PRZEGLĄD PRASY PEDAGOGICZNEJ – STYCZEŃ 2020

Drukuj
503 odslon

Nasza prenumerata obejmuje 85 czasopism. W większości publikacje te dotyczą pedagogiki i dziedzin pokrewnych; wspierające pracę nauczycieli, bibliotekarzy, psychologów, terapeutów. W comiesięcznych przeglądach będziemy przedstawiać najciekawsze artykuły z wybranych czasopism, zachęcając do ich wypożyczania, lektury i wykorzystywania w pracy pedagogicznej.AURA. OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Wpływ zmian klimatu na środowiska wodne i mokradła – wszyscy wiemy, że globalne ocieplenie wiąże się ze wzrostem poziomu mórz, mniej słyszy się natomiast o innych negatywnych skutkach zmian klimatu dotyczących mórz i torfowisk. W artykule zwrócono uwagę m. in. na Bałtyk, który z powodu eutrofizacji jest morzem zamierającym.
 • Olsza czarna – przyjazny układ symbiozy z bakteriami – charakterystyka drzewa przynoszącego liczne korzyści dla człowieka oraz środowiska naturalnego.

BIOLOGIA W SZKOLE

 • Krótka historia o tym, jak zanieczyściliśmy lodowce – z artykułu dowiesz się co łączy odległe czapy lodowe z rozwojem cywilizacji, skąd na lodowcach biorą się takie zanieczyszczenia jak ołów, mikroplastik, pestycydy czy antybiotyki oraz czy mogą one nam zagrażać.
 • Budowa i funkcje krwi – propozycja zajęć dla uczniów szkoły podstawowej oparta na takich metodach nauczania jak: obserwacje mikroskopowe, model, doświadczenia.

CHEMIA W SZKOLE

 • Niebiesko-pomarańczowa reakcja odwracalna. Kolorowa chemia – do młodzieży najbardziej przemawiają te aspekty chemii, które można przedstawić za pomocą efektownych doświadczeń. Należy do nich przypadek wielokrotnej, odwracalnej i kontrastowej zmiany koloru cieczy.
 • 66. Krajowa Olimpiada Chemiczna i 51. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna w Paryżu – zestawy zadań wraz z rozwiązaniami, do wykorzystania na lekcjach i w przygotowaniach do konkursów.

FIZYKA W SZKOLE Z ASTRONOMIĄ

 • Pokazowe eksperymenty fizyczne. Działające na intelekt, wyobraźnię i emocje – eksperymenty pokazowe są nie tylko doskonałym sposobem na zilustrowanie zagadnień teoretycznych, ale także głęboko zapadają w pamięć słuchaczy. W artykule opisano m. in. eksperymenty ilustrujące determinizm praw fizyki (Małpka i strzelba), istotę siły wyporu (Duszek), prawo zachowania pędu.
 • Loty kosmiczne a teoria względności – Czy kosmonauci mogą dotrzeć dowolnie daleko? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w miniaturze dydaktycznej, której autor odwołuje się do szczególnej teorii względności, przysparzającej nauczycielom wielu trudności interpretacyjnych.

GEOGRAFIA W SZKOLE

 • Nowy Jork – metropolia globalna – artykuł to próba odpowiedzi na pytanie dlaczego Nowy Jork uznawany jest za ikonę współczesnego miasta. Publikacja porusza kwestie urbanizacji miasta, architektury, komunikacji, biznesu, środowiska przyrodniczego oraz działalności kulturalnej.
 • Wędrówka przez kontynenty – Afryka – karta pracy ucznia zawierająca osiem zróżnicowanych zadań wraz z rozwiązaniami, m. in. prawda-fałsz, logogryf, praca z mapą, praca z tekstem źródłowym.

MATEMATYKA

 • Działania pisemne inaczej – mnożenie – artykuł przedstawia atrakcyjne sposoby na mnożenie pisemne w szkole podstawowej: mnożenie kratowe oraz metoda kółko i krzyżyk. Autor korzystając z własnych doświadczeń zachęca do przejścia z tradycyjnych słupków na efektowne, kolorowe tabelki.
 • Potęgi – lekcja powtórzeniowa z aplikacją LearningApps – autorka jest zwolenniczką wykorzystywania nowoczesnych technologii na lekcjach, ale w sposób, który nie powoduje zaburzenia właściwych proporcji miedzy formą a treścią zajęć. Stawiając przede wszystkim na wartości merytoryczne przedstawia przykładową lekcję powtórzeniową przeprowadzona przy wsparciu prostej aplikacji.

PRZYRODA POLSKA

 • Dyblik liniaczek – ćma naśladująca bielinki – nie każdy biały motyl to bielinek, choć zwykle bywa za niego brany. Artykuł podpowiada w jaki sposób odróżnić motyla dziennego od latającej w dzień ćmy.
 • Gatunki obce i rodzime – propozycja wyjścia do parku/lasu dla klas I-III. Z artykułu dowiesz się jak wspierać dostrzeganie środowiska przyrodniczego przez uczniów, na jakie zwierzęta i rośliny zwrócić uwagę dzieci.