Problemy ogólnowychowawcze

PDF Drukuj Email
4519 odslon

1. Adamczuk Renata: Rola rodziny w procesie dewiacji. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

2. Anklewicz Sławomir:Komputer w kształceniu uczniów upośledzonych umysłowo  ZSZ nr 3 w Białej Podlaskiej

3. Anklewicz Sławomir: Samokształcenie – poradnik dla nauczycieli i uczniów. ZSZ nr 3 w Białej Podlaskiej

4. Artemiuk Dorota: Współczesny obraz dzieci i młodzieży – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

5. Bahonko Zenon: Dzieci ulicy a przemoc – narastający problem. Zespół Szkół Zawodowych  nr 2 w Białej Podlaskiej

6. Barczyńska Beata: Rola rodziców w rozwoju uczuć dziecka. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

7. Barczyńska Beata: Wpływ telewizji na wzrost agresji u dzieci. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

8. Biegało Ewa: Wpływ mediów na procesy edukacyjne dzieci i młodzież. Szkoła Podstawowa w Berezówce

9. Biegajło Maciej: Rola aktywności fizycznej we współczesnym świecie a wychowanie fizyczne. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

10. Borkowicz Magdalena: Blok I Asertywność : scenariusz zajęć przeprowadzonych w ramach programu profilaktycznego „Myślę nie – mówię nie”. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

11. Borkowicz Magdalena: Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami z czytaniu i pisaniu. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

12. Dawidziuk Małgorzata: Motywacja dziecka do nauki szkolnej. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

13. Dorosz Daniel: Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw dziecka – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

14. Dorosz Daniel: Wytrzymałość – rodzaje i kryteria oceny – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

15. Dorosz Jolanta: Formy wykorzystania czasu wolnego przez uczniów – referat. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej

16. Dorosz Jolanta: Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych z dzieckiem nadpobudliwym. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej

17. Drwięga Marek: Teoretyczne podstawy kształtowania umiejętności ruchowych. Szkoła Podstawowa w Tomaszkach

18. Dudyk Agnieszka: Subkultury młodzieżowe i przestępczość związana z działalnością podkulturową. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

19. Duklewska Bożena: Czy nauczyciel powinien być przyjacielem ucznia? Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

20. Dylawerska-Wojtowicz Kinga: Wycieczka szkolna – uczy, bawi i wychowuje. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

21. Filipowicz Antoni: Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – referat. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej

22. Filipowicz Antoni: Rodzina jako źródło nieprzystosowania społecznego – referat. ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej

23. Firsiuk Justyna: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Szkoła Podstawowa w Sworach

24. Frończuk Rafał: Lekkaatletyka w zajęciach pozalekcyjnych. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

25. Górska Jolanta: Aktywizujące metody w pracy dydaktycznej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

26. Górska Jolanta: Dialog i komunikacja między szkołą a domem. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

27. Ignatiuk Beata: Istota słuchu fonematycznego. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

28. Ignatiuk Beata: Rodzina jako środowisko wychowawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym. Funkcje rodziny. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

29. Jawtoszuk Jolanta: Co należy wiedzieć o zachowaniu asertywnym – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

30. Jufimiuk Anna: Funkcjonowanie w zespole klasowym dziecka autystycznego. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu

31. Jufimiuk Anna: Wpływ gier komputerowych na rozwój psychiczny dzieci w wieku szkolnym. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu

32. Kadłubowska Dorota: Teczka tematyczna do ośrodków pracy. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

33. Kadłubowska Dorota, Nowakowska Joanna: Refleksje nad wydawaniem gazetki w szkole specjalnej. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

34. Kiryluk Bożena: Postępowanie szkoły i nauczyciela wobec  ucznia wybitnie zdolnego. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej

35. Kołodziejczuk Violetta: Stosunek do biedy i bogactwa miarą wychowania człowieka – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

36. Konkol Mirosława: Aktywizujące metody w edukacji – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

37. Kowalczuk Dorota: Współdziałanie nauczycieli z rodzicami jako skuteczna forma pomocy wychowawczej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie

38. Kowalczuk Dorota: Znaczenie wczesnej profilaktyki w zapobieganiu uzależnieniom dzieci i młodzieży. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie

39. Kremer Renata: Zagrożenia jakie stanowią nowe ruchy religijne zwane sektami. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej

40. Maj Iwona: Bulimia i anoreksja śmiertelna pułapka. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

41. Makowska Ewa: Praca z uczniem zdolnym – referat. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym

42. Malesa Ewa, Drwięga Beata : Nieprzystosowanie społeczne w literaturze przedmiotu – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

43. Mikołajczyk Dorota: „Mamusiu, czy mogę dwie godzinki pozabijać…?! – Gry komputerowe a przemoc. ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej

44. Mościcka Elżbieta: Wykształcenie dobrych nawyków ułatwiających uczenie się – referat. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej

45. Nestorowicz Jadwiga: Sztuka porozumiewania się. I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

46. Niczyporowicz Barbara: Pedagogika zabawy – wyzwalanie aktywności uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

47. Nitychoruk Małgorzata: Pedagogizacja rodziców: zbiór referatów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

48. Okseniuk Elżbieta: Komputer jako pomoc w rozwiązywaniu  zadań z różnych przedmiotów, czyli nauczanie wspomagane komputerowo. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej

49. Oleksiuk Elżbieta: Kara i nagroda w wychowaniu. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krzewicy

50. Oleksiuk Elżbieta : Wpływ postaw rodzicielskich na wychowanie w rodzinie.   Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krzewicy

51. Orzechowska-Kucharczyk Ewelina: Charakter i uwarunkowania postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Przedszkole Samorządowe nr 16 w Białej Podlaskiej

52. Ostaszewska Anna: Praca domowa ucznia, jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej

53. Ostaszewska Anna: Praca z dzieckiem dyslektycznym. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej

54. Pawluczuk Dorota: Adolescencja, czyli wzrastanie ku dorosłości – wiek dojrzewania jako okres przemian w życiu człowieka. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

55. Pawlukiewicz Jolanta: Praktyczne zastosowanie metody Dennisona. Publiczne Gimnazjum nr 1 w  Piszczacu

56. Pawlukiewicz Jolanta: Telewizja a zdrowie dziecka. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu

57. Pierepiekarz Bożena: Ruch i ćwiczenia jako forma dbania o zdrowie. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej

58. Pietruczuk Barbara: Sekty i subkultury młodzieżowe zagrożeniem społecznym. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej

59. Podobińska Marta: Dziecko zahamowane psychoruchowo. Praca z dzieckiem zahamowanym  psychoruchowo. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

60. Podobińska Marta: Lateralizacja czynności. Leworęczność u dzieci. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

61. Podobińska Marta: Nadpobudliwość psychoruchowa. Wychowanie i praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

62. Podobińska Marta: Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych. Gry i zabawy przeciwko agresji. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

63. Polak Stanisław: Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości wychowanka. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

64. Polak Stanisław: Rola rodziców w kształtowaniu osobowości dziecka. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

65. Polak Stanisław: Wpływ mass mediów na rozwój dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

66. Rafalska Urszula: Rola nauczyciela w stwarzaniu atmosfery sprzyjającej pełnemu rozwojowi dziecka. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Białej Podlaskiej

67. Rafalska Urszula: Telewizja jako droga pośredniego oddziaływania na dziecko w rodzinie. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Białej Podlaskiej

68. Sawczuk Ewa: „Ile udźwignie dziecko? Dzieciństwo bez przemocy – agresja”. Samorządowe Przedszkole w Tucznej

69. Stefaniuk Wiesława: Ocenienie wspierające uczniów – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

70. Stefaniuk Wiesława: Pojęcie socjalizacji. Przyczyny zaburzonej socjalizacji u dzieci – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

71. Stefaniuk Wiesława: Praca domowa ucznia – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

72. Stefaniuk Wiesława: Rodzinne uwarunkowania wadliwej socjalizacji – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

73. Stelmaszuk Jadwiga: Nadpobudliwość – charakter czy choroba? Szkoła Podstawowa w Piszczacu

74. Stelmaszuk Jadwiga: Środowisko rodzinne a kształtowanie osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkoła Podstawowa w Piszczacu

75. Sucharzewska Iwona: Bariery psychiczne w uczeniu języka obcego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

76. Sucharzewska Iwona: Jak przygotować dziecko do przedszkola? Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

77. Sucharzewska Iwona: Motywowanie uczniów do nauki – wyzwaniem dla nauczyciela. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

78. Sucharzewska Iwona: Otwarte formy nauczania na przykładzie stacji zadaniowych – Lernstationen. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

79. Świderska Iwona: Integracja muzyki z innymi przedmiotami. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

80. Świderska Iwona: Muzykalność i uzdolnienia muzyczne w świetle badań psychologii muzyki. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

81. Szalecka Anna: Korzyści i zagrożenia współczesnego Internetu. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

82. Teżyk Anna: Jak radzić sobie z nadpobudliwością u dzieci? Zespół Szkół Gimnazjum nr 3 w Rogoźnicy

83. Teżyk Anna: Problemy związane z okresem dojrzewania : referat na zebranie z rodzicami. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie

84. Walczuk Halina: Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów? – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

85. Wilczek Lilianna: Dysleksja rozwojowa jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych  - referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

86. Władzimiruk Zbigniew: Poziom sprawności fizycznej, rozwoju somatycznego i ocena postawy ciała młodzieży upośledzonej umysłowo Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

87. Zając Małgorzata: Teatr a dziecko. Szkoła Podstawowa w Zalesiu

88. Zakrzewska Marta: Stres i jego objawy -  jak młodzież sobie z nim radzi: sposoby radzenia sobie ze stresem – referat. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej

89. Żarnowska Anna: Niepowodzenia szkolne uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

90. Żarnowska Anna: Skuteczna komunikacja w rodzinie, czyli wzajemnie się rozumiemy. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

91. Żarnowska Anna: Wpływ baśni na rozwój dzieci. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

92. Żelazowska Dorota: Formy aktywności ruchowej pomocne w zmniejszaniu zaburzeń motorycznych dziecka – referat. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

93. Żelazowska Dorota: Kształtowanie umiejętności życiowych na zajęciach wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

94. Żelazowska Dorota: Nauczyciel jako centralna postać edukacji prozdrowotnej uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

95. Żulińska Małgorzata: Komunikacja werbalna i niewerbalna. Przykłady barier komunikacyjnych. Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym

 
free pokereverest poker revie

Chcesz skorzystać z platformy IBUK LIBRA , ale nie jesteś zapisany w naszej bibliotece? Zadzwoń pod numer 508 481 577. Poprosimy Cię o dane kontaktowe. Po rejestracji wydamy Ci kod dostępu do IBUK LIBRY . Po otwarciu biblioteki zapraszamy po odbiór karty czytelnika, która umożliwi Ci korzystanie z naszych zbiorów.

Rok Świętego Jana Pawła II

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

„Z książką na start”

Nowości Książki

Nowości multimedialne

IBUK

Copyright © 2020 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.