Deklaracja dostępności Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Chmiel.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 83 3420616

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska

Wejście do biblioteki posiada barierę w postaci schodów i jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Takie osoby mogą skorzystać z wejścia do Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które znajduje się w tym samym budynku i jest wyposażone w pochylnię. Korytarz łączący LSCDN i bibliotekę oraz korytarze i wszystkie pomieszczenia biblioteki są dostępne. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do biblioteki i jest dostępna dla osób na wózkach.

Filia w Parczewie, ul. Szpitalna 1c, 21-200 Parczew

Wejście do biblioteki wyposażone jest w pochylnię. Korytarze i pomieszczenia dla czytelników są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu budynku i jest dostępna dla osób na wózkach.

Filia w Łukowie, ul. Kryńskiego 12, 12-400 Łuków

Wejście do biblioteki zlokalizowane jest od strony boiska i jest wyposażone w pochylnię. Korytarze i pomieszczenia dla czytelników są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Toaleta i łazienka są niedostępne dla osób na wózkach.

 • W budynkach zastosowano wyraźne i czytelne tablice informacyjne. Poza tym nie ma innych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
 • Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • We wszystkich lokalizacjach brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 • Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej i filia w Łukowie zapewnia pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 • W budynkach zastosowano wyraźne i czytelne tablice informacyjne. Poza tym nie ma innych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
 • Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • We wszystkich lokalizacjach brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.
 • Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej i filia w Łukowie zapewnia pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty.

Aplikacje mobilne

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

 • 21-500 Biała Podlaska
  ul. Kolejowa 8
 • tel: 83 343 32 37
 • tel: 83 342 06 16
 • sekretariat@bialabp.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 09:00 - 15:00
wakacje i ferie - 08:00 - 15:00

Zamknij menu
Wróć na początek strony