KOLEKCJE WAKELET

Kolekcje wakelet

Baza materiałów z sieci oraz wykaz zbiorów na dany temat dostępnych w naszej bibliotece. 

Znajdują się tutaj m.in. linki do stron internetowych, filmy z serwisu YouTube, pliki PDF.

Ochrona klimatu i edukacja ekologiczna
Edukacja ekonomiczna
Edukacja zdrowotna i nauka o zdrowiu
Prawo autorskie w pracy nauczyciela bibliotekarza
Depresja u nastolatków
Koronawirus i epidemia