WSPOMAGANIE EDUKACJI

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Oferta edukacyjna  – wersja pdf

Uwagi organizacyjne

 • Udział we wszystkich proponowanych przez nas formach wspomagania jest bezpłatny.
 • Warunkiem uczestnictwa nauczycieli w proponowanych przez nas formach wspomagania jest zapisanie się do biblioteki.
 • Udział w wybranej formie wspomagania wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
 • W zajęciach edukacyjnych, ta sama grupa może wziąć udział raz w miesiącu.
 • Zajęcia dla grup przedszkolnych trwają od 30 do 45 min., dla uczniów – 60 min.
 • Biblioteka może z przyczyn organizacyjnych przełożyć lub odwołać planowane zajęcia edukacyjne.
 • W przypadku odwołania zajęć przez przedszkole lub szkołę należy poinformować o tym fakcie bibliotekę.
 • Nauczyciel przychodzący z grupą powinien przebywać razem z nią na zajęciach.
 • Niektóre formy wspomagania mogą być realizowane na terenie szkół, przedszkoli i innych placówek, po wcześniejszym wystosowaniu pisma do dyrektora Biblioteki.
 • Wydarzenia w ramach wspomagania będą fotografowane, a zdjęcia będą umieszczane na stronie internetowej biblioteki. Uczestnik wydarzenia, który nie wyraża zgody na fotografowanie, powinien to zgłosić organizatorowi przed jego rozpoczęciem.
 • Szczegółowe informacje przesyłamy drogą e-mailową oraz zamieszczamy na Facebooku i stronie internetowej biblioteki www.bialabp.edu.pl,  www.lukow.bialabp.edu.pl, www.parczew.bialabp.edu.pl 

Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Kontakt:
Wydział Promocji i Wspomagania Edukacji
tel. (83) 342-06-16 lub (83) 343-32-37 w. 25
promocja.wspomaganie@bialabp.edu.pl

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli 
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, psychologów, logopedów, terapeutów
 • Dzienniki
 • Filmy edukacyjne
 • Audiobooki
 • Planszowe gry edukacyjne
 • Edukacyjne programy komputerowe
 • Płyty z piosenkami
2. Usługi
 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia
 • Przygotowywanie zbiorów na potrzeby szkoły lub przedszkola
 • Ibuki  – wirtualna czytelnia
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Cyfrowa wypożyczalnia Academica
 • Bezpłatny Internet
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Bialskiego
 • Możliwość promocji twórczości z różnych dziedzin (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, literatura, hafty, origami itp.) w Wakacyjnej Galerii Nauczycieli
 • Listy książek proponowanych do zakupu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 
3. Prezentacje wystaw
 1. Józef Wybicki twórca Mazurka Dąbrowskiego (wrzesień 2022 r. – styczeń 2023 r.)
 2. Maria Konopnicka – pisarka oddana dzieciom (wrzesień 2022 r. – styczeń 2023 r.)
 3. 100. rocznica urodzin Papcia Chmiela (luty – czerwiec 2023 r.)
 4. Nic piękniejszego nad niebo… – życie i twórczość Mikołaja Kopernika (luty – czerwiec 2023r.)
4. Konkursy 
 1. Zaczynając od wiersza… VIII edycja Regionalnego Konkursu  Fotograficznego  dla szkół ponadpodstawowych (październik – listopad 2022 r.)
 2. Zostań ilustratorem wierszy… Marii Konopnickiej – IV edycja konkursu plastycznego dla klas I-III szkół podstawowych (wrzesień – listopad 2022 r.)
 3. Opowiedz mi bajkę Konkurs Teatralny dla klas III-V szkół podstawowych  (marzec – kwiecień 2023 r.)
 4. Konkurs plastyczny dla przedszkoli (5-6-latki) pod patronatem Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom (maj – czerwiec 2023 r.)
5. Imprezy czytelnicze

Nazwa imprezy

Termin

Odbiorcy

Międzynarodowy Dzień Kropki

wrzesień  2022 r.

Szkoła podstawowa (kl. VII-VIII)

Urodziny Kubusia Puchatka

październik 2022 r.

Przedszkole (5-6 latki)

Noc Bibliotek

październik 2022 r.

Szkoła podstawowa (kl. I-III)

Światowy Dzień Postaci z Bajek

listopad 2022 r.

Przedszkole (5-6 latki)

Światowy Dzień Pluszowego Misia

listopad 2022 r.

Przedszkole (5-6 latki)

Pofilozofujmy… międzypokoleniowe spotkanie z okazji Dnia Filozofii (spotkanie z filozofem)

listopad 2022 r.

Szkoła ponadpodstawowa

Święty Mikołaj czyta dzieciom

grudzień 2022 r.

Szkoła podstawowa (kl. I-III)

Zakochani w książkach – Walentynki w bibliotece

luty 2023 r.

Szkoła podstawowa (kl. IV-VI)

Dzień Bezpiecznego Internetu

luty 2023 r.

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa

Światowy Dzień Książki

kwiecień 2023 r.

Szkoła podstawowa (kl. I-III)

6. Spotkania z Radą Pedagogiczną/zespołem nauczycieli
 1. Biblioteka Pedagogiczna proponuje… prezentacja oferty i usług biblioteki (30 min.)
 2. Co czytać dzieciom w przedszkolu? – propozycje dla nauczycieli (30 min.)
 3. Słowem można uczyć, bawić, wzruszać, leczyć…- kilka słów o zaletach biblioterapii (przedszkole, szkoła podstawowa – 30 min.)
 4. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży? (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – 30 min.)
 5. Wartość wychowania w pedagogice Janusza Korczaka. Popularyzacja wśród nauczycieli książek propagujących idee korczakowskie (przedszkole, szkoła podstawowa – 30 min.)
 6. Prezentacja nowości uwzględniających kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Lubelskiego Kuratora Oświaty (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – 30 min.)
7. Konferencje dla nauczycieli
 1. V Bialskie Spotkania Nauczycieli Bibliotekarzy – październik 2022 r.
 2. Bialskie Forum Nauczycieli marzec – kwiecień 2023 r.
8. Warsztaty dla nauczycieli

Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane tylko poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej biblioteki.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału Uczestnicy zostają poinformowani mailowo.

 

Lp.

Tematyka

Termin

Godziny zajęć

1.

Biblioterapia jako forma wsparcia dzieci i młodzieży

27.10.2022 r.

16.00 - 17.30

2.

E-zasoby, czyli jak odnaleźć się w świecie cyfrowej informacji (książki i czasopisma elektroniczne, biblioteki cyfrowe i repozytoria, wyszukiwarki naukowe, zasoby Open Access, ukryty Internet)

17.11.2022 r.

16.00 - 17.30

3.

Teatr Kamishibai w praktyce pedagogicznej

12.01.2023 r.

16.00 - 17.30

4.

Jigsaw Planet – tworzymy interaktywne puzzle

08.12.2022 r.

16.00 - 17.30

5.

Aplikacje na lekcji - które wybrać i jak je wykorzystać?

23.02.2023 r.

16.00 - 17.30

6.

Canva – narzędzie do tworzenia grafiki

23.03.2023 r.

16.00 - 17.30

7.

Metoda Storytelling – bliżej książki, bliżej czytelnika

20.04.2023 r.

16.00 - 17.30

9. Sieć współpracy i samokształcenia 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego

Ciekawe pomysły dla nauczyciela bibliotekarza, nie tylko na nagłe zastępstwa (wrzesień 2022 r. – czerwiec 2023 r.)

10. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Zakup książek.
Ewidencja sumaryczna i szczegółowa wpływów.
Ewidencja ubytków.
Opracowanie formalne i rzeczowe książek. Inwentaryzacja księgozbioru.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

83 343 32 37 w. 27
gromadzenie@bialabp.edu.pl

Miejsce biblioteki szkolnej w strukturze szkoły (podstawy prawne, dokumentacja, niezbędne czynności ).
Zakup zbiorów multimedialnych.
Ewidencja zbiorów multimedialnych.
Ewidencja ubytków zbiorów multimedialnych.
Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów multimedialnych.

Prenumerata i ewidencja czasopism.
Opracowanie artykułów z czasopism.
Prawo autorskie w bibliotece.

Jak korzystać z platformy IBUK Libra?
Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

83 343 32 37 w. 23
wypozyczalnia@bialabp.edu.pl

11. Spotkania z rodzicami
 1. Rola rodziny w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży – przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-V – 30 min.
 2. Co mogą zrobić rodzice, by nastolatek zaczął czytać książki? – szkoła podstawowa kl. VI-VIII – 30 min.
 3. Rola czytania w życiu człowieka – szkoła ponadpodstawowa – 30 min.
 4. Czy można pomóc dzieciom czytaniem? – kilka słów o zaletach biblioterapii – przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-III – 30 min.
 5. Jak chronić dziecko w dobie ekranów? – przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-III – 30 min.
 6. Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie – szkoła podstawowa kl. IV- VIII – 30 min.
12. Zajęcia edukacyjne
Poziom kształceniaNazwa programu/cykluTematy zajęćKompetencje kluczowe

Przedszkole

dzieci 3-4-letnie

Minutki z książką

Czytanie dzieciom raz w miesiącu w danej grupie

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Książka naszym przyjacielem

Kamyczek w bibliotece – teatrzyk Kamishibai.

Czytanie najlepszą zabawą.

Z książką na głowie.

Książki pachnące nowością.

Poznanie biblioteki.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Książka, uczy, bawi, leczy…

Jak znaleźć i zyskać przyjaciół?

Jak pokonać złość?

Odwaga – czym jest dla nas?

Nieśmiały aktor Tobi.

Jak zaprzyjaźnić się ze strachem?

Dlaczego nie wolno ufać obcym?

Lęk przed ciemnością.

Jak polubić czytanie?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Magiczna podróż

do krainy słów

Marzenia Króla Maciusia Pierwszego.

Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?

Zabawy czytelnicze z tekstem Szkolne przygody Pimpusia Sadełko Marii Konopnickiej.

Kopciuszek – czy warto być miłym dla innych ludzi?

Inny - nie znaczy gorszy (Brzydkie kaczątko)

Z wizytą u Pinokia.

W zaczarowanym lesie – spotkanie z Jasiem i Małgosią.

Pomagamy innym jak Szewczyk Dratewka.

Sumienna praca przynosi korzyści na podstawie bajki Trzy Świnki.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Z dzieckiem w świat wartości

Jestem duży, jestem odpowiedzialny.

Przepis na szczęście.

Uczciwość - trudne słowo.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Wielcy Polacy

Dawno temu w Wadowicach – niezwykła historia Papieża Polaka.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Spacer z książką

przez pory roku

Jesień wokół nas.

My się zimy nie boimy.

Czy to już wiosna?

Letnia wyprawa do lasu.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Wyprawa na planetę baśni

Dotrzymujemy danego słowa na podstawie utworu Żabi król.

Poznajemy baśń Księżniczka na ziarnku grochu.

Dokąd idą dzieci w barwnym korowodzie? – o perypetiach mieszkańców Hamelin (Grajek z Hamelin).

Pochwała pracowitości na podstawie utworu Pani Zima.

Co to jest dobroć? Niezwykła historia Pięknej i Bestii.

Komu potrzebne są kije samobije? (Stoliczku nakryj się)

Poznajemy perypetie dwóch sióstr, złego karła i księcia zaklętego w niedźwiedzia (Śnieżka i Różyczka).

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Ojczyzna mała i duża

Biała Podlaska – poznajemy nasze miasto.

Biała Podlaska w legendach.

J. I. Kraszewski - postać znana i związana z Białą Podlaską.

Magiczne miejsca na Podlasiu.

Boże Narodzenie w tradycji podlaskiej.

Wielkanoc na Podlasiu.

Trudne słowo niepodległość.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Dbam o swoje zdrowie

Owoce są smaczne i zdrowe.

Na warzywa przyszła pora.

Dzieci nie jedzą śmieci.

To jestem ja – poznanie swojego wyglądu, schematu budowy ciała.

Chorowanie nie jest w modzie – poznanie pracy lekarza

i zapobieganie chorobom.

Dlaczego warto ćwiczyć?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje osobiste i społeczne

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Zanim wyruszę w podróż

po Europie

Spotkanie z baśnią europejską.kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste i społeczne

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Edukacja medialna

i informacyjna

Bezpieczeństwo przedszkolaków w mediach.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Koduj z Pedagogiczną

Jak „myślą” roboty?

Kodować znaczy myśleć logicznie.

Tworzymy pierwsze kody.

Moje pierwsze spotkanie z Photonem.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe
Szkoła podstawowa kl. I-III

Książka naszym przyjacielem

Z wizytą w bibliotece.

Dlaczego warto czytać książki?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się
Szkoła podstawowa kl. I-III

Książka, uczy, bawi, leczy…

Jak znaleźć i zyskać przyjaciół? (Szukając Marudka – teatrzyk Kamishibai).

Kłamstwo ma krótkie nogi. (Kozucha kłamczucha J. Porazińska)

Przyjaźń wymaga akceptacji zmian. (Mój przyjaciel Kaemushi – teatrzyk Kamishibai).

Każdy z nas ma swoje marzenia – podróż do Nibylandii (Piotruś Pan)

Ile zmartwień ma mama? - o realizacji własnych potrzeb (Kapciuszek Roksana Jędrzejewsk-Wróbel).

Mój przyjaciel Smartfon. Jak pomóc najmłodszym przezwyciężyć nudę w „zdrowy sposób” (Tomcio Telefoncio Wanda Szymanowska).

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej; kompetencje osobiste

i społeczne

Szkoła podstawowa

kl. I-III

Śladami lektur szkolnych

Jak zostać Detektywem Pozytywką? Podchody po bibliotece.

Z Anglii do Afryki z doktorem Dolittle.

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek Justyny Bednarek.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej; kompetencje osobiste

i społeczne

Szkoła podstawowa kl. I-III

W świecie książek

znanych pisarzy

Marii Konopnickiej twórczość dla dzieci.

W kolorowym świecie Jana Brzechwy.

Potyczki z Tuwimem.

Podróże małe i duże z Wandą Chotomską.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej; kompetencje osobiste

i społeczne

Szkoła podstawowa kl. III

Odkrywamy na nowo pisarki z dzieciństwa naszych rodziców i dziadków

Plastusiowa mama - Maria Kownacka i jej pasja poznawania przyrody.

Żyję życiem wsi... - Janina Porazińska - klasyk polskiej literatury dla dzieci.

...a było to tak - Ewy Szelburg-Zarembiny służba dziecku.

Hanna Januszewska i jej fascynacja odnalezienia czarodziejskiej furtki.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej; kompetencje osobiste, społeczne

Szkoła podstawowa kl. I-III

Ojczyzna mała i duża

Biała Podlaska – poznajemy nasze miasto.

Trudne słowo niepodległość.


rozumienie i tworzenie informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Szkoła podstawowa kl. I-III

Z legendą przez Podlasie

Biała Podlaska w legendach.

Magiczne miejsca na Podlasiu.

Legendy podlaskie, których nie znacie.

rozumienie i tworzenie informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa

kl. I-III

Wielcy Polacy

Janie Pawle II pozostań w naszych sercach.

rozumienie i tworzenie informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie;

kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa kl. I-III

Zanim wyruszę w podróż

po Europie

Spotkanie z baśnią europejską.

Boże Narodzenie w tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej. Wielkanoc w tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej.

kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste i społeczne
Szkoła podstawowa kl. I-III

Jest tyle kultur w jednej kulturze

Cudzoziemcy, uchodźcy, inni – poznajmy się.kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste i społeczne
Szkoła podstawowa kl. I-III

Teatrzyk Kamishibai

Kotka Milusia opowieść o tym, czy możemy żyć samotnie i czym jest wolność.

Legenda o Skarbniku najsłynniejsza śląska legenda o duchu wszystkich kopalń.

Groszki opowieść o powstawaniu roślin.

Lew w Paryżu opowieść o tym, jak trudno odnaleźć się w nowym kraju.

Bajka o Wiśle nowoczesna bajka, która ukazuje bieg rzeki Wisły od jej źródeł do ujścia.

Smok Wawelski.

kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste i społeczne
Szkoła podstawowa kl. I-III

Edukacja medialna

i informacyjna

Korzystanie z różnych źródeł informacji.

Etyka i wartości komunikacji medialnej.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe

Szkoła podstawowa kl. I-III

Koduj z Pedagogiczną

Jak „myślą” roboty?

Kodować znaczy myśleć logicznie.

Tworzymy pierwsze kody.

Moje pierwsze spotkanie z Photonem.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe

Szkoła podstawowa

kl. I-III

Jesteśmy EkoLogiczni

Miś w drodze z Chin do Polski.

Zaśmiecona planeta.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje osobiste i społeczne

Szkoła podstawowa

kl. I-III

Porozmawiajmy o... filozofii

Porozmawiajmy o… słowie na podstawie tekstu Szklany człowiek.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Edukacja biblioteczno-informacyjna

Wyszukiwanie informacji na wybrany temat w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Historia książki i pisma.

Dlaczego warto czytać książki?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Książka, uczy, bawi, leczy…

Jak wygląda dzisiaj świat widziany oczami dziecka? (Trzeba będzie...-teatrzyk Kamishibai).

Możemy o tym pogadać – bezpiecznie korzystam z Internetu.

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? (20 000 mil podmorskiej żeglugi - kl. IV-VI).


kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

W świecie książek znanych pisarzy

Z baśnią przez świat.

Z Sienkiewiczem przez Afrykę.

Pamiętnik Blumki – Janusz Korczak o prawach dziecka.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Fantastyka lubię to

Zwyczajna fantastyka (kl. IV-VI).

Nowe światy literatury (kl. VII-VIII).

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Ojczyzna mała i duża

Historia bialskich Radziwiłłów.

Traktem bialskich Radziwiłłów - gra miejska.

Niepodległa Wola – gra miejska.

Polscy Nobliści.

Jak być patriotą w dzisiejszych czasach.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Zanim wyruszę w podróż

po Europie

Unia Europejska – historia, instytucje, symbole.

Boże Narodzenie w tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej.

Wielkanoc w tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej.

kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Jest tyle kultur w jednej kulturze

Inny, nie znaczy gorszy. kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Edukacja medialna

i informacyjna

Korzystanie z różnych źródeł informacji.

Etyka i wartości komunikacji medialnej.

Bezpieczeństwo zależy od nas samych. (kl. IV)

Z dystansem do informacji wyszukanych w Internecie. (kl. V-VIII)

Cyberprzemoc - różne przejawy przemocy wirtualnej. (kl. V-VIII)

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe

Szkoła podstawowa

kl. IV-VIII

Porozmawiajmy o... filozofii

Porozmawiajmy o… ocenianiu innych na podstawie bajki perskiej

Nauki mędrca (kl. IV-VI).

Porozmawiajmy o… prawdzie na podstawie tekstu Trzy sita Sokratesa (kl. VII-VIII).

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Szkoła ponadpodstawowa

Edukacja biblioteczno-informacyjna

Korzystamy z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Dlaczego warto czytać książki?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność

uczenia się

Szkoła ponadpodstawowa

Fantastyka lubię to

Fantastyka – nowe światy literatury.

Fenomen Tolkiena.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła ponadpodstawowa

Ojczyzna mała i duża

Historia bialskich Radziwiłłów.
Traktem bialskich Radziwiłłów – gra miejska.
Niepodległa Wola – gra miejska.
Gody – okres Bożego Narodzenia w polskiej tradycji i obrzędach.
Wielkanoc w polskiej tradycji i obrzędach.
kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Szkoła ponadpodstawowa

Wielcy Polacy

Polscy Nobliści.


kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Szkoła ponadpodstawowa

Edukacja medialna

i informacyjna

Cyberprzemoc – zasady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Ochrona prywatności i wizerunku w sieci.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa

Porozmawiajmy o... filozofii

Porozmawiajmy o… sprawiedliwości.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Oferta Filii w Łukowie

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, psychologów, logopedów, terapeutów
 • Filmy edukacyjne
 • Audiobooki
 • Edukacyjne programy komputerowe
 • Płyty z piosenkami
2. Usługi
 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia
 • IBUK Libra – wirtualna czytelnia
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Bezpłatny Internet
 • Mała Galeria – ekspozycje prac plastycznych łukowskich przedszkolaków
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Łukowskiego
 • Kampania Mała książka – wielki człowiek
 • Biuletyn informacyjny Kurierek nowości
3. Prezentacje wystaw
 1. 20. rocznica śmierci Marka Kotańskiego – wrzesień 2022
 2. 70. rocznica śmierci Juliana Tuwima – grudzień 2022
 3. 160. rocznica Powstania Styczniowego – styczeń 2023
 4. 100. rocznica urodzin Papcia Chmiela – twórcy Tytusa, Romka i Atomka – czerwiec 2023
4. Konkursy
 1. Zaczynając od wiersza… – VIII edycja Regionalnego Konkursu  Fotograficznego  dla szkół ponadpodstawowych  (październik – listopad 2022 r.)
 2. Konkurs plastyczny dla uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych Młody ilustrator (styczeń/luty 2023 r.)
 3. Opowiedz mi bajkę – konkurs teatralny dla klas III-IV szkoły podstawowej (marzec – kwiecień 2023 r.)
5. Imprezy czytelnicze dla grup zorganizowanych
 1. Teatrzyk Kamishibai – według zgłoszeń zainteresowanych
 2. Światowy Dzień Poezji – 21 marca 2023 r.
 3. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – maj/czerwiec 2023 r.
6. Spotkania z Radą Pedagogiczną/zespołem nauczycieli

Oferta i usługi dostępne w łukowskiej Bibliotece Pedagogicznej (ok. 30 min.)

7. Konferencje dla nauczycieli w ramach cyklu Biblioteka Pedagogiczna Nauczycielom
(organizowane w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej)

Bialskie Spotkania Nauczycieli Bibliotekarzy – październik 2022 r.

8. Warsztaty dla nauczycieli 

 

Lp.

Tematyka

Termin

Godziny zajęć

1.

Test diagnostyczny KORP - ocena rozwoju psychofizycznego dziecka -

warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i klas „0”

wrzesień 2022 r.

2 godziny

2.

Dekoracje na Boże Narodzenie - warsztaty plastyczne dla nauczycieli

listopad 2022 r.

2 godziny

3.

Teatrzyk Kamishbai w pracy z dziećmi - warsztaty dla nauczycieli przedszkoli

wrzesień/październik 2022 r.


4.

Wielkanoc, Wielkanoc - warsztaty plastyczne dla nauczycieli

marzec 2022 r.


9. Sieć współpracy i samokształcenia 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu łukowskiego.

 1. Wymiana doświadczeń bibliotekarzy szkolnych.
  Spotkanie z doradcą metodycznym ds. bibliotek szkolnych – październik/listopad 2022 r.
 2. Spotkanie autorskie – kwiecień/maj 2023 r.

10. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów audiowizualnych.
Selekcja zbiorów.
Ewidencja ubytków.
Skontrum.

Opracowanie formalne księgozbioru.
Ewidencja księgozbioru.

Opracowanie rzeczowe księgozbioru – opis bibliograficzny książki.

Prenumerata i ewidencja czasopism.
Opracowanie rzeczowe czasopism – opis bibliograficzny artykułu.

 

Joanna Kapitaniuk

Agata Walencka

Barbara Zaniewicz

Elżbieta Szczęśniak

tel. 25 798-22-79 bpfilialukow@bialabp.edu.pl

11. Spotkania z rodzicami
 1. Czytać – nie czytać? wpływ kontaktu z książką od najmłodszych lat na rozwój dziecka – przedszkole (30 min.)
 2. Moje dziecko czytelnikiem – szkoła podstawowa kl. I-IV (30 min. )
12. Zajęcia edukacyjne

Poziom kształcenia

Nazwa programu/cykluTematy zajęćKompetencje kluczowe

Przedszkole

dzieci 2,5-4-letnie

Czytanie na dywanie

Czytanie dzieciom raz w miesiącu w danej grupie.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Książeczki z walizeczki

Udostępnianie literatury w przedszkolu.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa kl. I-III

Z książką w świat zwyczajów i tradycji

Święty Walenty - Walentynki.

Wielkanocne tradycje.

Sobótkowa noc.

Święto zmarłych.

Nasza Ojczyzna.

Święta Bożego Narodzenia.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. I-III

Wokół książki

Zawód bibliotekarza.

Od pisarza do czytelnika. Jak powstaje książka?

Odwiedzamy bibliotekę.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się

Szkoła podstawowa

kl. I-III

W teatrze cieni

Popularne baśnie.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole, klasy I-III

Baśniowe dzieje Polski

Legendy i baśnie związane z historią Polski

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa kl. I-III

Poznajemy kosmos

O planetach i gwiazdach.

Kosmiczne podróże.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Szkoła podstawowa kl. I-III

I kudłate, i skrzydlate...

Poznajemy zwierzęta domowe i gospodarskie.

Poznajemy zwierzęta egzotyczne.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa kl. I-III

Nasz Papież

O św. Janie Pawle II dla dzieci.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Edukacja biblioteczno-informacyjna

Historia książki i pisma.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność

uczenia się

Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Czas wojny

Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej.kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Jestem bezpieczny w Internecie

Chronię swoją prywatność w mediach społecznościowych.kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Papież Polak

Pontyfikat Jana Pawła II

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Prymas Tysiąclecia

Rola kardynała Stefana Wyszyńskiego w historii polskiego Kościoła.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Szkoła ponadpodstawowa

Edukacja biblioteczno-informacyjna

Wyszukiwanie informacji na wybrany temat w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej.

Będę studentem oferta biblioteki dla maturzystów.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się

Szkoła ponadpodstawowa

Czas wojny

Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej.kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne
Szkoła ponadpodstawowa

Bezpieczna cyberprzestrzeń

Fake newsy, dezinformacja w sieci. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe
Szkoła ponadpodstawowa

Papież Polak

Pontyfikat Jana Pawła II

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Szkoła ponadpodstawowa

Prymas Tysiąclecia

Rola kardynała Stefana Wyszyńskiego w historii polskiego Kościoła.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Oferta Filii w Parczewie

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla nauczycieli
 • Prasa regionalna
 • Multimedialne zbiory edukacyjne
 • Audiobooki
2. Usługi
 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia
 • Ibuk Libra – wirtualna czytelnia
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Parczewskiego
 • Możliwość prezentacji wystaw twórczości z różnych dziedzin (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, literatura, hafty, origami itp.) w czytelni biblioteki w ramach galerii Nauczycielu, pokaż się inaczej
3. Prezentacje wystaw
 1. Patroni Roku 2022 (luty grudzień 2022 r.)
 2. Pedagogika Janusza Korczaka (luty grudzień 2022 r.)
 3. Rok Marii Konopnickiej (luty grudzień 2022 r.)
 4. Twórca hymnu polskiego – Józef Wybicki (luty grudzień 2022 r.)
 5. Rok Polskiego Romantyzmu (marzec – grudzień 2022 r.)
 6. Maria Grzegorzewska – znana polska pedagog (marzec – grudzień 2022 r.)
 7. Ważni polscy pisarze pozytywiści – Kraszewski i Prus (marzec – sierpień 2022 r.)
 8. Rok Brunona Schulza (sierpień – grudzień 2022 r.)
 9. Rok Władysława Bartoszewskiego (sierpień – grudzień 2022 r.)
 10. Powstanie styczniowe na ziemi parczewskiej (grudzień 2022 r. – luty 2023 r.)
 11. Mikołaj Kopernik – Polak znany światu (luty czerwiec 2023 r.)
 12. Pisarz dzieciństwa – Julian Tuwim (marzec – wrzesień 2023 r.)
 13. Poetka warta Nobla – Wisława Szymborska (marzec – wrzesień 2023 r.)
 14. Harcerz, działacz i pedagog – Aleksander Kamiński (marzec – wrzesień 2023 r.)
4. Konkursy
 1. Moje wakacje… z książką – konkurs fotograficzny dla szkół ponadpodstawowych (lipiec – wrzesień 2022 r.)
 2. Opowiedz mi bajkę – konkurs teatralny dla klas III-V szkoły podstawowej (marzec – kwiecień 2023 r.)
 3. Ulubione utwory Juliana Tuwima – XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych (marzec – maj 2023 r.)
5. Imprezy czytelnicze 
 • Wakacje z książką – lipiec – sierpień 2022 r.
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – luty 2023 r.
 • Kwiecień miesiącem książki i praw autorskich – kwiecień 2023 r.
 • Tydzień Bibliotek – maj 2023 r.
 • XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – czerwiec 2023 r.
6. Spotkania z Radą Pedagogiczną/zespołem nauczycieli

Prezentacja oferty i usług Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Parczewie – 30 min.

7. Konferencje dla nauczycieli w ramach cyklu Biblioteka Pedagogiczna Nauczycielom
organizowane w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Bialskie Spotkania Nauczycieli Bibliotekarzy – październik 2022 r.

8. Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu parczewskiego oferuje warsztaty dla nauczycieli (czas trwania około 150 minut)

Jak zainspirować do czytania? (czerwiec 2023 r.)

9. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Ewidencja książek.
Ewidencja zbiorów specjalnych.
Opracowanie formalne i rzeczowe książek i zbiorów audiowizualnych.
Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów multimedialnych.
Opracowanie artykułów z czasopism. 
Statystyka biblioteczna.
Selekcja zbiorów i protokoły ubytków.
Ewidencja ubytków.
Skontrum / Inwentaryzacja Czytelnictwa  księgozbioru.
Prawo autorskie w bibliotece.
Awans zawodowy nauczycieli.
Wyszukiwanie informacji w katalogach i internetowych bazach danych.

Ewidencja czasopism.
Opis bibliograficzny książki.
Jak korzystać z platformy IBUK Libra?
Przypisy i bibliografie załącznikowe.

Sylwia Gremplewska

Izabela Rola

10. Spotkania z rodzicami

Wartość czytania dzieciom – przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej – 30 min.

11. Zajęcia edukacyjne
Poziom kształceniaNazwa programu/cykluTematy zajęćKompetencje kluczowe

Przedszkole

dzieci 3-4-letnie

Godziny baśni

Czytanie co dwa tygodniu w danej grupie baśnie i bajki z elementami biblioterapii

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Wokół książki

Książka moim przyjacielem.

Jak powstaje książka?

Szanujmy i dbajmy o książki.

Ilustrujemy ulubioną bajkę.

Robimy zakładkę do książki.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność

uczenia się

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Wokół biblioteki

Z wizytą w bibliotece.

Zawód bibliotekarza.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność

uczenia się

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

W świecie wartości

Nie boję się ciemności.

Jestem szczęśliwy i mam przyjaciół.

Jak żyć z nieśmiałością?

Piękno, dobroć i odwaga – o wartościach.

Szanuję drugiego człowieka.

Dbam o swoje otoczenie.

rozumienie i tworzenie informacji; osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Planeta Jana Brzechwy

i Juliana Tuwima

Jak rozmawiać trzeba z psem – zajęcia na podstawie wiersza

J. Brzechwy

Warzywa – zajęcia plastyczne na podstawie wiersza J. Brzechwy

Wierszowane zoo – zajęcia na podstawie utworów J. Brzechwy

Lokomotywa i inne wiersze dla dzieci Juliana Tuwima.

rozumienie i tworzenie informacji; osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa

Wokół książki

Historia książki i pisma.

Poznajemy budowę książki.

Szanujemy i dbamy o książki.

Jak powstaje książka? Od autora do czytelnika.

Dlaczego warto czytać książki?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność

uczenia się

Szkoła podstawowa

Wokół biblioteki

i informacji

Czytelnik w bibliotece.

Zawód bibliotekarza.

Jak można wyszukiwać informacje?

Stare i nowe nośniki informacji.

Bezpiecznie korzystamy z Internetu.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się; kompetencje cyfrowe
Szkoła podstawowa

W świecie wartości

Co to znaczy być dobrym człowiekiem?

Czym jest dla mnie odwaga?

Jaki jestem? Moje nastroje i oceny siebie oraz otoczenia.

Jestem sobą, jestem szczęśliwy i mam przyjaciół.

rozumienie i tworzenie informacji; osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa

kl. I-IV

Planeta bajek

W świecie bajek i baśni – stworzenie własnej bajki.

Mądrości płynące z legend polskich na podstawie utworu

Legenda o Bazyliszku.

Wartości baśni Andersena.

Nieprzemijający urok Jana Brzechwy (od Kaczki Dziwaczki po Pana Kleksa).

Piękne i mądre utwory Juliana Tuwima.

rozumienie i tworzenie informacji; osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa

Wychowanie obywatelskie

i patriotyczne

Dzieci mają swoje prawa i obowiązki.

Co to znaczy patriotyzm?

Moje miejsce na ziemi, Polska.

Ziemia parczewska – moja mała ojczyzna.

Wartość Konstytucji 3 Maja (kl. IV - VIII).

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe
Szkoła ponadpodstawowa

Wokół biblioteki

i informacji

Korzystamy z zasobów biblioteki pedagogicznej.

E- zasoby – cyfrowy świat informacji.

Wyszukiwanie informacji na wybrany temat.

Jak sporządzić bibliografię załącznikową?

Bezpieczni w mediach społecznościowych.

Czytam książki, ponieważ …

Czasopismo naukowe źródłem aktualnej wiedzy.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe; kompetencje

w zakresie umiejętności uczenia się

Szkoła ponadpodstawowa

Wychowanie obywatelskie

i patriotyczne

Patriotyzm – wczoraj, dziś i jutro.

Polscy nobliści.

Twórczość Olgi Tokarczuk.

Innowacyjność Konstytucji 3 Maja.

Poezja Wisławy Szymborskiej.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje osobiste i społeczne