DLA CZYTELNIKA

 1. START
 2. /
 3. DLA CZYTELNIKA
 4. /
 5. RODZAJE ZBIORÓW

Rodzaje zbiorów gromadzonych w Bibliotece Pedagogicznej

0
KSIĄŻKI
0
ROCZNIKI CZASOPISM
0
ZBIORY MULTIMEDIALNE

Udostępniamy:

 • literaturę z zakresu pedagogiki oraz nauk pokrewnych, w tym psychologii i socjologii;
 • literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, m. in. ekonomia, prawo, administracja, medycyna, informatyka;
 • materiały metodyczne do prowadzenia zajęć, organizowania konkursów, wystaw i uroczystości szkolnych;
 • poradniki dla nauczycieli, wychowawców, rodziców;
 • materiały do pisania referatów, prac licencjackich, magisterskich i innych;
 • podręczniki akademickie;
 • lektury szkolne, dzieła klasyki polskiej i światowej;
 • literaturę piękną, beletrystykę, reportaże, biografie;
 • literaturę dla dzieci i młodzieży;
 • literaturę regionalną.

Struktura gromadzonych zbiorów odzwierciedla potrzeby środowiska edukacyjnego.

Oferujemy w prenumeracie bieżącej  44 czasopism o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i społeczno-politycznej.
Czasopisma są dostępne w formie tradycyjnej w czytelni biblioteki.

CZASOPISMA PRENUMEROWANE W 2022 roku

 1. Aura. Ochrona środowiska

 2. Biblioteka Publiczna
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Biologia w Szkole

 5. Biuletyn IPN
 6. Bliżej Przedszkola
 7. Chemia w Szkole

 8. Dziennik Gazeta Prawna

 9. Dyrektor Szkoły

 10. Edukacja Wczesnoszkolna
 11. Europa dla Aktywnych
 12. Fizyka w Szkole z Astronomią

 13. Geografia w Szkole
 14. Głos Nauczycielski

 15. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

 16. Język Polski w Szkole Podstawowej

 17. Języki Obce w Szkole
 18. Karta

 19. Kronika Sejmowa

 20. Kultura i Edukacja
 21. Kwartalnik Pedagogiczny
 22. Matematyka

 23. Meritum
 24. Mówią Wieki: Magazyn Historyczny

 25. Newsweek Polska
 26. Niebieska Linia

 27. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 28. Nowe Książki

 29. Pamiętnik Literacki

 30. Poradnik Bibliotekarza

 31. Praca Socjalna

 32. Przegląd

 33. Puls Regionu - Lubelski Informator Unijny

 34. Remedium

 35. Przegląd Biblioteczny

 36. Przyroda Polska

 37. Serwis Informacyjny Uzależnienia

 38. Szkoła Specjalna

 39. Świat Nauki

 40. TIK w Edukacji
 41. Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie

 42. Więź

 43. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

 44. Wychowanie Muzyczne

Wypożyczamy nieodpłatnie multimedia:

 • filmy dydaktyczne z różnych dziedzin: ekologia, ekonomia, geografia, godziny wychowawcze, historia, język polski, muzyka, pierwsza pomoc, religia, sztuka,
  wychowanie do życia w rodzinie;
 • lektury szkolne;
 • audiobooki;
 • filmy fabularne;
 • filmy i bajki dla dzieci i młodzieży;
 • piosenki dla dzieci i młodzieży;
 • spektakle teatralne;
 • programy edukacyjne;
 • programy do nauczania języków obcych;
 • encyklopedie multimedialne.

Posiadamy ponad 200 tytułów gier planszowych, które wypożyczamy nieodpłatnie.

Może je wykorzystać nauczyciel  do pracy na lekcji, rodzic w domu spędzając czas wolny z dziećmi, a dzieci, młodzież i dorośli podczas spotkań towarzyskich.

Rodzaje gier planszowych gromadzonych w bibliotece:

 • Gry edukacyjne na poszczególne poziomy nauczania, z różnych dziedzin/przedmiotów;
 • Gry w stylu party game/imprezowe – szybkie, wymagające refleksu, spostrzegawczości;
 • Gry dla dzieci – proste, zrozumiałe zasady, zawierają elementy edukacyjne;
 • Gry rodzinne/familijne – dostosowane do osób w różnym wieku;
 • Gry quizowe – szybkie, o prostej mechanice, sprawdzają wiedzę graczy;
 • Gry logiczne – najczęściej abstrakcyjne, pozbawione tematu, wymagające logicznego planowania;
 • Gry ekonomiczne i spostrzegawcze – skomplikowane, wymagające planowania, zarządzania;
 • Gry kooperacyjne/przygodowe – gracze dążą do wspólnego celu, wspólnie decydują o przebiegu gry;
 • Gry bitewne i wojenne/strategiczne – polegają na tworzeniu własnych armii, toczeniu wojen czy bitew, planowaniu kampanii;
 • Gry karciane.

Zestawienia gier planszowych z różnych dziedzin/tematów znajdują się w zakładce GRY PLANSZOWE

Zbiory graficzne gromadzone w bibliotece to przede wszystkim karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, logopedów, terapeutów, oligofrenopedagogów, pedagogów, psychologów, a także rodziców i dzieci.

Materiały te mogą być wykorzystywane jako pomoce podczas tworzenia:

 • programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 • programów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;
 • planów działań wspierających ucznia zdolnego oraz ucznia  z niepełnosprawnościami.

Zbiory graficzne mogą służyć przeprowadzaniu diagnozy rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Nasze materiały są pomocne także w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.