Rok 2014
Rok Jana Nowaka- Jeziorańskiego PDF Drukuj Email

Nowak-Jeziorański Jan, właściwie Zdzisław Jeziorański, pseudonimy Janek, Jan Zych (1913-2005), dziennikarz, pisarz i działacz polityczny. W czasie kampanii wrześniowej 1939 dostał się do niewoli, z której zbiegł. Od 1941 pracował dla Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ, uczestniczył w akcji N. 1943–1945 był kurierem i emisariuszem Komendanta Głównego Armii Krajowej do rządu polskiego w Londynie. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego przedostał się do Warszawy. Po wojnie osiedlił się w Londynie i związał z ugrupowaniem Niepodległość i Demokracja. 1948–195 pracował w Polskiej Sekcji Radia BBC w Londynie. Od 1949 współpracował z radiem Wolna Europa. 1952–1976 pełnił urząd dyrektora Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa. W 1976 przeniósł się do Waszyngtonu. Do 1996 działał w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Był doradcą do spraw Europy Wschodniej w amerykańskim Departamencie Stanu. Polskę odwiedził po wojnie po raz pierwszy w 1989. W 2002 powrócił do Polski. Zamieszkał w Warszawie.

Wydarzenia w Roku Jana Nowaka- Jeziorańskiego

 
Rok Oskara Kolberga PDF Drukuj Email

Kolberg Oskar (ur. 22.02.1814 w Przysusze, Opoczyńskie – zm. 03.06.1890 w Krakowie), polski folklorysta, etnograf, muzyk i kompozytor. Był jednym z pięciu synów osiadłego w  Polsce niemieckiego geodety Juliusza Kolberga, profesora Uniwersytetu Warszawskiego i spolonizowanej Francuzki, Karoliny z d. Mercoeur. Dom Kolbergów stanowił ośrodek życia umysłowego i kulturalnego ówczesnej Warszawy. Uczył się w Liceum Warszawskim i równolegle gry na fortepianie. Naukę muzyki kontynuował następnie w Szkole Głównej Muzyki u Józefa Eisnera i Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, uzupełniając wykształcenie na studiach kompozytorskich w Berlinie. Początkowo życie zawodowe Oskara Kolbergera wypełniała praca w charakterze nauczyciela fortepianu i komponowanie. Wśród kompozycji szczególne miejsce zajmowały stylizacje tańców – kujawiaków, mazurków, walców, kompozycje sceniczne: opery oraz opracowania tańców ludowych.  Mimo popularności jego utworów, zwłaszcza zbiorów polskich tańców , nie znajdowały one pozytywnego oddźwięku w kręgach muzycznych, zajął się wyłącznie gromadzeniem, dokumentowaniem i opracowywaniem „rzeczy ludowych”, czyli folkloru. Równolegle z opracowywaniem kolejnych serii Ludu Kolberg publikował prace poświęcone problematyce muzycznej. Były to artykuły, recenzje, informacje, komentarze, jak i formy pisarskie poświęcone historii muzyki, etnografii – studia, rozprawy, analizy, monografie, wspomnienia. Ukazywały się one na łamach prasy codziennej i w czasopismach, takich jak :Biblioteka Warszawska”, „Kłosy”, „Przewodnik Naukowo – Literacki”, „Ruch Muzyczny” , „Tygodnik Ilustrowany”. Cennym wkładem Kolbergberga w popularyzacji tematyki muzycznej było opracowanie haseł bibliograficznych i rzeczowych, poświęconych zarówno muzyce polskiej, jak i powszechnej, zamieszczanych w Encyklopedii powszechnej Orgelbranda. Pozostawił pełnowartościową dokumentację polskiej sztuki i tradycji ludowej, co w czasach jemu współczesnych było zjawiskiem unikatowym. Po II wojnie światowej podjęto decyzję o publikowaniu Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga.

Rok Kolberga 2014

Instytut im. Oskara Kolberga

Muzeum Oskara Kolberga

Relacja z konferencji Podlascy i Polescy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga

W dniu 26 września 2014 r. w Auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja PODLASCY I POLESCY LAUREACI NAGRODY im. OSKARA KOLBERGA „Za zasługi dla kultury  ludowej”, której współorganizatorem wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej była Biblioteka Pedagogiczna. Konferencja zorganizowana została w dwusetną rocznicę urodzin etnografa Oskara Kolberga oraz w 40-tą rocznicę ustanowienia nagrody jego imienia, przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1974 roku. Konferencję Patronatem Honorowym objął Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Andrzej Marciniuk Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, Anna Jóźwik rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ks. Andrzej Pugacewicz proboszcz parafii Prawosławnej w Białej Podlaskiej, Dariusz Stefaniuk z Fundacji Kocham Podlasie, laureaci nagrody im. Oskara Kolberga, wójtowie gmin, starostowie powiatów, dyrektorzy gminnych ośrodków kultury, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu  Malarz natury- rzecz o Bazylim Albiczuku. Następnie odbyło się wręczenie laureatom grawertonów przyznanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz pamiątkowych piór  przekazanych przez Fundację Kocham Podlasie. Laureaci pochodzą z czterech powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego.

Na konferencji obecni byli wszyscy żyjący laureaci z naszego regionu:
Zdzisław Marczuk z Zakalinek, artysta muzyk, laureat nagrody z 1998 roku,
Zygmunt Walenciuk z Kolana, artysta rzeźbiarz, laureat nagrody z 2003 roku,
Zespół folklorystyczny „Jutrzenka” z Dołchobród, laureat nagrody z 2005 roku,
Zespół obrzędowo – śpiewaczy z Jakówek, laureat nagrody z 2006 roku,
Katarzyna Weremczuk z Dołchobród, artystka śpiewaczka, laureatka nagrody z 2012 roku,
Stanisława Kowalewska z Nowego Holeszowa, artystka tkaczka, laureatka nagrody z 2013 roku.

Uczestnicy spotkania wspomnieli również zmarłych laureatów:
Aleksander Oleszczuk z Kolembrodów, badacz podlaskiego folkloru, laureat nagrody z 1976 roku,
Bazyli Albiczuk z Dąbrowicy Małej, artysta malarz, muzyk, poeta, laureat nagrody z 1989 roku,
Aleksandra Daniluk z Dokudowa, artystka śpiewaczka, tkaczka i hafciarka, laureatka nagrody z 1991 roku,
Nina Nikołajuk z Dobrynia Dużego, artystka śpiewaczka, laureatka nagrody z 1996 roku.

Następnie dr Justyna Górska- Streicher - Kierownik Działu Kultury Wsi. Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprezentowała wykład Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa, inspiracje, kontynuacje – prezentacja wystawy multimedialnej. Argumenty świadczące o Fenomenie  podlaskiego  i poleskiego „zagłębia” laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga przedstawił prof. dr hab. Jan Adamowski przewodniczący kapituły Nagrody im. Oskara Kolberga. Po dyskusji, zgromadzeni wysłuchali występu zespołu obrzędowo – śpiewaczego Lewkowianie z Dokudowa. po czym udali się na cmentarz prawosławny by złożyć kwiaty na grobie laureatki nagrody, Aleksandry Daniluk. Organizowana konferencja była okazją do przypomnienia laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga, ich wybitnych osiągnięć w dziedzinie tworzenia i popularyzacji kultury ludowej naszego regionu oraz promocji dorobku kulturowego Województwa Lubelskiego.
Dziękujemy Panu Ireneuszowi Długołęckiemu dyrektorowi ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej i ks. prot. Andrzejowi Pugacewiczowi Proboszczowi Parafii Prawosławnej w Białej Podlaskiej za udostępnienie sal konferencyjnych.

Relacja z konferencji na Radiu Biper

 
Rok Jana Karskiego PDF Drukuj Email

Jan  Karski, właśc. Jan Kozielewski (ur.24.041914 r. w Łodzi -  zm. 13.07.2000r.) – człowiek, który chciał zatrzymać Holokaust – pisali o nim Amerykanie. Uczeni z jezuickiego Georgetown University dodawali – jeden z najwybitniejszych profesorów polskiego pochodzenia wykładający w USA. Politycy twierdzili – należał do grona najwybitniejszych politologów i znawców współczesnej historii politycznej. Historycy polscy uzupełniali – jeniec sowiecki oraz więzień nazistów. Łącznik polskiego państwa podziemnego z rządem Rzeczpospolitej Polskiej na emigracji. Powierzono mu największe tajemnice Polski Podziemnej. Jako pierwszy z polskich emisariuszy dotarł do Londynu, a później do Waszyngtonu, gdzie przekazał zatrważające informacje o totalnej eksterminacji narodu żydowskiego. Słuchali go wybitni politycy, dyplomaci, wojskowi, dziennikarze, literaci. Ale mało kto wierzył w jego opowieści. Był  łodzianiniem z urodzenia. W Łodzi ukształtowała się jego nieprzeciętna wola, odwaga i determinacja, także miłość ojczyzny i bohaterstwo. W tym mieście wielokulturowym, wielonarodowym i wielowyznaniowym nauczył się współżyć z osobami innej kultury, nacji i religii.

Bibliografia:

Nudziarek Marek,  Łodzianin z urodzenia. Przegląd Powszechny 2002 nr 6, s. 361-370

Rok Jana Karskiego 2014

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

 
Rok św. Jana z Dukli PDF Drukuj Email

Jan z Dukli (ur. ok. 1414 w Dukli, zm. 29 września 1484 we Lwowie) – polski święty katolicki, pustelnik, franciszkanin, pod koniec życia w surowszej gałęzi zakonu: bernardynach. W 1733 papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli błogosławionym. Od 1948 toczył się w Rzymie proces kanonizacyjny. Kanonizował go papież Jan Paweł II w Krośnie 10 czerwca 1997. W roku 2014  mija 600 lat od urodzin świętego Jana z Dukli, przypada też 275. rocznica ustanowienia go patronem Polski.

Centralne uroczystości Roku św. Jana z Dukli będą miały miejsce w Dukli 31 maja 2014 roku. Sejm RP podjął uchwałę ogłaszając rok 2014 rokiem świętego pustelnika i bernardyna. W tym roku przypada 600-lecie urodzin Świętego oraz 275. rocznica ustanowienia go patronem Polski. Rok św. Jana z Dukli został zainaugurowany w uroczystość św. Szczepana w dukielskim sanktuarium. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal. W liturgii uczestniczyli bernardyni z wielu klasztorów wraz z Ministrem Prowincjalnym o. Jarosławem Kanią OFM. Główne uroczystości – jak podają ojcowie– odbędą się 31 maja także w Dukli. Mszy świętej o godz.11. przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestyno Migliore. Na uroczystości zostali zaproszeni m. in. biskupi Metropolii Przemyskiej i abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. W najbliższych miesiącach w polskich kościołach, których patronem jest św. Jan z Dukli, szczególnie celebrowane będą również uroczystości odpustowe. O św. Janie z Dukli pamiętać będą także we Lwowie, gdzie pracował. Tam  uroczystość odpustową poprzedzi triduum modlitewne w dniach 5, 6 i 7 lipca. Natomiast w Żytomierzu centralnym uroczystościom 8 lipca będzie przewodniczył abp Piotr Herkulan Malczuk OFM, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Za: http://www.pch24.pl/trwa-rok-sw--jana-z-dukli

Sanktuarium św. Jana z Dukli

 


free pokereverest poker revie

quizy online

Chcesz skorzystać z platformy IBUK LIBRA , ale nie jesteś zapisany w naszej bibliotece? Zadzwoń pod numer 83 343 32 37. Poprosimy Cię o dane kontaktowe. Po rejestracji wydamy Ci kod dostępu do IBUK LIBRY . W wolnej chwili zapraszamy po odbiór karty czytelnika, która umożliwi Ci korzystanie z naszych zbiorów.

Rok Świętego Jana Pawła II

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

„Z książką na start”

Nowości Książki

Nowości multimedialne

IBUK

Copyright © 2020 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.