Uchodźcy, edukacja międzykulturowa – nowy obszar działań Biblioteki Pedagogicznej

Drukuj
3127 odslon
Wpisany przez Aneta Siekielewska   
piątek, 08 czerwca 2012 10:36

Problem uchodźstwa i migracji nie jest ani nowy, ani przejściowy. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, coraz więcej cudzoziemców spotykamy na naszych ulicach, w miejscach publicznych, szkołach. Część z nich to uchodźcy.

Nasz stosunek do „obcych”, „innych” nie zawsze jest pozytywny, często jest nacechowany stereotypami. Dlatego trzeba o tym rozmawiać, poznawać, uczyć się tolerancji.

Biblioteka Pedagogiczna wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom podejmowała już różne działania na rzecz uchodźców. W tym roku  uczestniczyliśmy w konferencji ”Razem na rzecz uchodźców”, organizowanej 20 kwietnia w Nałęczowie przez Centrum Wolontariatu z Lublina.  Kolejnym działaniem były  „Warsztaty kompetencji międzykulturowych dla bibliotekarzy” zorganizowane w naszej bibliotece 8 maja tego roku. Prowadziły je pani Agata Marek i Izabela Parkitna-Mierzwa z Fundacji Obywatelskiej Perspektywa.

W sytuacji, gdy do szkoły trafia dziecko cudzoziemskie, cała szkoła powinna być do tego przygotowana. W związku z tym,  28 maja 2012 r. zorganizowaliśmy wraz z LSCDN
w Białej Podlaskiej konferencję „Uchodźcy – problem czy wyzwanie w edukacji”. Zaproszeni goście oraz organizatorzy w ciekawy sposób przybliżyli przybyłym tematykę uchodźstwa. Jest ona  szczególnie bliska mieszkańcom naszego miasta, a zwłaszcza nauczycielom, ponieważ z racji utworzenia w Białej Podlaskiej Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców dzieci uchodźców uczęszczają do bialskich szkół.

Na konferencji uwzględniono dwa aspekty problematyki związanej z pobytem cudzoziemców w naszym regionie. Jeden dotyczył edukacji cudzoziemców w polskich szkołach, drugi - edukacji międzykulturowej naszych dzieci , przygotowującej je do kontaktów z inną kulturą, religią, mentalnością.

Pani Anna Michalczuk – konsultant ds. wychowania w LSCDN mówiła o wpływie obecności uchodźców w polskiej szkole na postawy uczniów. Pani Agata Marek ze Stowarzyszenia Vox Humana poruszyła problematykę prawnych i kulturowych aspektów obecności uchodźców w naszym kraju i ich edukacji, opowiedziała o zwyczajach i zasadach panujących w rodzinach muzułmańskich i o tym, jak są one odbierane w naszym społeczeństwie. Negatywne nastawienie do przybyłych ze wschodu cudzoziemców wynika najczęściej z braku wiedzy na temat ich kultury, a problemy z edukacją uchodźców, nieznajomość przez nich języka polskiego ten problem pogłębiają. Następnie pan Norbert Rafalik, kierownik Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców, opowiedział o funkcjonowaniu bialskiego ośrodka.
W drugiej części konferencji pani Anna Sudewicz-Welk, nauczyciel wychowawca w Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej, powiedziała jak wygląda  jej praca z dziećmi cudzoziemskimi, z jakimi problemami spotyka się na co dzień w swojej pracy i jak obecność tych dzieci wpływa na pozostałych uczniów. Pani Barbara Kratiuk, konsultant ds. wychowania przedszkolnego w LSCDN, mówiła o tym, w jaki sposób rozmawiać z przedszkolakami o wielokulturowości, stosownie do ich wieku i etapu rozwoju. Na koniec pani Dorota Bojarczuk-Dziurda, nauczyciel bibliotekarz pracujący w naszej bibliotece, zaprezentowała scenariusz zajęć z edukacji międzykulturowej, które prowadzi w bialskich szkołach.

Problematyka wielokulturowości i uchodźstwa jest bardzo złożona, konferencja miała więc charakter informacyjny, wprowadzający. Spotkała się z zainteresowaniem, co zachęca nas do kontynuowania działań  związanych z tą tematyką.

 

Dorota Bojarczuk-Dziurda

Aneta Siekielewska

foto1
foto1 foto1
foto2
foto2 foto2
foto3
foto3 foto3
foto4
foto4 foto4
foto5
foto5 foto5
foto6
foto6 foto6
foto7
foto7 foto7
foto8
foto8 foto8
foto9
foto9 foto9
foto10
foto10 foto10
foto11
foto11 foto11
foto12
foto12 foto12
foto13
foto13 foto13