Kalendarium

Drukuj
2947 odslon

9 marca 1948 r.

Pierwszy wpis do ksiąg inwentarzowych.

Powiatowa Centrala Bibliotek Ruchomych przekazała

339 książek na rzecz nowej Biblioteki

Pedagogicznej działającej przy Inspektoracie Szkolnym.

1957 r.

Biblioteka mieści się przy ul. Warszawskiej 11.

1959 r.


Bibliotekę prowadzi Maria Filipiuk, a następnie Irena Kaczmarek.

1962 r.

Kierownikiem zostaje Jadwiga Hordyjewicz.

1963 r.

Zbiory przeniesiono do Oficyny wchodzącej w skład

radziwiłłowskiego zespołu pałacowego przy

ul. Warszawskiej 12.

1971 r.

Pożar w Oficynie. Zbiory uratowano niemal w całości. Bibliotekę

przeniesiono do nowego Domu Nauczyciela przy ulicy Warszawskiej 13.

1972 r.

Kierownikiem Biblioteki zostaje Adam Ujma.

1974 r.


Kolejna przeprowadzka Biblioteki do budynku przy ul.Krótkiej.

1 czerwca 1975r.

Po reformie administracyjnej kraju Biała Podlaska stała się

miastem wojewódzkim a Biblioteka otrzymała

status Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

W jej skład weszły 3 filie: w Łosicach, Parczewie  i  Radzyniu Podlaskim.

Dyrektorem zostaje Adam Ujma.

Kolejna przeprowadzka Biblioteki, tym razem do starego budynku

po tzw. "Czerwonych koszarach" przy ul. Brzeskiej 71.

1982 r.

Powrót Biblioteki do Domu Nauczyciela.

1989 r.

Dyrektorem zostaje Elżbieta Andrzejuk.

1990 r. Pełniącą obowiązki dyrektora jest Teresa Wińska.

1991 r.

Dyrektorem zostaje Anna Flisińska.

Kolejna zmiana siedziby. Biblioteka przenosi się do lokalu przy

ul. Wyszyńskiego 55.

Powstaje Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych.

1994 r.

Biblioteka kupuje pierwszy komputer i kserokopiarkę.

1996 r.

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w nowym lokalu przeznaczonym

dla Biblioteki.

1997 r.

Przeprowadzka do lokalu przy ul. Kolejowej 8.
styczeń 1999 r.

Biała Podlaska staje się siedzibą powiatu grodzkiego i ziemskiego.

Biblioteka otrzymuje nową nazwę:

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.

Do województwa mazowieckiego zostaje przeniesiona filia w Łosicach,

a  Biała Podlaska przejmuje filię w  Łukowie.


2000 r.

W Bibliotece zaczyna funkcjonować sieć komputerowa.


2001 r.


W Bibliotece założono stałe łącze internetowe.


2002 r.

W magazynie Wypożyczalni zainstalowano pierwsze regały przesuwne.

maj 2003 r.


Założenie strony internetowej Biblioteki: www.bialabp.edu.pl

2005 r.


W magazynie Wypożyczalni zainstalowano kolejne regały przesuwne.

styczeń 2006.

W Bibliotece zaczyna funkcjonować Internetowe Centrum Informacji

Multimedialnej współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

wrzesień 2007 r.

Dyrektorem zostaje Bogusława Misiejuk.

2008 r.


Jubileusz 60 - lecia Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

2009 r.


Utworzenie Wydziału Zbiorów Audiowizualnych.


2009 r.

Rozpoczęcie cyklu spotkań literackich w Bibliotece.

2010 r.

Wolny dostęp do półek w Czytelni.

2010 r.

Utworzenie Klastra Bibliotek Bialskich.

wrzesień 2010 r.

Pierwsze prezentacje Biblioteki na Radach pedagogicznych w szkołach.

2011 r.

100 % zbiorów Biblioteki dostępnych w katalogu on - line.

marzec 2011 r.

Wdrożenie elektronicznego udostępniania zbiorów.

kwiecień 2011 r.


Zmiana strony internetowej Biblioteki.


październik 2011 r.

Biblioteka na Facebook'u.

2012 r.

Zamieszczanie okładek książek i spisów treści w katalogu on- line.

2012 r.

Podpisanie pierwszych porozumień o współpracy ze szkołami i

placówkami oświatowymi.


2013 r.

Jubileusz 65- lecia Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.


2014 r.

Utworzenie Bialskiej BiblioGratki - Portalu Bibliotek Szkolnych

Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego