DLA CZYTELNIKA

  1. START
  2. /
  3. DLA CZYTELNIKA
  4. /
  5. WYPOŻYCZANIE

Zasady korzystania z Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Zapisy do biblioteki

Kartę czytelniczą może założyć każdy osoba indywidualna okazując odpowiednio:
czytelnik dorosły – dowód osobisty,
uczeń poniżej 18 r. ż. musi przyjść z rodzicem legitymującym się dowodem osobistym.

Założenie karty czytelniczej jest bezpłatne, istnieje możliwość przekazania darowizny na rzecz biblioteki.
Utratę karty czytelniczej należy zgłosić bibliotekarzowi.

Wypożyczanie

Posiadacz karty czytelniczej może wypożyczać książki w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych na 30 dni.

Zbiory audiowizulane wypożyczane są w Wydziale Promocji i  Wspomagania Edukacji na 14 dni, materiały językowe na 30 dni.

Czytelnia oferuje wolny dostęp do półek i korzystanie ze zbiorów na miejscu.