Książki - Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Anna Duman - Depresja u dzieci i młodzieży. Jak chronić…

Wydawnictwo RM

Rok wydania: 2023

Sygnatura: 126701

Autorka w jasny, przystępny sposób wyjaśnia, czym są emocje u młodego człowieka. Przedstawia czynniki ryzyka rozwoju i objawy depresji u dzieci w zależności od wieku. Tłumaczy, kiedy zagrożenie samobójstwem jest wysokie. Opisuje pierwszą pomoc i metody terapii choroby u dzieci i młodzieży. Podpowiada też, jaka jest rola rodziny i co dzieje się po zakończeniu leczenia. To poradnik dla rodziców, może być też pomocny nauczycielom, wychowawcom i wszystkim, którzy opiekują się dziećmi. [Wydawnictwo RM, 2023]

 

Wojciech Trempała, Barbara Panciszko - Szweda - Wokół świadomości ekologicznej…

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rok wydania: 2023

Sygnatura: 126732

Treść zaprezentowanego w niniejszej książce wywodu to swoiste podsumowanie, ale i kolejny krok na drodze naszych wieloletnich badań dotyczących świadomości ekologicznej oraz formalnej i nieformalnej pracy dydaktycznej w obszarze jej kształtowania. Do jej napisania skłoniło nas rosnące zainteresowanie społecznymi skutkami kryzysu środowiskowego wśród badaczy akademickich, nauczycieli, dziennikarzy, publicystów czy w końcu zwykłych ludzi coraz częściej bezpośrednio doświadczających negatywnych konsekwencji współczesnych problemów ekologicznych. Kwestia destrukcji środowiska przyrodniczego oraz efektów tego stanu rzeczy dla różnych obszarów funkcjonowania społecznego staje się także coraz bardziej powszechnym komponentem programów nauczania ustawicznego i w szkolnictwie wyższym. Kluczowym celem edukacji ekologicznej stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, czym jest, jaka jest i jaka powinna być społeczna świadomość ekologiczna, aby zapobiec dalszemu pogłębianiu się ryzyka katastrofy ekosystemu biosfery. W naszym założeniu książka ta ma być wprowadzającym – ale wyczerpującym przynajmniej na poziomie podstawowym – kompendium w zakresie wskazanej tematyki. [Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2023]

 

Agnieszka Kamyk - Wawryszuk - Dzieci z rzadkimi chorobami neurologicznymi.…

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rok wydania: 2023

Sygnatura: 126735

Problem tego, jak funkcjonują dzieci z rzadkimi chorobami neurologicznymi, jaka jest ich sytuacja społeczna, w szczególności w kontekście potrzeb i zasobów komunikacyjnych i edukacyjnych, jest stosunkowo słabo rozpoznany empirycznie, szczególnie w naszym kraju. Natomiast osoby z rzadkimi zespołami neurologicznymi stanowią grupę, która wymaga szczególnego wsparcia w celu wyrównania szans w dążeniu do jak najwyższej jakości życia. Efektywne wsparcie powinno być zawsze oparte na zasobach danej jednostki. Rozpoznanie tych zasobów wydaje się zatem kluczowe w osiągnięciu zamierzonych celów, szczególnie w sytuacji dziecka znajdującego się w tak trudnej sytuacji, jaką stanowi rzadka choroba neurologiczna. Autorka podczas swoich badań przeanalizowała funkcjonowanie chorych dzieci w perspektywie ich potrzeb i zasobów, a nie tylko ograniczeń. [Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2023]

 

Małgorzata Anna Basińska i in. - Znaczenie zasobów osobistych i…

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rok wydania: 2023

Sygnatura: 126738

W prezentowanej monografii przedstawiono wyniki badania 100 kobiet bezdomnych zamieszkujących schroniska dla bezdomnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz odpowiednio zrekrutowanych kobiet mieszkających w domach. Celem prezentowanych badań było porównanie obu grup w zakresie wybranych zasobów osobistych (prężności i nadziei) oraz postaw życiowych w kontekście strategii radzenia sobie ze stresem. Sprawdzono, czy omawiane zmienne przyjmują w populacji kobiet bezdomnych specyficzne konfiguracje. Próbowano także odpowiedzieć na pytanie o występowanie ewentualnych związków między zasobami osobistymi i postawami życiowymi a strategiami radzenia sobie ze stresem w grupie kobiet bezdomnych z uwzględnieniem wybranych zmiennych dotyczących charakterystyk bezdomności. Rozpoznanie zasobów, jakimi dysponują bezdomne oraz strategii radzenia sobie ze stresem, które one stosują, wydaje się być szansą na stworzenie bardziej efektywnych metod oddziaływania skierowanych do tej grupy. [...] [Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2023]

 

Anna Jakubowicz - Bryx, Monika Kwiecińska - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.…

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rok wydania: 2022

Sygnatura: 126745

Na treść publikacji składają się rozważania teoretyczne z obszaru motywów wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, drogi do profesjonalizacji i determinantów funkcjonowania nauczyciela w zawodzie, podstawy metodologiczne oraz wyniki i analizy bogatych i rozległych badań własnych. Monografia jest merytorycznie bardzo bogata, dotyczy różnych obszarów funkcjonowania nauczyciela, ucznia w wieku wczesnoszkolnym i studenta przyszłego nauczyciela małego dziecka. Wzbogaca dotychczasowe perspektywy o nowe interesujące konteksty. Z pewnością zainteresuje naukowców zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, funkcjonowaniem zawodowym nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, czy studentów pedagogiki i praktyków poszukujących odpowiedzi na zaprezentowane w publikacji zagadnienia. Rekomendowana jest także rodzicom, którzy w obecnym czasie stali się nauczycielami własnych dzieci. [Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022]

 

Robert L. Leahy - Gdybym tylko... Jak uwolnić się od…

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok wydania: 2023

Sygnatura: 126785

Przestań roztrząsać, co by było gdyby, i zacznij cieszyć się życiem. Mogłem wybrać lepiej… Trzeba było… Powinnam była przewidzieć… Zastanawiasz się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś w kluczowym momencie podjął inną decyzję? A może uważasz, że zmarnowałaś swoją jedyną szansę? Żal towarzyszy każdemu z nas, bywa paraliżujący, może stanowić źródło wstydu i rozczarowania, ale też okazać się potężnym narzędziem zmiany. Gdybym tylko… pokazuje nam, jak go wykorzystać, by poprawić jakość życia. Robert L. Leahy, jeden z najbardziej cenionych terapeutów poznawczo-behawioralnych, wyjaśnia, czym jest żal, w jaki sposób powstaje, a także nakreśla jego związek z ocenianiem ryzyka i naszym stylem podejmowania decyzji. Opisuje najczęstsze emocje towarzyszące nadmiernemu rozpamiętywaniu i jego wpływ na poczucie własnej wartości, lęki społeczne, depresję czy prokrastynację. Zaprezentowane w poradniku nowoczesne narzędzia terapii CBT pomogą podejmować decyzje z większą pewnością siebie, wyciągać wnioski z dotychczasowych działań i radzić sobie z ich nieprzewidzianymi konsekwencjami. Poradnik ten będzie cennym narzędziem dla terapeutów. Skorzysta też z niego każdy, kto zmaga się z brakiem akceptacji podejmowanych decyzji i ma trudności z dokonywaniem wyborów. Dzięki tej książce: nauczysz się podejmować decyzje bez rozpamiętywania i wyrzutów sumienia, zaczniesz radzić sobie z żalem, którego nie da się uniknąć, przede wszystkim dowiesz się, jak sprawić, by żal był produktywny. [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023]

 

Alicja Szczypiorska - Ja jestem ok ty jesteś ok. Minipodręcznik…

Wydawnictwo Poligraf

Rok wydania: copyright 2023

Sygnatura: 126787

Poradnik dla młodzieży, który stara się pokazać, jak stać się człowiekiem wolnym, spełnionym, szczęśliwym, zdrowym i zadowolonym ze swojej sytuacji życiowej. Jak żyć na własnych warunkach, bez martwienia się, lęku, żalu, stresu, złości, choroby. Jak wybrać życie w szczęściu, w zgodzie ze sobą i całym światem. [Poligraf, 2023]

 

Aleksandra Kobylańska - Psychodietetyka czyli jak przestać zajadać emocje i…

Wydawnictwo Vital

Rok wydania: 2023

Sygnatura: 126808

Otyłość, cukrzyca i nadciśnienie to zmora naszych czasów. Te choroby dotykają coraz większą grupę naszego społeczeństwa. Nawet młodzi ludzie nie cieszą się pełnią zdrowia. Zaburzenia emocjonalne, niepokój czy złe relacje tylko pogłębiają złe samopoczucie. Pomóc ci może psychodietetyka. Ta książka ułatwi ci odróżnić głód emocjonalny od głodu fizycznego. Rozpoznasz, które produkty naprawdę cię odżywiają, a które zaśmiecają twój organizm. Poznasz zasady diety i odżywiania, które wpłyną na poprawę twojego zdrowia. 120 przepisów na proste i odżywcze dania ułatwi ci przygotowanie własnego planu odżywiania. Przygotujesz dietę, która wzmocni twoje ciało i umysł. Jak zrozumieć siebie i naprawić swoją relację z jedzeniem. [Vital, 2023]

 

Aneta Gromanowska - Teatr z uśmiechem. Scenariusze przedstawień dla szkolnych…

Wydawnictwo Oświatowe Fosze

Rok wydania: 2023

Sygnatura: 126820

Aneta Gromanowska opiekuje się szkolnym kołem teatralnym, dla którego pisze własne scenariusze, lekkie, zabawne, z przymrużeniem oka, pokazujące ważne dla młodych ludzi sprawy, takie jak miłość, akceptacja czy relacje rodzinne. Bo szkolny teatr to nie tylko poważne akademie i konkursy recytatorskie, to także zabawa pozostawiająca na twarzy uśmiech i pobudzająca do refleksji. Inscenizacje, które powstaną na podstawie zgromadzonych w książce scenariuszy, na pewno ubarwią szkolną rzeczywistość i dostarczą wielu pozytywnych emocji widzom oraz aktorom. [Fosze, 2023]

 

 

Marzenna Czarnocka, Marta Wysocka - Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej…

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Rok wydania: copyright 2023

Sygnatury: 126826, 126947

W publikacji wykorzystano szeroki zakres zagadnień związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwzględniając obowiązujące przepisy w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wszystkim dzieciom i młodzieży, jak też rozwiązania na rzecz uczniów, którzy z powodu ich szczególnych potrzeb powinni być objęci kształceniem specjalnym lub wymagają indywidualnego nauczania. Zamieszczone przykłady praktycznych rozwiązań mogą przyczynić się do zapewnienia każdemu uczniowi wsparcia odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. [Wiedza i Praktyka, 2023]

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

  • 21-500 Biała Podlaska
    ul. Kolejowa 8
  • tel: 83 343 32 37
  • tel: 83 342 06 16
  • sekretariat@bialabp.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 09:00 - 15:00
wakacje i ferie - 08:00 - 15:00

Zamknij menu
Wróć na początek strony