Nowości Książki
Kwiecień 2016 PDF Drukuj Email

Grunt pod nogami. Ks. Jan Kaczkowski nieco poważniej niż zwykle.

Jan Kaczkowski

Wydawnictwo WAM

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112225

Książka ta to wybór kazań, które jego zdaniem najlepiej pokazują najbliższe mu tematy: wierność sumieniu, odwaga, wewnętrzna uczciwość, pokonywanie własnych słabości, budowanie bliskości i autentycznych relacji. Niezależnie od tego, czy były wygłoszone dla tłumów, które przychodziły na jego msze, czy dla pacjentów hospicjum w Pucku i ich rodzin, widzimy w nich księdza Jana, który dzieli się tym, co dla niego najważniejsze. Książka zawiera też rekolekcje z księdzem Janem "Herod, Piłat, setnik i inni" oraz przewodnik po dobrej spowiedzi.

 


 

Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Sztuka autoprezentacji w mediach społecznościowych.

Guy Kawasaki

Wydawnictwo: "Helion"

Rok wydania: cop. 2016

Sygnatura: 112227

Autorzy pokazują w niej różne aspekty funkcjonowania w internecie, podpowiadają, co należy zrobić i czego nie robić pod żadnym pozorem, a także tłumaczą, dlaczego pewne działania przynoszą pozytywne bądź negatywne skutki. Przeprowadzają także czytelnika przez kolejne etapy stawiania fundamentów tożsamości, gromadzenia materiałów cyfrowych, promocji, optymalizacji profilu, przyciągania odbiorców oraz efektywnej integracji mediów społecznościowych z blogami.

 


 

Jak uczyć dzieci czytania.

Daniel B. Elkonin

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Atrut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 112232

Autor w książce wyjaśnił psycholingwistyczny mechanizm czytania, przedstawił wnioski teoretyczne i sformułował najważniejsze założenia opracowanego przez siebie nowatorskiego systemu nauki czytania. Wprowadzenie tego systemu do praktyki szkolnej miało bardzo duży wpływ na zwiększenie efektywności czytania i zapewniło rosyjskim uczniom sukcesy na skalę światową. Badania wykazały, że nowy system nauczania spowodował wzrost rozumienia i rozwój zdolności intelektualnych, przyczynił się także do wytworzenia postawy badawczej do treści kształcenia i zainteresowania nauką.

 


Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej.

Jolanta Góral - Półrola

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112233

Monografia prezentuje nowoczesne, interdyscyplinarne w swej naturze ujęcie problematyki zaburzeń płynności mówienia. Autorka stara się ustalić, w jakiej relacji pozostają jąkanie i komunikacja słowna: czy i w jaki sposób jąkanie determinuje obraz zachowań komunikacyjnych osób jąkających się; czy i w jaki sposób sytuacja komunikacyjna moderuje objawy tego zaburzenia; czy osoby jąkające się charakteryzuje jakiś specyficzny profil zachowań komunikacyjnych. Tło neurologiczne i neuropsychologiczne, uwzględniające światowe trendy w badaniach, oraz zastosowana teoria mikrogenetyczna świetnie podbudowują wywód i dostarczają narzędzi do zrozumienia istoty jąkania oraz wyciągnięcia istotnych wniosków natury aplikacyjnej

 


 

Język rodziny.

Tracy Hogg, Melindea Blau

Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza Foksa

Rok wydania: cop. 2015

Sygnatura: 112234

Książka porusza najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem w skomplikowanym, wymagającym wielu psychologicznych umiejętności systemie wzajemnych zależności - czyli w rodzinie.Wszystko o tym, jak budować bliskość opartą na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, jak pielęgnować związek, jednocześnie dbając o relacje rodzinne, czyli więzi z rodzicami, rodzeństwem, dziećmi, a także jak odnaleźć się w gąszczu rodzinnych problemów i układów.

 


 

Kompetencje personalne i społeczne.

Anna Krajewska

Wydawnictwo Ekonomik-Jacek Musiałkiewicz

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 112236

Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (część II podstawy programowej - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów). Autorka w prosty sposób wyjaśnia w podręczniku zagadnienia dotyczące osobowości, rozumienia, odczuwania i motywacji (kompetencje personalne) oraz funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach w społeczeństwie (kompetencje społeczne). Omówione są w nim tematy, które kształtują życiową zaradność ludzi - dlatego może być przydatny nie tylko dla uczniów, ale dla każdego człowieka.

 


 

Lato bajkę opowiada. O samogłoskach i spółgłoskach.

Alina Lament

Wydawnictwo "Pasja"

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 112241

W Części I poznamy, niezwykłą przygodę, jaka spotkała literki w pewną piękną noc letnią oraz dowiesz się, ile radości może przynieść pomaganie innym.Część II to przedstawienie samogłosek i spółgłosek w wierszykach. Powiązania sytuacyjne i skojarzeniowe z pewnością pomogą w zapamiętaniu podziału liter.

 

 


 

Malutkie myśli o ... miłości.

Agnes DeBezenac, Solen DeBezenac

Wydawnictwo "Bernardiunum"

Rok wydania: cop. 2016

Sygnatura: 112244

Książeczka dla dzieci wyjaśniająca prostym, ładnym językiem trudne i poważne słowo: miłość. Milusińscy dowiedzą się z tej sympatycznie zilustrowanej publikacji, że warto doceniać to, co się ma (zwłaszcza przyjaciół) i każdy ma jakieś obowiązki do spełnienia. A rodzicom może ona podpowiedzieć, że o skomplikowanych rzeczach można i należy rozmawiać z dziećmi, używając prostych słów i opisując codzienne, zwykłe sytuacje.

 


 

Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego.

Anna Rybak

Wydawnictwo Nowik

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 112246

Książka zawiera propozycje wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu twórczego ucznia. Propozycje te obejmują przykłady wykorzystania oprogramowania edukacyjnego (programów GeoGebra, Graphic Calculus, VUstat, VUSurvey, arkusz kalkulacyjny) i gotowych materiałów multimedialnych, które można pobrać z ogólnie dostępnych repozytoriów.

 


 

Od deski do deski. Testy ze znajomości lektur dla uczniów klas IV-VIII.

Anna Korcz

Wydawnictwo Harmonia

Ro wydania: 2016

Sygnatura: 112248

Publikacja przeznaczona dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej, dotycząca lektur omawianych w klasach IV-VI. W I części znajdują się testy wiedzy, które z pewnością okażą się przydatne w utrwalaniu wiedzy o bohaterach i fabule przeczytanych pozycji, a także doskonaleniu umiejętności uważnego czytania i wykorzystywania tekstu jako źródła informacji. Zgromadzone w II części propozycje prac pisemnych służą natomiast ćwiczeniom w pisaniu wymaganych form oraz doskonaleniu umiejętności przekazywania swoich myśli na papierze. Podane w kluczu kryteria, zgodne z założeniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pozwolą skutecznie ocenić powstałe przez uczniów prace. Książka będzie nie tylko dobrym narzędziem do sprawdzenia znajomości lektur dla uczniów i nauczycieli, ale i wspaniałą zabawą dla wszystkich chcących odbyć podróż w świat książkowych postaci i przygód.


 
Więcej artykułów…


Strona 3 z 3
free pokereverest poker revie

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2017/2018

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Rok 2018

Rok 2018

Nowości Książki

Nowości audiowizualne

CZYTAK

Copyright © 2018 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.