Zbiory graficzne - Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Uczę się i rozwijam : materiały do obserwacji rozwoju ucznia…

Sygnatura: G 1735, DT 1459

Publikacja Uczę się i rozwijam to kompleksowe narzędzie do obserwacji rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy dla ucznia. Arkusze umożliwiają: określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej; ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego; zebranie informacji niezbędnych do przygotowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). W zeszycie oprócz arkusza zamieszczono także ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Karty pracy są kompatybilne z ramowym programem edukacyjno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zadania odnoszą się do treści zawartych w podstawie programowej. Karty opracowano w taki sposób, by stanowiły użyteczne narzędzie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mogą one też być pomocne przy tworzeniu arkuszy monitoringu rozwoju dziecka, co z kolei umożliwi ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju ucznia, określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności treści podstawy programowej oraz zebranie informacji niezbędnych do przygotowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). Pierwsza część publikacji odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru Ja: Budowanie własnej tożsamości, Jedzenie, Ubieranie się, Higiena osobista, Potrzeby fizjologiczne, Sygnalizowanie samopoczucia. [opis Wydawcy]

Dziesięć przykazań : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami…

Sygnatura: G 1752

Karty pracy przygotowane z myślą o wszystkich, dla których istotne jest religijne wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Za ich pomocą można wprowadzić uczniów w moralność chrześcijańską, omawiając poszczególne przykazania Dekalogu i wyjaśniając ich praktyczne zastosowanie w życiu człowieka wierzącego. Coraz lepsze rozumienie przykazań pozwoli uczniom bardziej świadomie i samodzielnie oceniać moralne aspekty różnych sytuacji życiowych. Z kart pracy można korzystać zarówno podczas katechezy szkolnej czy parafialnej, jak i w domu. Dzięki zastosowaniu w nich znaków PCS i zróżnicowaniu poziomu trudności zadań nadają się one dla dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności, o różnych potrzebach i umiejętnościach. Są one również dobrym sposobem na powtórzenie czy utrwalenie wcześniej pozyskanej wiedzy. To gotowa propozycja zajęć, podczas których katecheci, duszpasterze lub rodzice pracujący z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikowaniu się mogą podjąć tematy związane z fundamentami naszej wiary. [opis Wydawcy]

 

Komunikuję się w trudnych sytuacjach : materiały dla uczniów z…

Sygnatura: G 1734

Materiały powstały z myślą o uczniach mających problemy z komunikowaniem się w warunkach trudnych, niekomfortowych, wywołujących stres. Publikacja została podzielona na 12 części: Komunikuję się w czasie kłótni, Komunikuję się, gdy odczuwam strach, Komunikuję się w innym kraju, Komunikuję się przez Internet, Komunikuję się przez telefon komórkowy, Komunikuję się, kiedy jestem zdenerwowany, Komunikuję się w grupie, Komunikuję się, kiedy czegoś nie rozumiem, Komunikuję się z małymi dziećmi Komunikuję się, gdy zrobiłem coś złego, Komunikuję się z osobami niesłyszącymi, Komunikuję się, gdy coś mi przeszkadza.  Na kolejnych kartach pracy zostały omówione zdarzenia, okoliczności oraz stany emocjonalne (np. kłótnia, głośne otoczenie, stres, onieśmielenie), w których mógłby znaleźć się każdy z nas. Zadaniem uczniów podczas wykonywania ćwiczeń jest dowiedzieć się, jak przezwyciężyć trudności związane z tymi sytuacjami, być rozumianym i rozumieć innych. [opis Wydawcy]

 

100 kart pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjnymi ułatwiającymi naukę czytania i…

Sygnatura: G 1733

Prezentowane karty pracy służą doskonaleniu umiejętności czytania i pisania przez uczniów zarówno podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jak i w trakcie regularnych zajęć lekcyjnych. Zawierają liczne zadania językowe, w tym ortograficzne i gramatyczne. Szereg kart ma na celu kształtowanie u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem. Dobór zadań wynika z założenia, że techniki, które kładą nacisk na skrupulatne nauczanie treści szkolnych, oraz podejścia związane z przetwarzaniem informacji są na ogół skuteczniejsze niż metody pośrednie, w których próbuje się ćwiczyć zaburzone procesy utrudniające dzieciom uczenie się. Celem tych ćwiczeń jest zatem to, aby doskonalenie motoryki małej, percepcji wzrokowej i słuchowej dokonywało się w trakcie realizacji treści wynikających z podstawy programowej. Materiały są realizacją podstawy programowej z języka polskiego dla klas IV–VI, ze szczególnym uwzględnieniem treści najczęściej realizowanych przez nauczycieli w klasach IV. Zawierają również ćwiczenia związane z historią, przyrodą i informatyką. [opis Wydawcy]

Puszka: dobre rozmowy na ważne tematy

Sygnatura: G 1598

Prezentujemy atrakcyjną i prostą w formie pomoc, która doskonale sprawdzi się podczas zajęć treningu umiejętności społecznych, lekcji wychowawczych, socjoterapii, terapii indywidualnej czy rodzinnych dyskusji w domu. Publikacja - oparta na formule pracy znanej jako "puszka Pandory" - powstała z myślą o młodych ludziach w wieku 12?20 lat.
W skład zestawu wchodzą: zeszyt z instrukcją, wskazówkami dla moderatora grupy oraz komentarzem do każdego z omawianych zagadnień; 360 pytań dotyczących 12 ważnych tematów, takich jak m.in.: emocje, rodzina, zdrowie, cele, odmienność, nękanie, śmierć; zestaw startowy z 30 zasadami dobrej dyskusji; puszka do samodzielnego złożenia, z której uczestnicy zajęć losują pytania.
Na czym polega praca z "Puszką"? Członkowie grupy kolejno losują pytania, odczytują je na głos, a następnie odpowiadają na nie. Moderator podtrzymuje dyskusję, dopytując, podając w wątpliwość, zwracając się do pozostałych członków grupy po odpowiedzi.
Zajęcia z wykorzystaniem "Puszki" to nie tylko nauka dyskusji czy trening wypowiadania się na forum grupy, ale także sposób na zintegrowanie uczniów, nauka mentalizacji oraz tolerancji i szacunku wobec innych punktów widzenia. [opis Wydawcy]

Jak ogarnąć emocje?: strach: karty pracy dla nastolatków

Sygnatura: G 1619

Seria kart pracy dla nastolatków  Jak ogarnąć emocje?  to sprawdzona i ciekawa pomoc wspierająca trening uważności oraz pracę z emocjami.
Dzięki niej młodzież: nauczy się rozpoznawać emocje u siebie i innych, lepiej zidentyfikuje własne uczucia, zrozumie, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, dowie się, jak tworzyć prawidłowe relacje z otoczeniem, pozna techniki relaksacyjne, zadba o swoje zdrowie psychiczne.
Karty zawierają  elementy sketchnotingu, wykorzystują stonowaną kolorystykę i kreatywne grafiki. Uruchamiają skojarzenia i polisensoryczne spostrzeganie świata emocji, co z kolei pomaga utrwalić poznawane treści. Forma i struktura kart zachęca nastolatków do pracy, pomaga w koncentracji uwagi i wspiera zarówno myślenie logiczne, jak i kreatywne. [opis Wydawcy]

Matematyka: graficzne karty pracy: powtórka do egzaminu ósmoklasisty

Sygnatura: G 1644

Matematyka. Powtórka do egzaminu ósmoklasisty. Graficzne karty pracy  to zestaw graficznych notatek i kart pracy, który obejmuje  wszystkie zagadnienia matematyczne do egzaminu ósmoklasisty.
W skondensowanej formie przypominamy najważniejsze treści, wzory, sposoby obliczeń, a następnie proponujemy różnorodne zadania.
Z graficznymi kartami powtórka z matematyki do egzaminu ósmoklasisty jest efektywna i ciekawa. [opis Wydawcy]

Biologia: graficzne karty pracy dla liceum i technikum: poziom podstawowy.…

Sygnatura: G 1670

Teczka zawiera: 40 kart do samodzielnego uzupełnienia, wypełnione karty, które będą Ci towarzyszyć podczas lekcji biologii w pierwszej klasie szkoły średniej.
Karty mogą być wykorzystywane: na lekcjach biologii w szkole, w edukacji domowej, podczas  samodzielnego powtarzania materiału.
„Zapraszam Cię do świata badań naukowych i biologii komórki. Zapoznaj się z różnorodnością związków chemicznych, które są nam niezbędne do życia. Zachwyć się chemiczną odsłoną biologii podczas lekcji o metabolizmie. Udaj się w podróż w głąb żywej komórki i poczuj moc jej działania. Dowiedz się, co sprawia, że komórka może się prawidłowo dzielić, i dlaczego umiera. Powodzenia!” [Bogusia Mikołajczyk – autorka]

Zawodowa podróż w czasie

Sygnatura: G 1591

„Zawodowa podróż w czasie” to użyteczne i profesjonalne narzędzie przydatne do pracy, zarówno z młodymi osobami (klasy maturalne), które stoją przed wyborem swojej ścieżki zawodowej, jak i z osobami, które rozważają przekwalifikowanie się, zmianę pracy czy rozwój zawodowy. 
To intuicyjne i unikalne narzędzie świetnie sprawdza się w sytuacji, gdy chcemy pracować nad zmianą zawodu albo nad wyborem drogi zawodowej. Jest też użyteczne w sytuacji, gdy cel zawodowy jest precyzyjnie określony ale ścieżka do niego nie jest jasna. Pozwala zidentyfikować zasoby i cechy osobowości co pomaga w stworzeniu efektywnej strategii działania zawodowego.
Karty wspierają podejmowanie decyzji zawodowych. Praca z nimi opiera się na wydobywaniu potencjału, talentów i zasobów osoby. Dzięki zdefiniowaniu predyspozycji dążenie do celów zawodowych będzie łatwiejsze i bardziej efektywne.
W kartach wykorzystano wizerunek różnorodnych zwierząt. Stanowią one inspirację i źródło zasobów i cech osobowości. Sprawiają, że klient łatwiej może dotrzeć do swoich mocnych stron i cech osobowości. Dzięki nim Twoi klienci rozwiną w sobie: poczucie wartości, pewność siebie, świadomość swoich mocnych stron, kreatywność, marzenia i akceptację siebie. Przełoży się to na ich wyższą samoocenę, a docelowo efektywne oraz sprawcze działania.
Karty skutecznie wzmacniają zasoby już istniejące, wyzwalając jednocześnie potencjał służący uwalnianiu nowych obszarów w pracy z zasobami i cechami osobowości. Jedną z podstawowych właściwości tych kart jest ich szerokie, niemal nieograniczone spectrum zastosowań.

Regulacja emocji

Sygnatura: G 1589

REGULACJA EMOCJI – to gra psychoterapeutyczna, która skutecznie wzmacnia i buduje inteligencję emocjonalną tych, którzy z niej korzystają. Gra przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które skończyły 10 lat, ale nie przekroczyły jeszcze 99 lat. Stanowi wszechstronne narzędzie do pracy indywidualnej i zespołowej.
Instrukcja pierwsza to świetne zaproszenie do dialogu i rozmowy o swoich uczuciach i z tymi uczuciami. Gra jest ciekawą formą inspiracji do pracy, wnosząc poczucie akceptacji dla swoich emocji. Gra pozwala wzmocnić swoją skuteczność oraz kompetencje emocjonalne i społeczne. Ponadto świetnie sprawdzi się m.in. dla tych, którzy przeprowadzają treningi umiejętności społecznych. Jest świetnym wsparciem do pracy psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, ale też wszystkich tych, którzy zajmują się dbałością o rozwój emocjonalny i osobisty swoich klientów/pacjentów.
Instrukcja druga to świetna zabawa, gdzie poprzez rzuty kostką i wybór kolorów czy cyfr na kartach uczestnik gry może doświadczyć i zabrać ze sobą z gabinetu aż 30 sposobów na regulowanie emocji. W tej rundzie gry może brać udział więcej niż jeden uczestnik, ale nie więcej niż czterech.
Ciekawe ćwiczenia oddechowe, techniki uważności, praca z rysunkiem i wiele innych inspiracji to nie jedyne sposoby pracy, których doświadczy Twój klient. 30 sposobów na regulację emocji to niekoniecznie „zabawa” na jedno spotkanie. Możesz też wykorzystać jeden sposób na regulację, a do tego spróbować kilku wariantów. Wszystko zależy od otwartości Twojego klienta/pacjenta. [opis Producenta]

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

  • 21-500 Biała Podlaska
    ul. Kolejowa 8
  • tel: 83 343 32 37
  • tel: 83 342 06 16
  • sekretariat@bialabp.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 09:00 - 15:00
wakacje i ferie - 08:00 - 15:00

Zamknij menu
Wróć na początek strony