Od Fundacji Edukacji Nowoczesnej otrzymaliśmy 50 audiobooków w formacie DAISY przyjaznym dla osób słabowidzących, niewidomych oraz osób mających trudności z czytaniem. Format DAISY to nowy standard cyfrowych książek multimedialnych, który pozwala na oznaczenie fragmentów publikacji, takich jak rozdziały, podrozdziały, strony, adnotacje i przypisy.

Pełna lista tytułów.