Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI

PDF Drukuj Email
9058 odslon

1. Andrejuk Alicja, Orzechowska Ewa: Test kompetencji z języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej

2. Anklewicz Sławomir: Komputer w kształceniu uczniów upośledzonych umysłowo. ZSZ nr 3 w Białej Podlaskiej

3. Anklewicz Sławomir: Samokształcenie – poradnik dla nauczycieli i uczniów. ZSZ nr 3 w Białej Podlaskiej

4. Artemiuk Dorota: Historyczne tradycje technicznego kształcenia młodzieży. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

5. Artemiuk Dorota: Instytucje Unii Europejskiej – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

6. Artemiuk Dorota: Organizowanie szkolnej pracowni technicznej. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

7. Artemiuk Dorota: Współczesna koncepcja wychowania technicznego. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

8. Artemiuk Dorota: Współczesny obraz dzieci i młodzieży – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

9. Bahonko Zenon: Dzieci ulicy a przemoc – narastający problem. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej

10. Barczyńska Beata: „Mój region”, mój mały – wielki świat. Program edukacji regionalnej II etap edukacyjny – klasa IV. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

11. Barczyńska Beata: Rola rodziców w rozwoju uczuć dziecka. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

12. Barczyńska Beata: Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa: klasa V. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

13. Barczyńska Beata: Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa: klasa VI. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

14. Barczyńska Beata: Wpływ telewizji na wzrost agresji u dzieci. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

15. Bebczuk Elżbieta: Aktywizujące metody nauczania matematyki – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

16. Bebczuk Elżbieta: „O tym co cię nie minie w matematycznej krainie”. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

17. Biegajło Maciej: Hospitacja diagnozująca w wychowaniu fizycznym. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

18. Biegajło Maciej: Rola aktywności fizycznej we współczesnym świecie a wychowanie fizyczne. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

19. Bielecka Agnieszka, Rogoźnicka Iwona: Przykłady scenariuszy zajęć matematyki do klas integracyjnych na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI). Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

20. Bielecka Małgorzata, Szostakiewicz-Lasota Barbara, Czeczelewska Katarzyna: Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego „Legenda o Kozuli”. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

21. Burda Krystyna, Paszkiewicz Teresa: Opracowanie treści programowych z przyrody dla klas IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

22. Ceniuk Elżbieta: Multimedialna prezentacja gminy Leśna Podlaska. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

23. Ceniuk Elżbieta: Sprawdzian zajęć z informatyki w klasie IV. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

24. Ceniuk Elżbieta: Test z historii do klasy IV. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

25. Ceniuk Elżbieta: Test z historii do klasy V. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

26. Chudek Beata: Materiały dydaktyczne dla nauczycieli klas IV-VI szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

27. Chudek Beata, Samoszuk Iwona: O roli pracy domowej na lekcjach języka polskiego – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

28. Daniluk Edyta: „Przyporządkowanie zwane funkcją”. Zestaw zadań do wykorzystania podczas lekcji matematyki w klasie VI. Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej

29. Daniluk Edyta: Tabele - Zestaw zadań powtórzeniowych z matematyki. Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej

30. Dawidziuk Małgorzata: Motywacja dziecka do nauki szkolnej. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

31. Dąbrowska Dorota: „Dziś gwiazda drogę nam pokaże” : scenariusz jasełek. Szkoła Podstawowa w Piszczacu

32. Dąbrowska Dorota: Co odmieniło naszą klasę? – jasełka. Szkoła Podstawowa w Piszczacu

33. Dąbrowska Dorota: „W Wigilię Bożego Narodzenia” – spotkanie opłatkowe nauczycieli emerytów. Szkoła Podstawowa w Piszczacu

34. Długołęcki Ireneusz: Ewaluacja i pomiar dydaktyczny dla nauczycieli matematyki: badanie kompetencji klas szóstych; blok przyrodniczo-matematyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

35. Długołęcki Ireneusz: Materiały pomocnicze dla nauczycieli matematyki. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

36. Doluk Agata: Autorskie plany realizacji programu nauczania muzyki dla klas IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 7 w Białej Podlaskiej

37. Doluk Agata: Cykl scenariuszy do muzyki dla klasy IV szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 7 w Białej Podlaskiej

38. Dorosz Daniel: Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw dziecka - referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

39. Dorosz Daniel: Wytrzymałość – rodzaje i kryteria oceny  -referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

40. Dorosz Jolanta: Formy wykorzystania czasu wolnego przez uczniów – referat. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej.

41. Dorosz Jolanta: Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych z dzieckiem nadpobudliwym. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej

42. Drwięga Marek: Teoretyczne podstawy kształtowania umiejętności ruchowych. Szkoła Podstawowa w Tomaszkach

43. Drwięga Marek: Wybrane metody aktywizujące w nauczaniu przyrody. Szkoła Podstawowa w Tomaszkach

44. Dudyk Agnieszka: Subkultury młodzieżowe i przestępczość związana z działalnością podkulturową. Publiczne Gimnazjum nr 6  w Białej Podlaskiej

45. Duklewska Bożena: Czy nauczyciel powinien być przyjacielem ucznia? Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

46. Dylawerska-Wojtowicz Kinga: Wycieczka szkolna – uczy, bawi i wychowuje. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

47. Firsiuk Justyna: Występowanie wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa w Sworach

48.Gadomska Wiesława: Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

49.Gadomska Wiesława: Konkurs biblijny "Czytaj i wprowadzaj w życie" wg Ewangelii św. Mateusza dla szkoły podstawowej kl. IV-VI. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

50.Gadomska Wiesława: Konkurs wiedzy pt. "Co wiesz o życiu Papieża Jana Pawła II". Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

51. Gadomska Wiesława: Polskie tańce narodowe: - scenariusz lekcji muzyki w klasie IV - krakowiak. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

52. Gadomska Wiesława: Wpływ muzyki na rozwój intelektualny dziecka. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

53. Gala Ewa: Nauczanie blokowe przyrody. Ścieżki edukacyjne. Szkoła Podstawowa w Hrudzie

54. Gala Ewa: Zestaw zadań sprawdzających umiejętności uczniów z przyrody w klasie IV. Szkoła Podstawowa w Hrudzie

55. Gibasiewicz Wanda: Maria Konopnicka – życie i twórczość: konkurs. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

56. Gibasiewicz Wanda, Sikora Dariusz: Odzyskanie niepodległości Polski - 11 listopada 1918 r. – scenariusz akademii szkolnej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

57. Gibasiewicz Wanda: Pakiet dyktand dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

58. Gibasiewicz Wanda: Testy – sprawdziany z języka polskiego dla klasy III, IV, V i VI. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

59. Gibasiewicz Wanda, Juchimiuk Bożena: Sprawdzian wiadomości i umiejętności polonistycznych dla uczniów klas IV na początku II etapu kształcenia w roku szkolnym 2003/2004. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

60. Głowacka Elżbieta: Oddziaływania nauczyciela motywujące uczniów do nauki. Ocena ich skuteczności. Szkoła Podstawowa w Hrudzie

61. Głowacka Elżbieta: Scenariusz uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego kl. VI. Szkoła Podstawowa w Hrudzie

62. Głowacka Elżbieta: Sprawdzian wiadomości z matematyki po I semestrze w kl. IV. Szkoła Podstawowa w Hrudzie

63. Głuch Marek: Test sprawdzający umiejętność czytania, rozumienia i pisania u dzieci z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

64. Głuch Marek: Cykl scenariuszy zajęć do przeprowadzenia w pracowni komputerowej przy wykorzystaniu programu CRAYOLA dla dzieci z upośledzeniem lekkim umiarkowanym. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

65. Gołdowska Barbara: Pierwsze dni w szkole. Jak uniknąć kłopotów z nauką. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

66. Górska Jolanta: Aktywizujące metody w pracy dydaktycznej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

67. Górska Jolanta: Dialog i komunikacja między szkołą a domem. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

68. Górska Jolanta: Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Uczeń niepełnosprawny ruchowo. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

69. Górska Jolanta: Scenariusz pożegnania uczniów klas VI „Ocalić od zapomnienia”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

70. Górska Jolanta: Sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów po klasie IV "Po drugiej stronie lasu". Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

71. Hayeshi Hassan: Our Trójka /gazetka szkolna/. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

72. Hayeshi Hassan: Our Trójka /gazetka szkolna. No.2 December 2007. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

73. Hayeshi Hassan: Our Trójka /gazetka szkolna. No.3 February 2008. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

74. Hayeshi Hassan: Our Trójka /gazetka szkolna. No.4 December 2008. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

75. Hołownia Lucyna: Gdy dziecko źle czyta. Szkoła Podstawowa w Piszczacu

76. Ignatiuk Beata: Istota słuchu fonematycznego. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

77. Ignatiuk Beata: Rodzina jako środowisko wychowawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym. Funkcje rodziny. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

78. Jakubiec Ewa: Rola nauczyciela w tworzeniu warunków motywujących dziecko do uczenia się: przegląd i wykorzystanie w szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa                 w Rokitnie

79. Jankowska Ewa: Historia powstania liczb naturalnych – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

80. Jankowska Ewa: Kontrola i ocena w procesie nauczania matematyki – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

81. Jankowska Ewa: Test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiadomości z liczb wymiernych dla klasy VI szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

82. Kaliszuk Bożena: Drzewa i krzewy wokół naszej szkoły: karta pracy nr 1; Poznajemy kierunki w terenie: karta pracy nr 2; Czy jesteś wnikliwym obserwatorem: karta pracy nr 3; Obserwacja ptaków w szkole: karta pracy nr 4. Szkoła Podstawowa w Grabanowie

83. Kaliszuk Bożena: Sprawdzian końcoworoczny z przyrody dla klasy IV. Szkoła Podstawowa w Grabanowie

84. Kołodziejczuk Violetta: Stosunek do biedy i bogactwa miarą wychowania człowieka – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

85. Konkol Mirosława: Aktywizujące metody w edukacji – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

86. Konkol Mirosława: Scenariusze uroczystości szkolnych – „Dzień Komisji Edukacji Narodowej”, „Święto Niepodległości”. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

87. Konkol Mirosława: Zestaw ćwiczeń aktywizujących do wykorzystania na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

88. Koroluk Jolanta: Humor w „Zemście” i „Ślubach panieńskich” Aleksandra Fredry. Szkoła Podstawowa w Rokitnie

89. Kuzaka Małgorzata: Multimedialny klucz do oznaczania roślin nagonasiennych. Zespół Szkół w Rogoźnicy

90. Łaska Anna: „Książka uczy, bawi, wychowuje” – scenariusz inscenizacji. ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej

91. Łuciuk Anna: Elementy kultury etnicznej na terenie Powiatu Bialskiego. Szkoła Podstawowa  w Rzeczycy

92. Łukaszuk Barbara: Być nauczycielem i wychowawcą „dziś”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

93. Łukaszuk Barbara: Narodziny Jezusa: bożonarodzeniowy program artystyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

94. Łukaszuk Barbara: Pamiętamy Cię Ojcze Święty: program słowno-muzyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

95. Łukaszuk Barbara: „Radości i chleba dzieciom dziś potrzeba”: misyjny program słowno-muzyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

96. Majewska Ewa: Program kształcenia humanistycznego wdrażany w latach 1996-1999 w Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

97. Maksymiuk Anna, Michalczuk Elżbieta: Gmina Biała Podlaska i jej atrakcje przyrodniczo-krajobrazowe – prezentacja na CD-romie. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

98. Maksymiuk Anna: Teoretyczne podstawy kształcenia zintegrowanego – referat. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

99. Malesa Ewa, Drwięga Beata: Nieprzystosowanie społeczne w literaturze przedmiotu – referat: Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

100. Mazur Robert: Patologia Stadionów Sportowych. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

101. Nitychoruk Małgorzata: Pedagogizacja rodziców: zbiór referatów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

102. Orluk Krystyna: Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV. Szkoła Podstawowa w Międzylesiu

103. Orluk Krystyna: Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI. Szkoła Podstawowa w Międzylesiu

104. Orzechowska Katarzyna: Zastosowanie grafiki prezentacyjnej i menadżerskiej w nauczaniu matematyki. Szkoła Podstawowa w Rokitnie

105. Ostaszewska Anna: Praca domowa ucznia, jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej

106. Ostaszewska Anna: Praca z dzieckiem dyslektycznym. Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej

107. Pawluczuk Dorota: Adolescencja, czyli wzrastanie ku dorosłości – wiek dojrzewania jako okres przemian w życiu człowieka. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

108. Pawluczuk Dorota: Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym

109. Pawluczuk Dorota: Sprawdzian kl. V. Czytanie tekstu ze zrozumieniem. Szkoła Podstawowa  w Ciciborze Dużym

110. Polak Stanisław: Program (plany wynikowe) „Wychowanie do życia w rodzinie” dla klas V i VI. Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

111. Sidorowska Maria: Akademia Podlaska – projekt bloku tematycznego wokół postaci królowej Jadwigi. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

112. Stefaniuk Wiesława: Ocenienie wspierające uczniów – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

113. Stefaniuk Wiesława. Pojęcie socjalizacji. Przyczyny zaburzonej socjalizacji u dzieci – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

114. Stefaniuk Wiesława. Praca domowa ucznia – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

115. Stefaniuk Wiesława: Rodzinne uwarunkowania wadliwej socjalizacji – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

116. Stefaniuk Wiesława: Scenariusz lekcji w klasie V  z wykorzystaniem komputera – Życie i śmierć władcy Koryntu. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

117. Stefaniuk Wiesława: Scenariusz lekcji wychowawczej – Jak ważna jest dla nas przyjaźń? Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

118. Stelmaszuk Jadwiga: Nadpobudliwość – charakter czy choroba? Szkoła Podstawowa w Piszczacu

119. Stelmaszuk Jadwiga: Środowisko rodzinne a kształtowanie osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkoła Podstawowa w Piszczacu

120. Sucharzewska Iwona: Konkurs z języka niemieckiego dla klasy V: etap pierwszy i drugi. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

121. Sucharzewska Iwona: Konkurs z języka niemieckiego dla klasy VI: etap pierwszy i trzeci. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

122. Szabłowska Wiesława: Gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach matematyki w szkole podstawowej.  Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej

123. Szostakiewicz-Lasota Barbara, Wsuł Katarzyna, Żuk Katarzyna: Scenariusz Pierwszej Integracyjnej Olimpiady Pracownika Socjalnego. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

124. Świderska Iwona: Scenariusz lekcji muzyki do klasy IV. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

125. Świderska Iwona: Scenariusz lekcji wychowawczej przeprowadzonej w klasie VI. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

126. Teżyk Anna: Program edukacji ekologiczno-zdrowotnej w ramach koła "Młodzi Ekolodzy". Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie

127. Walczuk Halina: Aspekty wychowawcze nauczania matematyki – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

128. Walczuk Halina: Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów? – referat. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

129. Welik Agnieszka: Quiz o państwach niemieckojęzycznych dla uczniów szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

130. Welik Agnieszka: Scenariusz przedstawienia „Wycieczka do Finlandii”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

131. Więcek Katarzyna, Nikoniuk Urszula: Działalność SKO w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej  . Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

132. Wilczek Lilianna: Dysleksja rozwojowa jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych – referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

133. Wilczek Lilianna: Istota i zadania zajęć pozalekcyjnych  w szkole – referat. Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej

134. Władzimiruk Zbigniew: Poziom sprawności fizycznej, rozwoju somatycznego i ocena postawy ciała młodzieży upośledzonej umysłowo Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

135. Włodarczyk Izabela: Cykl lekcji języka polskiego dla klasy czwartej. Blok zajęć o tematyce bożonarodzeniowej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

136. Włodarczyk Izabela: Edukacja w blokach przedmiotowych: sposoby organizowania zajęć łączących treści polonistyczne z informacjami historycznymi w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

137. Włodarczyk Izabela: Imię ojczyzny niech cię wyprzedza…: cykl lekcji wychowawczych i przedmiotowych poświęconych realizacji treści patriotycznych i obywatelskich    w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

138. Włodarczyk Izabela: Integracja jako zasada organizująca kształcenie. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

139. Włodarczyk Izabela: Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy piątej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

140. Włodarczyk Izabela: Metody zalecane w nauczaniu interdyscyplinarnym języka polskiego i historii. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

141. Włodarczyk Izabela: Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy piątej wzbogaconej elementami wiedzy o kulturze i sztuce z wykorzystaniem technik dramowych. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

142. Włodarczyk  Izabela, Adamczyk Jolanta, Koza Andrzej: Jesienne impresje: twórczość poetycka  i malarska dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

143. Włodarczyk Izabela, Szczęch Iwona: „Małe formy teatralne”: program edukacji teatralnej do realizacji na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

144. Włodarczyk Izabela, Szczęch Iwona: Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

145. Włodarczyk Izabela, Szczęch Iwona: Rozwijanie zainteresowań literackich, czytelniczych i medialnych  w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

146. Zając Małgorzata: Konspekt: blok tematyczny Piękna nasza Polska cała. Szkoła Podstawowa w Zalesiu

147. Zając Małgorzata: Konspekt: blok tematyczny W kraju Anaruka. Szkoła Podstawowa  w Zalesiu

148. Zając Małgorzata: Scenariusz przedstawienia teatralnego pod tytułem „Nie ma tego złego”. Szkoła Podstawowa  w Zalesiu

149. Zając Małgorzata: Scenariusz ślubowania i pasowania uczniów szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zalesiu

150. Zakrzewska Marta: Stres i jego objawy -  jak młodzież sobie z nim radzi: sposoby radzenia sobie ze stresem – referat. ZSO Nr 2  w Białej Podlaskiej

151. Zbaracka Agata: Analiza literacka utworów Elizy Orzeszkowej. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach

152. Zbaracka Agata: Jaźwiny – moja mała Ojczyzna. Szkoła Podstawowa w Jaźwinach

153. Żarnowska Anna: Niepowodzenia szkolne uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

154. Żarnowska Anna: Skuteczna komunikacja w rodzinie, czyli wzajemnie się rozumiemy. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

155. Żarnowska Anna: Wpływ baśni na rozwój dzieci. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

156. Żelazowska Dorota: Formy aktywności ruchowej pomocne  w zmniejszaniu zaburzeń motorycznych dziecka – referat. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

157. Żelazowska Dorota: Kształtowanie umiejętności życiowych na zajęciach wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

158. Żelazowska Dorota: Nauczyciel jako centralna postać edukacji prozdrowotnej uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

159. Żuk Agnieszka. Catering for various learning styles in my class. Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim

160. Żuk Agnieszka: Program autorski kółka języka angielskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim

161. Żuk Agnieszka. What English in the classroom? My reflection on EFT, ELF and Global English. Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim

 
free pokereverest poker revie

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Nowości Książki

Nowości multimedialne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.