Nowości Książki
Luty 2016 PDF Drukuj Email

Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem.

Ewa Przygodzińska

Wydawnictwo Adam Marszałek

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 111899

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba zaprezentowania możliwości wykorzystania perswazji i manipulacji w pracy nauczyciela z uczniem jako jednostką, jak również z grupą uczniów, rozpatrywanymi w kontekście uwarunkowań społecznych i kompetencyjnych nauczycieli. Perswazja w tym ujęciu to metoda jawnego wywierania wpływu na jednostkę lub grupę, której celem jest zmiana poglądów, postaw i zachowań. Manipulacja natomiast to planowane działania ukryte dotyczące sfery społecznej, pedagogicznej i psychologicznej, które prowadzą do osiągnięcia ściśle określonego przez manipulatora celu. W przypadku manipulacji w kontaktach z uczniami cel ten musi być zgodny z etyką zawodową nauczyciela, co oznacza, że ma służyć wychowaniu i rozwojowi kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków, a nie zaspokajaniu celów osobistych i zawodowych nauczyciela.

 


 

Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka.

Red. nauk. Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Rok wydania: 2015

Sygnatura: Czytelnia 111888

Książka skupia się na kluczowych aspektach upolitycznienia rodzicielstwa. W poszczególnych tekstach poddano analizie charakter tego zjawiska, jego źródła, konteksty i lokalną specyfikę w Polsce i w Rosji, a także wpływ, jaki na wykonywanie rodzicielstwa mają procesy globalne, takie jak neoliberalizacja i migracja. Autorki i autorzy krytycznie analizują poszczególne obszary polityki społecznej, pokazując, w jaki sposób jest ona kształtowana przez państwo, Kościół katolicki czy ruchy społeczne, uwidaczniając przyczyny oraz skutki ścierania się różnych dyskursów i ideologii dotyczących rodzicielstwa, opieki i obywatelstwa w przestrzeni publicznej oraz polityce społecznej w Polsce.

 


 

Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju.

Ewa Zawadzka, Anta Rawa-Kochanowska

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2015

Sygnatura: Czytelnia 111877

Główną ideą książki jest przybliżenie dwóch światów: dziecięcego i bajkowego. Te dwa światy można i warto łączyć, ponieważ baśniowa symbolika skutecznie przemawia do wyobraźni dziecka i może być najlepszą drogą do porozumienia się z nim oraz wspierania go w trudnościach. Prezentacja osiągnięć rozwoju emocjonalno-społecznego w okresie średniego dzieciństwa, a także zagrożeń i problemów, z którymi zmaga się wiele dzieci na tym etapie rozwojowym ma za zadanie uwrażliwić czytelnika na ważność przeżyć dziecka i na ich właściwą interpretację. Analiza symboli występujących w baśniach folklorystycznych oraz charakterystyka zasad tworzenia bajek terapeutycznych i stosowanych w nich mechanizmów psychologicznych wraz z przykładami autorskich bajek i ich interpretacji psychologicznych ukazuje szerokie możliwości wykorzystania bajki w oddziaływaniach mających na celu wspomaganie dziecka w rozwoju.

 


 

Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej.

Artur Fabiś, Joannna K. Wawrzyniak, Agata Chabior

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Rok wydania: 2015

Sygnatura: Czytelnia 111876

W prezentowanej pracy zaproponowano dwa porządki oglądu starzenia się oraz starości i zjawisk z nią współwystępujących. W pierwszym zakres tematyczny podejmowanych rozważań obejmuje możliwości i ograniczenia kształtujące oblicza współczesnej starości i warunki społeczno-kulturowe procesu starzenia się - zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. W drugim usystematyzowano treści opisujące starzenie się i starość oraz zjawiska i procesy z nią współwystępujące, tak aby podkreślić epistemologiczny walor książki, a jednocześnie jej elementarny, podręcznikowy charakter. W kolejnych rozdziałach opisano kształtowanie się gerontologii jako nauki o starzeniu się i starości, uwarunkowaniach tego procesu i jego przebiegu. Omówiono teorie starzenia się i starości ze wskazaniem na główne strategie adaptacji do tego okresu życia, wreszcie opisano cechy starości stanowiące o jej odmienności od pozostałych etapów życia i dość wysublimowanej specyfice.

 


 

Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację.

Ken Robinson, Lou Aronica

Wydawnictwo Element

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 111874

Autor krytykuje przestarzały, przemysłowy system edukacji i pokazuje jak wdrożyć spersonalizowany, ekologiczny model, który pozwala ukształtować osobowość uczniów i przygotować ich na wyzwania współczesnego świata.

 

 


Komputerowy ćpun

Krzysztof Piersa

Wydawnictwo: Muza

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 111872

Autor nie jest psychologiem, czy pedagogiem. Jest praktykiem. Młodym człowiekiem, który od piątego roku życia nałogowo grał w gry. I tak przez dwadzieścia lat Aż się zorientował, że w ten sposób może tylko przegrać swoje życie; dosłownie i w przenośni. Zaczął walczyć z uzależnieniem od komputera i wygrał, ale nie była to łatwa droga. Dlatego swoim doświadczeniem dzieli się z innymi, by poszli już przetartym szlakiem. Dzięki tej książce osoba uzależniona od gier stanie twarzą w twarz z samym sobą. Autor bez owijania w bawełnę mówi: jeśli jesteś taki, jak ja jeszcze kilka lat temu, to masz poważny problem. A uświadomienie sobie uzależnienia i chęć, aby z nim zerwać, to podstawa powrotu do zdrowia. Były komputerowy ćpun pomaga również zrozumieć rodzicom, czym są gry komputerowe i dlaczego są tak wciągające. A także, co powinni zrobić, aby wspierać swoje dziecko w wychodzeniu z nałogu. Ta książka nie jest jednak typowym poradnikiem. Jest jednocześnie historią życia nałogowego gracza, który skończył studia, został dziennikarzem, pozostaje w szczęśliwym związku. Mimo wyobcowania i nałogu wrócił do społeczeństwa, a to niesie pociechę i nadzieję

 


 

Każde dziecko może nauczyć się reguł.

Annettte Kast-Zahn

Wydawnictwo: Media Rodzina

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 111871

Książka zawiera zbiór wskazań, jak ukrócić złe zachowanie dziecka i wytyczyć wyraźne granice jego postępowania - jak nauczyć dziecko niezbędnych reguł, szanując przy tym jego osobowość. Autorka zwięźle i jasno ukazuje, jak postępować z niemowlakiem czy kilkulatkiem, by respektował podstawowe zasady, takie jak jedzenie i spanie o stałych porach, sprzątanie po sobie czy samodzielne odrabianie lekcji.

 


Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Część I.

 

Julian Piotr Sawiński

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 111868

W poradniku, w kilkudziesięciu rozdziałach zatytułowanych od A do Ż przedstawiono wybrane problemy zabiegania o wysoką skuteczność edukacji. Autor stawia liczne pytania i porusza problemy, na które nie zawsze jest jedna trafna odpowiedź. Są też dobre rady dla nauczycieli i edukatorów. Ważne jest, aby nauczyciel sam poszukiwał skutecznych strategii organizowania uczenia się uczniów i pozytywnie myślał o potrzebie osiągania wysokich efektów uczenia się. Na potrzebę aktywizowania i motywowania do uczenia się uczniów w szkole oraz do pracy nad sobą wskazywano w różnych dydaktykach od dawna. W tym poradniku wiele miejsca poświęcono edukacyjnym innowacjom jako drodze ku lepszej edukacji i nowoczesnej szkole. W pierwszej części poradnika przedstawiono tematy od A do L.

 


Jak zachęcić 2-latka do mówienia ? Logopedyczny poradnik dla rodziców.

 

 

Marzena Bekus-Richane

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 111867

W poradniku autorka przedstawia problemy, które mogą być przeoczone, a są ważne dla ogólnego rozwoju dziecka, szczególnie dla rozwoju jego mowy. Wyjaśnia i sygnalizuje, kiedy rodzice powinni szukać pomocy u specjalisty i na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę. Praca ta oraz zamieszczone w niej  porady logopedyczne są nowym ujęciem tematyki wczesnego rozwoju.

 


 

Głos ucznia. Instrument dobrych zmian w edukacji.

Russell J. Quaglia, Michael J. Corso

Wydawnictwo: ABC a Wolters Kluwer business

Rok wydania: 2015

Sygnatura: 111864

Książka podkreśla znaczenie opinii uczniów w procesie nauczania oraz dostarcza praktycznych rad, jak sprawić, aby odgrywały one w nim kluczową rolę. Przekonuje, że aspiracje uczniów mogą pomóc w wyznaczeniu nowych, wartościowych celów w szkolnictwie i w efekcie nowego kierunku w edukacji. Pokazuje także, iż uczniowie, którzy mają świadomość, że są słuchani rozwijają poczucie własnej wartości, angażują się w istotny sposób i dostrzegają znaczenie swojej nauki w szkole. Prezentując skuteczną strategię osiągnięcia prawdziwego partnerstwa między nauczycielami i uczniami, autorzy wskazują, w jaki sposób: zadawać właściwe pytania i wykorzystać informacje uzyskane na podstawie odpowiedzi, zaangażować uczniów w procesy decyzyjne prowadzące do poprawy sytuacji w szkole, wprowadzać w życie model rozwoju aspiracji, który wspiera uczniów w pełnym wykorzystaniu swoich możliwości.

 


 
Więcej artykułów…


Strona 3 z 3
free pokereverest poker revie

Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie

KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2017/2018

BiblioGratka

IBUK

Rok 2018

Rok 2018

Nowości Książki

Nowości audiowizualne

CZYTAK

lubelskie.pl

Copyright © 2018 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.