Gimnazjum

PDF Drukuj Email
3935 odslon

1. Bijata Grażyna: Montaż słowno-muzyczny przygotowany na konkurs biblijny wg Dziejów Apostolskich pt.: ”Przesłanie Jezusa”. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej Publiczne Gimnazjum nr 5

2. Bijata Grażyna: Prymas Tysiąclecia kardynał StefanWyszyński i jego nauczanie pod hasłem: ”Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej Publiczne Gimnazjum nr 5

3. Bijata Grażyna, Grabiec Marta, Osiej Marta: Mój region – moje środowisko. ”Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie”: projekt. ZSO nr 2
w Białej Podlaskiej Publiczne Gimnazjum nr 5

4. Dudyk Agnieszka: Subkultury młodzieżowe i przestępczość związana z działalnością podkulturową. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

5. Frończuk Rafał: Lekkaatletyka w zajęciach pozalekcyjnych. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

6. Frończuk Rafał: Żywienie w sporcie dzieci i młodzieży. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

7. Gromadzka Bożena: Scenariusz warsztatów terenowych w pasiece pszczelej Scenariusz warsztatów terenowych w pasiece pszczelej. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

8. Iwaniuk Iwona, Rechnio Marzanna: Podręczny zbiór zadań rachunkowych z chemii dla klas I-III. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

9. Jaroszuk Aneta: Otwarte formy nauczania na przykładzie stacji. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

10. Jasińska-Pykało Grażyna: Elementy edukacji zdrowotnej gimnazjalistów – program wychowawczy. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej

11. Jawtoszuk Jolanta: Co należy wiedzieć o zachowaniu asertywnym – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

12. Jawtoszuk Jolanta: Czy są osoby, które są dla mnie autorytetem? – scenariusz godziny wychowawczej dla klasy III gimnazjum. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

13. Jawtoszuk Jolanta: Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych kątów. Publiczne Gimnazjum nr 6 w  Białej Podlaskiej

14. Jawtoszuk Jolanta: Osobowość nauczyciela, cechy nauczyciela i stres nauczyciela - referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

15. Kasprowicz Danuta, Marciniuk Elżbieta: Ścieżka edukacyjna „Nasza Gmina”. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu

16. Kopczyńska Krystyna: Program zajęć pozalekcyjnych „Nowoczesne taneczne formy ruchowe” dla grupy chirliderek „Dynamic”. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Janowie Podlaskim

17. Korniluk Katarzyna: Ankieta z doradztwa skierowana do uczniów. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej.

18. Korniluk Katarzyna: Konspekt lekcji otwartej w klasie II B. Temat: Podział zawodów na środowiska pracy. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej.

19. Korniluk Katarzyna: Propozycje realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na lekcjach przedmiotowych (język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka). Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej.

20. Korniluk Katarzyna: Test wiedzy z doradztwa zawodowego. Konkurs "Czy znasz ten zawód?". Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej

20. Kremer Renata: Rozwiązywanie problemów matematycznych za pomocą programów użytkowych (scenariusz lekcji informatyki w klasie III). Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

21. Kremer Renata: Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie II nt.: Postawy wobec ludzi niepełnosprawnych. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

22. Kremer Renata: Wykorzystanie programu „Super Geometria” do konstrukcji wielokątów i do obliczeń matematycznych (scenariusz lekcji informatyki w klasie II). Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

23. Kremer Renata: Zagrożenia jakie stanowią nowe ruchy religijne zwane sektami. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

24. Kubik Irena: Gramatyka w nowoczesnym nauczaniu języków obcych. Publiczne Gimnazjum nr 4 w  Białej Podlaskiej

25. Kubik Irena: Scenariusz lekcji języka niemieckiego z gramatyki. Publiczne Gimnazjum nr 4 w  Białej Podlaskiej

26. Kulicki Grzegorz: Hej kolęda, kolęda! : kolędy na trzygłosowy chór mieszany. Zespół Szkół w Łomazach

27. Lewtak Bożena: Moje doświadczenia w nauczaniu informatyki w gimnazjum specjalnym - referat. Szkoła Specjalna w Białej Podlaskiej

28. Łaziuk Elżbieta: Pakiet Multimedialny „Szlakiem Adama Mickiewicza”. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krzewicy

29. Maj Iwona: Bulimia i anoreksja śmiertelna pułapka. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

30. Makowska Ewa: Praca z uczniem zdolnym  - referat. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym

31. Makowska Ewa: System wartości w pracy dyrektora szkoły – referat. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym

32. Mirońska Agnieszka: Scenariusz lekcji historii: Powstanie listopadowe – czas nadziei i klęsk. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

33. Mirońska Agnieszka: Scenariusz lekcji historii: Problemy wewnętrzne II Rzeczypospolitej. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

34. Mościcka Elżbieta: Ćwiczenia w wykorzystaniu praw działań na potęgach –klasa II gimnazjum. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

35. Mościcka Elżbieta: Wykształcenie dobrych nawyków ułatwiających uczenie się - referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

36. Muszyńska Jolanta: Elektrostatyka – doświadczenia. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym

37. Muszyńska Jolanta: Przykład lekcji opartej  na pracy grupowej – zróżnicowanej. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym

38. Okseniuk Elżbieta: Komputer jako pomoc w rozwiązywaniu zadań z różnych przedmiotów, czyli nauczanie wspomagane komputerowo. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej

39. Okseniuk Elżbieta: Pomoc komputera w rozwiązywaniu zadań z różnych przedmiotów szkolnych: scenariusz lekcji. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej

40. Okseniuk Elżbieta: Program wychowawczy „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci”. Publiczne Gimnazjum  nr 3 w Białej Podlaskiej

41. Oleksiuk Elżbieta: Kara i nagroda w wychowaniu. Publiczne Gimnazjum w Krzewicy

42. Oleksiuk Elżbieta: Wpływ postaw rodzicielskich na wychowanie w rodzinie. Publiczne Gimnazjum w Krzewicy

43. Pawlukiewicz Jolanta   : Praktyczne zastosowanie Metody Dennisona. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu

44. Pawluczuk Jolanta: Telewizja a zdrowie dziecka. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu

45. Pierepiekarz Bożena: Ruch i ćwiczenia jako forma dbania o zdrowie. Publiczne Gimnazjum  nr 3 w Białej Podlaskiej

46. Raczyńska Mirosława: Opis spektaklu ekologicznego dla klas I-III. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej

47. Semeniuk Agnieszka: Promowanie jako element kierowania szkołą. Publiczne Gimnazjum w Sworach

48. Skrzyńska, Anna: Biała na co dzień 2012: projekt edukacyjny. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej

49. Skrzyńska, Anna: Funkcja motywu drogi na przykładzie utworów Adama Bahdaja. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej

50. Skrzyńska, Anna: Scenariusz lekcji języka polskiego do klasy pierwszej gimnazjum. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej

51. Starosta-Ostapiuk Barbara, Marciniuk Elżbieta: „Sterta śmieci i co dalej” w gminie Piszczac. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu

52. Steckiewicz Mirosława: Próbny test kompetencji dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum z  przedmiotów humanistycznych. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej

53. Steckiewicz M., Sołoducha E., Franczuk G., Wysokińska T. : Test kompetencji z języka polskiego – klasa I gimnazjum. ZSO nr  2 w Białej Podlaskiej

54. Szostakiewicz Anna, Mieleszczuk Halina: „Ten szczególny dzień” program poetycko -  muzyczny. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

55. Teżyk Anna: Ekologiczny Konkurs Literacki: Biuletyn Zespołu Szkół w Rogoźnicy. Zespół Szkół Gimnazjum nr 3 w Rogoźnicy

56. Teżyk Anna: Jak radzić sobie z nadpobudliwością u dzieci? Zespół Szkół Gimnazjum nr 3 w Rogoźnicy

57. Teżyk Anna: Scenariusz apelu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi. Zespół Szkół Gimnazjum nr 3 w Rogoźnicy

58. Wróblewska Katarzyna: Materiały metodyczne do nauczania języka polskiego w gimnazjum – cykl scenariuszy lekcji z edukacji filmowej. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

59. Ziemba Janina Barbara: Konspekt lekcji gimnastyki dla dziewcząt. Kształtowanie zwinności – tor przeszkód. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

60. Ziemba Janina Barbara: Konspekt lekcji lekkiej atletyki. Doskonalenie wytrzymałości poprzez biegi i gry na świeżym powietrzu. Publiczne Gimnazjum  nr 6 w Białej Podlaskiej

61. Ziemba Janina Barbara: Lekcja wychowania fizycznego w procesie nauczania wychowania – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

62. Żulińska Małgorzata: Komunikacja werbalna  i niewerbalna. Przykłady barier komunikacyjnych. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym

63. Żulińska Małgorzata: „Miłość niejedno ma imię”: scenariusz przedstawienia walentynkowego. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym

 
free pokereverest poker revie

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Nowości Książki

Nowości multimedialne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.