Szkoła z pasją (art. z czasopism)

PDF Drukuj Email
4177 odslon

1. ALEKSANDROWSKA, Olga
ZAJĘCIA w English Book Lovers' Club / Olga Aleksandrowska. // Języki Obce w Szkole. - R. 51, nr 1 (2007), s. 171-173

2. BALCERAK, Lucyna
ZADBAJ o zajęcia pozalekcyjne / Lucyna Balcerak. // Raport Dyrektora Szkoły. - 2006, nr 12, s.5-8 Formy zajęć pozalekcyjnych w szkole.

3. BALCERAK, Lucyna
ZAKŁADAMY uczniowski klub sportowy / Lucyna Balcerak. // Raport Dyrektora Szkoły. - 2007, nr 3, s. 5-8

4. BANET, Agata
DZIAŁALNOŚĆ Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s.12-13

5. BERNACKI, Bogdan
O EDUKACJI filmowej w liceum trzyletnim / Bogdan Bernacki, Ewa Wyszyńska. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 2 (2005), s. 55-57
Realizacja programu pozalekcyjnego pt. "Kino bez granic"

6. BOJARCZYK, Ałła
JEST jedna Europa, a w niej My : projekt zajęć pozalekcyjnych dla szkoły podstawowej / Ałła Bojarczyk, Anna Chro-stowska, Ewa
Zalewska. // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s.12-13

7. BUGAJ, Hanna
RUSZAMY w świat...przez Internet! Plan zajęć szkolnych koła języka niemieckiego z wykorzystaniem programu emaliowego "Das
Bild der Anderen" / Hanna Bugaj. // Wszystko Dla Szkoły. - 2003, nr 5, s.8-9

8. CIBOROWSKA-LIPKO, Bożena
TRZY spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2,
s. 53-80
Jak realizowane są zajęcia dla klas teatralno-dziennikarskich w szkole podstawowej i gimnazjum

9. CIEŚLAR, Anita
AUTORSKI program koła sportowo-turystycznego dla klasy licealnej o profilu menadżersko-turystycznym / Anita Cieślar,
Kazimierz Lasko. // Lider. - 2007, nr 1, s. 29-30

10. CZAJA, Iwona
KOŁO Myśli Twórczej / Iwona Czaja. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 12-14 Plan pracy
grupy, realizacja zajęć .

11. DOMASZCZYŃSKA, Lucyna
NASZE dziedzictwo, nasza Europa / Lucyna Domaszczyńska. // Zycie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 35-37 Zajęcia w
Szkolnym Kole Europejskim .

12. DZIADZIO, Maria
POZALEKCYJNE zajęcia muzyczne w szkole / Maria Dziadzio. // Wychowanie Muzyczne w Szkole - 2003, nr 3, s. 146-148

13. GARGULA-CIULA, Klaudia
WPRAWKI w tworzeniu reportaży : zajęcia dla koła dziennikarskiego licealistów / Klaudia Gargula-Ciula. // Nowa Polszczyzna. -
2007, nr 1, s. 19-24

14. GĄGALSKA, Katarzyna
JAK grzyby po deszczu / Katarzyna Gągalska. // Matematyka w Szkole. - 2004, nr 26, s.16-17 Przykłady
zadań na kółko matematyczne dla dzieci uzdolnionych matematycznie

15. GIERSZAL, Krzysztof
SPOSÓB na projekt / Krzysztof Gierszal. // Język Polski w Gimnazjum : Zeszyty Kieleckie. - 2010/2011, nr 4, s. 64-83 Plan pracy
koła dziennikarskiego .

16. GOLINOWSKI, Piotr
KOŁO biologiczne w liceum trzyletnim / Piotr Golinowski. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 2, s. 83-86

17. GROCHOWALSKA, Marzenna
SOFIZMATY / Marzenna Grochowalska. // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 32, s.30-31
Propozycje zajęć pozalekcyjnych dla klas II gimnazjum

18. HOFFMANN, Agata
PRACA z uczniem zdolnym w szkole podstawowej / Agata Hoffmann. // Nauczyciele i Matematyka. - 1993, nr 6, s.
10-11
Zajęcia kółka matematycznego w ki.IV szkoły podstawowej .

19. IGIELSKA, Beata A.
JAK znaleźć sens w tym, co się robi / Beata A. Igielska. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 10-12

20. JABŁOŃSKA, Dorota
KAŻDE dziecko to potrafi : program zajęć kółka plastycznego / Dorota Jabłońska. // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 20

21. JAKONIUK, Mirosława
SCENARIUSZ zajęć koła regionalnego przeprowadzonych w klasie II d / Mirosława Jakoniuk. // Publikacja własna nauczyciela. -
Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej Temat: Zwyczaje karnawałowenr 389

22. JANDA, Dorota
OPIEKUN koła historycznego / Dorota Janda. // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s.13

23. JANKOWSKA, Elżbieta Maria
RUCH w muzyce i plastyce / Elżbieta Maria Jankowska, Anna Piotrowska. // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7-8,
s.14-15
Scenariusz zajęć warsztatowych muzyczno-plastycznych

24. JANOWCZYK, Małgorzata
KOŁO zainteresowanych językiem rosyjskim w gimnazjum - plan pracy / Małgorzata Janowczyk. // Języki Obce w Szkole - 2002, nr
4, s. 64-69

25. JASZAK, Barbara
PROGRAM koła dziennikarskiego dla klas I-III gimnazjum / Barbara Jaszak. // Ad Rem. Art. zawiera
program dla klasy I .

26. JAWORSKA-SĘK, Elżbieta
ORDER Uśmiechu : (scenariusz zajęć pozalekcyjnych dla klasy II) / Jaworska-Sęk Elżbieta 2007, nr 9,
s. 6-7

27. JEZIERSKI, Piotr
NOWATORSKA działalność szkolnego koła historycznego dla niesłyszących / Piotr Jezierski. // Szkoła Specjalna. -2004, nr 5, s.
371-373

28. KĘPA, Anna
PROGRAM zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami czytania i pisania / Anna Kępa. // Publikacja własna nauczyciela. -
Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej nr 58 -2011, nr 1 (23), s. 15-18
// Wszystko dla Szkoły. -

29. KOPCZYŃSKA, Krystyna
PROGRAM zajęć pozalekcyjnych "Nowoczesne taneczne formy ruchowe" dla grupy chirliderek "Dymanie" / Krystyna Kopczyńska.
// Publikacja własna nauczyciela. - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim Publikacja nr 471 .

30. KRZECZKOWSKA, Mariola
CZERWONY Kapturek inaczej czyli inscenizacja nowoczesnej bajki / Mariola Krzeczkowska. // Wszystko dla Szkoły. -2006, nr 12,
s.3-4

31. KUBACKA, Teresa
HISTORIA pewnych zajęć / Teresa Kubacka. // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 35-40 Zajęcia
kółka plastycznego .

32. KUNICKI, Dariusz
ZNAM swoje miasto, znam swoją dzielnicę / Dariusz Kunicki. // Wychowanie na co Dzień - 2001, nr 6, dod. s. I-III Scenariusz zajęć
dla świetlicy socjo-terapeutycznej

33. MAJ, Agnieszka
PROGRAM Teatru Edukacyjnego / Agnieszka Maj. // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s.10-26 Zajęcia
teatralne dla uczniów klas młodszych.

34. MARCHEWKA, Magdalena
PIXEL - szkolne koło fotograficzne / Magdalena Marchewka. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, s. 18-19

35. MARCZYK, Marzena
SŁOWO i dźwięk kluczem do wyobraźni : scenariusz zajęć koła polonistycznego dla klasy IV-IV -korekacja miedzyprzed-miotowa z
muzyką / Marzena Marczyk, Przemysław Olek. // Między Nami Polonistami. - 2006, nr 5, s.21-23

36. MAZUR, Aleksandra
TRYSEKCJA kąta / Aleksandra Mazur. // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 32, s.26-27 Zadania z
matematyki - przykłady na kółko matematyczne

37. MORSKA, Janina
DOGONIĆ czas / Janina Morska. // Matematyka w Szkole: czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.
- 2009, nr 50, s. 16-17
Zadania "zegarowe" na zajęcia koła matematycznego w gimnazjum .

38. MORSKA, Janina
SPRAWIEDLIWY podział : propozycja zajęć kółka matematycznego w gimnazjum / Janina Morska. // Matematyka w Szkole:
czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2008, nr 44, s. 24-25

39. MUSZYŃSKI, Witold
FOTOGRAFIA w szkole / Witold Muszyński. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4/5, s. 41-45, 2

40. NIEDBAŁ, Małgorzata
PŁYNIE, wije się rzeczka... - czyli rozmowa kropelek wody w Trójkącie Trzech Cesarzy / Małgorzata Niedbał. // Edukacja
Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 215-226

41. NIEDOŚPIAŁ, Dorota
JEST tu miejsce dla każdego : kółko teatralne w klasie integracyjnej / Dorota Niedośpiał, Małgorzata Zmuda. // Gazeta Szkolna. -
2004, nr 47, s.16,17

42. NIESPOR, Bronisława
ZAJĘCIA językowe jako alternatywa nudnego popołudnia / Bronisława Niespor. // Języki Obce w Szkole. - R. 51, nr 3 (2007), s.
115-117

43. NOWAK, Elżbieta
ZAJĘCIA pozalekcyjne z języka rosyjskiego / Elżbieta Nowak, Grażyna Różak. // Języki Obce w Szkole - 2001, nr 2, s. 80-82

44. PAWLUCZUK, Danuta
PROGRAM własny pracy koła języka rosyjskiego / Danuta Pawluczuk. // Publikacja własna nauczyciela. - II LO im. E. Plater w
Białej Podlaskiej. Publikacja nr 453 .

45. PINDERA, Agata.
ZAJĘCIA pozalekcyjne uczniów szkół gimnazjalnych / Agata Pindera. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 215-220

46. POPÓW, Małgorzata
PROJEKT zajęć pozalekcyjnych dotyczących integracji europejskiej / Małgorzata Popów, Mirella Kreft. // Geografia w Szkole -
2000, nr 5, s. 262-264

47.PRZYKŁADOWA ankieta w sprawie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych na rok szkolny 2010/2011. // Doradca Dyrektora Szkoły.
- 2010, nr 6, s. 31

48. RAFAŁOWICZ, Wioletta
KOŁO literacko-teatralne : propozycja programu dla gimnazjum / Wioletta Rafałowicz. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 1-3

49. RECHNIO, Beata
OTWARTE zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze : (klasa I) / Beata Rechnio. // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 21-22

50. RINK-PRZYBYLSKA, Mariola
SZKOLNY klub wolontariatu / Mariola Rink-Przybylska. // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 24, s. 34-35

51. ROSOCHACKA, Katarzyna
SŁOWEM malowane : pomysł na program zajęć pozalekcyjnych dla klas 0-III oraz IV-VI / Katarzyna Rosochacka, Anna Renata
Bylinka. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s.11-12 Praca nad poprawnością językową.

52. SARZAŁA, Jarosław
KOŁO języka angielskiego w gimnazjum - kilka słów o rozwijaniu zainteresowań uczniów / Jarosław Sarzała. // Języki Obce w
Szkole. - R. 48, nr 3 (2004), s. 76-79

53. SIJER, Agata
SCENARIUSZ pozalekcyjnych zajęć świetlicowych w szkole integracyjnej / Agata Sijer. // Nauczanie Początkowe. -2003/2004, nr 2, s.91-94

54. STĄSIEK, Romana
KLUB RECENZENTÓW jako forma popularyzowania i promowania zbiorów biblioteki szkolnej / Romana Stąsiek. // Biblioteka w
Szkole. - 2002, nr 12, s. 11-12 Artykuł zawiera projekt zajęć pozalekcyjnych.

55. SUPERNAK, Teresa
"Z EKOLOGIĄ za Pan Brat" / Teresa Supernak. // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 101-111

56. SZCZEPKOWSKA, Anna
"SOS dla wody" / Anna Szczepkowska. // Przyroda Polska. - 2002, nr 2, s.4
Scenariusz zajęć koła ekologiczno-turystycznego (przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych - klasy IV-VI)

57. WASZEK, Agata
EFEKTYWNOŚĆ pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych w szkolnej pracowni internetowej / Agata Waszek. //
Ad Rem. - 2009, nr 1 (17), s. 33-35
Temat zajęć: Obsługa kont pocztowych w programie Outlook Express .

58. WŁODARCZYK, Izabela
"MAŁE formy teatralne" : program edukacji teatralnej do realizacji na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych w
klasach IV-VI szkoły podstawowej / Izabela Włodarczyk, Iwona Szczęch. // Publikacja własna nauczyciela. -Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim nr 305

59. WŁODARCZYK, Izabela
ROZWIJANIE zainteresowań literackich, czytelniczych i medialnych w klasach IV-VI / Izabela Włodarczyk, Iwona Szczęch. //
Publikacja własna nauczyciela. - Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
Program edukacji czytelniczej i medialnej do realizacji na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych w klasach IV-VI
szkoły podstawowejnr 306

60.ZAJĘCIA pozalekcyjne. // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 16, s.10-11 Formy
zajęć pozalekcyjnych w szkole

61. ZDROJEWSKA-BIELAWSKA, Urszula
KOŁO dziennikarskie : (program dla szkół podstawowych) / Urszula Zdrojewska-Bielawska. // Nowa Szkoła. - 2004, nr 10, s. 27-31

62. ZIĘTEK, Janina
PROGRAM Koła Humanistycznego dla uczniów gimnazjum / Janina Ziętek. // Meritum. - 2006, nr 1, s.32-36

63. ŻÓŁTASZEK, Agata
NOWY system dla systemów / Agata Zóltaszek. // Matematyka w Szkole: czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i
gimnazjów. - 2007, nr 42, s. 21
Metoda przeliczania systemów dziesiętnych i dwójkowych .

64. ŻUK, Agnieszka
PROGRAM autorski kółka języka angielskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Agnieszka Zuk. // Publikacja własna nauczyciela.
- Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim. Publikacja nr 455 .

 
free pokereverest poker revie

Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2017/2018

BiblioGratka

IBUK

Rok 2018

Rok 2018

Nowości Książki

Nowości audiowizualne

CZYTAK

lubelskie.pl

Copyright © 2018 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.