i praktyki.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 112369

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy skupili się na przedstawieniu teoretycznych aspektów związanych z procesem psychoterapii i socjoterapii, m.in. założeń, celów, zakresu oddziaływania, a także metod i technik. W części drugiej, w kolejnych rozdziałach, zawarto informacje związane z praktyką pracy terapeutycznej, odnosząc się do wybranych obszarów problemowych. Zawarte w pracy zagadnienia zostały wyselekcjonowane z uwzględnieniem istniejących aktualnie kierunków rozwoju psychoterapii i socjoterapii, a także występujących współcześnie problemów i trudności w pracy klinicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Książka jest adresowana zarówno do teoretyków, jak i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.

 


 

Chris Taylor

Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112373

Autor wyjaśnia, czym jest przywiązanie, oraz opisuje jego różne style. Tłumaczy, w jaki sposób wczesne doświadczenia wpływają na życie dzieci i młodzieży, a także jak zrozumienie tego wpływu może pomóc opiekunom. Opisuje metody sprawowania opieki i czynniki podtrzymujące proces zdrowienia oraz podpowiada, jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dziecka czy dostrzec w trudnościach i konfliktach szansę na interwencję terapeutyczną. Przedstawia metody terapii behawioralnej, które są skuteczne w przypadku zaburzeń relacji przywiązania. Poradnik pomaga zrozumieć wpływ owych zaburzeń na proces społecznego, emocjonalnego i poznawczego dojrzewania jednostki, a także rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne do budowania opiekuńczego i wspierającego środowiska.

 


 

Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła

Rozwojowe wzgórze. Programy rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii.

Wydawnictwo Harmonia
Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112385, 112438

Książka zawiera 18 scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w wieku od 4 do 12 lat, wraz ze wskazówkami dla prowadzącego i kartami pracy. Założeniem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i odpowiedzialnego życia w duchu wartości oraz z poszanowaniem ich godności osobistej. Autorki podpowiadają, jak pracować z dzieckiem konstruktywnie, a jednocześnie być blisko niego poprzez okazanie mu szacunku oraz otwartości na jego potrzeby i emocje. Program kierowany jest dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów i tych wszystkich specjalistów, dla których ważny jest świat dziecka oraz dbanie o jego prawidłowy rozwój psychospołeczny

 


 

Raun K. Kaufman

Autyzm. Przełom w podejściu. Program Son-Rise, który pomógł rodzicom na całym świecie.

Wydawnictwo Vivante-Iluminatio Łukasz Kierus

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112402

W swojej poruszającej książce Kaufman wyjaśnia, jakie to uczucie być autystycznym dzieckiem i pokazuje, w jaki sposób rodzice dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu mogą na nowo rozbudzić nadzieję i pomóc swoim dzieciom zaadaptować się na nowo w świecie i funkcjonować jak większość społeczeństwa. Książka to przede wszystkim zbiór praktycznych strategii, które można stosować od zaraz: czasami rodzice zauważą zmiany w zachowaniu ich dzieci w ciągu zaledwie jednego dnia od wprowadzenia nowej metody w podejściu.

 


 

Edmund Szweda

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Najbliżej człowieka.

Wydawnictwo Difin

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112405

W publikacji przedstawiono wybrane przykłady z polskiej historii bezpieczeństwa, współczesną diagnozę takich podmiotów bezpieczeństwa jak człowiek i społeczność lokalna. W historycznym i współczesnym kontekście bezpieczeństwa Polaków wskazano na możliwości ich obywatelskiego współuczestnictwa w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego, swego państwa i samych siebie. Książka jest skierowana do wszystkich zainteresowanych współtworzeniem bezpieczeństwa własnego, społeczności lokalnych oraz bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jej szczególnymi adresatami są studenci kierunków bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne.

 


 

 


 


Strona 3 z 3
free pokereverest poker revie

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2017/2018

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Rok 2018

Rok 2018

Nowości Książki

Nowości audiowizualne

CZYTAK

Copyright © 2018 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.