PATRONI ROKU

PATRONI ROKU 2021 USTANOWIENI PRZEZ SEJM

Kardynał Stefan Wyszyński 
Stanisław Lem
Cyprian Kamil Norwid
Krzysztof Kamil Baczyński 
Tadeusz Różewicz
Rok Konstytucji 3 Maja 

PATRONI ROKU 2021 USTANOWIENI PRZEZ SENAT

Rok Prymasa Tysiąclecia
Rok Cypriana Norwida
Rok Pracowników Ochrony Zdrowia 
Rok Powstań Śląskich 
Rok Polskiej Tradycji Konstytucyjnej 

Baza materiałów z sieci przygotowana na platformie Wakelet wraz z zestawieniami bibliograficznymi ze zbiorów naszej biblioteki.

Baczyński Krzysztof Kamil

Konstytucja 3 Maja

Lem Stanisław

Norwid Cyprian Kamil

Powstania śląskie

Różewicz Tadeusz

Wyszyński Stefan