Kształcenie zintegrowane

PDF Drukuj Email
7343 odslon

1. Adameczek Małgorzata, Wakulak Joanna: Scenariusz tygodniowych zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

2. Borkowicz Magdalena: Konspekt zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych Dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

3. Borkowicz Magdalena: Scenariusz zajęć przeprowadzonych w ramach programu profilaktycznego "Myślę nie - mówię nie" . Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

4. Burda Krystyna: Moje doświadczenia w klasie integracyjnej. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

5. Burda Krystyna: Przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia – scenariusz dla klasy III. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

6. Demianuk Ewa: Ortografia w klasach I-III. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

7. Demianiuk Ewa: Przygotowujemy się i organizujemy Dzień Matki – scenariusz spotkania w klasi. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

8. Demianiuk Ewa: Żyjemy w zgodzie z innymi – scenariusz zajęć w klasie III. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

9. Duklewska Bożena: Wychowanie komunikacyjne w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

10. Duklewska Bożena: Psychodydaktyczne problemy nauki pisania i doskonalenia techniki pisania w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

11. Firsiuk Justyna: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Szkoła Podstawowa w Sworach.

12. Firsiuk Justyna: Ocenianie szkolnych osiągnięć uczniów w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa w Sworach.

13. Głuch Marek: Test znajomości figur geometrycznych dla dzieci z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

14. Hodurek Dorota: Niepowodzenia dydaktyczne uczniów klas I-III oraz sposoby ich eliminowania. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

15. Hodurek Dorota: Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II „Zabawa w teatr”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

16. Iwańczuk Małgorzata: Komputer nowoczesnym środkiem dydaktycznym w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa w Rokitnie

17. Jakoniuk Mirosława: Program innowacyjny na lata 2004/2007 Edukacja regionalna : „Dziedzictwo kulturowe naszego regionu” Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

18. Jakoniuk Mirosława: Program innowacyjny na lata 2004/2007 „ Rozwijanie twórczej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym poprzez działalność plastyczną ” Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

19. Jakoniuk Mirosława: Scenariusz zajęć koła regionalnego przeprowadzonych w klasie IId. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

20. Jakoniuk Mirosława: Scenariusz uroczystości klasowej/Wigilia w klasie/  przygotowanej przez uczniów i wychowawców klasy IIId. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

21. Jakoniuk Mirosława: Scenariusz zajęć edukacyjnych (edukacja matematyczna) przeprowadzonych w klasie Id. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

22. Jankowska-Mazur Dorota: Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w klasach I-III : referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

23. Jankowska-Mazur Dorota: Praca z uczniem zdolnym w warunkach szkolnych : referat Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

24. Kępa Anna: Nauczanie matematyki w klasie III w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej

25. Kępa Anna: Program zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami czytania i pisania. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej

26. Kisielewska Emilia: Formy wykorzystania czasu wolnego przez uczniów kl.I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

27. Kisielewska Emilia: Metody aktywizujące w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

28. Kołodziejczuk Violetta: Interakcje w grupach i ich wpływ na jednostkę w klasach początkowych. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

29. Kratiuk Marzanna: Wykorzystanie fiszek autokorektywnych w nauczaniu ortografii w klasie II. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” w Dokudowie

30. Kratiuk Marzanna: Wykorzystanie komputera do nauczania ortografii w nauczaniu zintegrowanym. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” w Dokudowie

31. Kulicka Dorota: Wiadomości i umiejętności plastyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkoła Podstawowa w Łomazach

32. Łaska Anna: Teoriopoznawcze założenia obecnej reformy edukacji wczesnoszkolnej - referat. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej

33. Maksymiuk Anna, Kulesza Jolanta: Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

34. Maksymiuk Anna: Teoretyczne podstawy kształcenia zintegrowanego – referat. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

35. Maksymiuk Anna, Szewczuk Bożena: Scenariusz zajęć integralnych w klasie I. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach, ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej

36. Małecka Weronika: Scenariusz dziennych zajęć zintegrowanych w kl. I. Temat ośrodka „Zima wokół nas”. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

37. Marciniuk Ewa: Pakiet Multimedialny "Wędrujemy po Polsce" dla klasy I. Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy

38. Michalak Bogumiła: Cele i treści nauczania ortografii w systemie kształcenia zintegrowanego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

39. Michalak Bogumiła: Istota i założenia koncepcji kształcenia zintegrowanego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

40. Michalak Bogumiła: Test sprawności ortograficznej dla uczniów klas trzecich: cz.I i II. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

41. Niczyporowicz Barbara: Jesień w naszym otoczeniu. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

42. Niczyporowicz Barbara: Kształcenie cech motorycznych w grach i zabawach ruchowych. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

43. Niczyporowicz Barbara: Pedagogika zabawy – wyzwalanie aktywności uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

44. Niczyporowicz Barbara: Przykładowe scenariusze utrwalające wiadomości z opracowanych lektur szkolnych w klasach I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

45. Niczyporowicz Barbara: Warsztaty dla nauczycieli klas kształcenia zintegrowanego „Wkrótce święta”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

46. Ossowska Barbara: Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie drugiej. Miejsca letniego wypoczynku: ośrodek tematyczny „Wakacje”. Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym

47. Ostaszewska Anna: Wykorzystanie mas plastycznych i gliny do zadań technicznych z dziećmi. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej

48. Ostapiuk Bożena: Postawa twórcza u uczniów klas I-III - referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

49. Ostapiuk Bożena: Powodzenia i niepowodzenia uczniów w młodszym wieku szkolnym - referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

50. Ostapiuk Bożena: Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania – referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

51. Paszkiewicz Teresa: Gry dydaktyczne metodą aktywizującą w nauczaniu ortografii klas I-III. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

52. Paszkiewicz Teresa: Scenariusz dnia: klasa III. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

53. Paszkiewicz Teresa: Scenariusz zajęć dla klasy II. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

54. Podobińska Marta: Analiza wytworów plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym – rysunek. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

55. Podobińska Marta: Dziecko zahamowane psychoruchowo. Praca z dzieckiem zahamowanym psychoruchowo. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

56. Podobińska Marta: Lateralizacja czynności. Leworęczność u dzieci. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

57. Podobińska Marta: Nadpobudliwość psychoruchowa. Wychowanie i praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

58. Podobińska Marta: Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych. Gry i zabawy przeciwko agresji. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

59. Protaś Elżbieta: Gry i zabawy ortograficzne w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa w Kolembrodach

60. Sucharzewska Iwona: Konkurs z języka niemieckiego dla klasy II. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białej Podlaskiej

61. Sucharzewska Iwona: Konkurs z języka niemieckiego dla klasy III. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białej Podlaskiej

62. Szendel Małgorzata: Wychowanie zdrowotne w kształceniu zintegrowanym pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. ZSO Nr 2 w Białej Podlaskiej

63. Szendel Małgorzata: Zasady oceniania w kształceniu zintegrowanym. ZSO Nr 2 w Białej Podlaskiej

64. Szewczuk Bożena: Scenariusz dla klasy I : Inscenizacja nt. Unii Europejskiej „Podajmy sobie ręce”. ZSO Nr 2 w Białej Podlaskiej

65. Szydło Aneta: Moje doświadczenie pedagogiczne dotyczące zapoznawania uczniów z zasadami ruchu drogowego w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym

66. Szymoniuk Edyta: Cykle ortograficzne: materiały do klasy II – semestr I. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

67. Szymoniuk Edyta: Dziecko, które brzydko pisze: praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi o słabej sprawności manualnej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

68. Szymoniuk Edyta: „Siano i uczniowie, czyli rzecz o ortografii”: scenariusz przedstawienia. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

69. Wilczek Lilianna: Rola gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu ortografii w klasach I-III - referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

70. Zając Małgorzata: Konspekt: blok tematyczny Piękna nasza Polska cała. Szkoła Podstawowa w Zalesiu

71. Zając Małgorzata: Szanse i zagrożenia w nauczaniu zintegrowanym w zreformowanej szkole. Szkoła Podstawowa w Zalesiu

72. Zając Małgorzata: Teatr a dziecko. Szkoła Podstawowa w Zalesiu

73. Zając Małgorzata: Wykorzystanie zabawy w kształceniu zintegrowanym. Szkoła Podstawowa w Zalesiu

74. Zbaracka Agata: Scenariusz uroczystości na Dzień Matki. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach

75. Zbaracka Agata: Ślubowanie klasy pierwszej. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach

76. Żukowska Beata: Miejsce i rola komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela kształcenia zintegrowanego. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

 
free pokereverest poker revie

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Nowości Książki

Nowości multimedialne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.