Czerwiec 2017

PDF Drukuj Email
583 odslon

Amanda Hopkins

Mowa ciała.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2016

Sygnatura: Czytelnia 113967

Zwykle porozumiewamy się za pomocą słów i zdań, czyli komunikacji werbalnej. Bardzo często towarzyszy jej jednak komunikacja niewerbalna, czyli język ciała, gestów i zachowań. Uzupełniają one naszą mowę, wzmacniają przekazywane treści i informują o naszych emocjach. Książka "Mowa ciała" powstała z myślą o dzieciach, dla których to, co niewypowiedziane, nie zawsze jest łatwe i zrozumiałe. Dzięki zdjęciom przedstawiającym najbardziej popularne zachowania publikacja pozwala uczniom ćwiczyć komunikację niewerbalną - tak bardzo przydatną w życiu, zarówno zawodowym, jak i codziennym.

 


 

Red. nauk. Zbigniew Tarkowski

Patologia mowy.

Wydawnictwo: Harmonia Universitas

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 113985

Pierwsza polska monografia dotycząca patologii mowy ? dyscypliny naukowej i praktycznej zajmującej się osobami z zaburzeniami mowy w różnym wieku. Publikacja pod redakcją naukową prof. Zbigniewa Tarkowskiego składa się z czterech części, poświęconych odpowiednio: afazjologii, balbutologii, logopatologii oraz terapii. Została napisana przez interdyscyplinarny zespół składający się z lekarzy, lingwistów, patologów mowy, psychologów i socjologów. Większość z nich prezentuje podejście systemowe do osób z zaburzeniami mowy, szczególnie widoczne w zakresie diagnozy i terapii. Autorzy podejmują kontrowersyjne tematy (w tym np. leczenie niemedyczne) w stylu skłaniającym do dyskusji. Monografia jest adresowana do logopedów, psychologów i lekarzy oraz do tych Czytelników, którzy są zainteresowani problemami osób z zaburzeniami mowy, stanowiących najliczniejszą populację jednostek dysfunkcyjnych.

 


 

Hanna Rydlewska

Po prostu przyjaźń.

Wydawnictwo Agora

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 113986

"Po prostu przyjaźń" to poruszające opowieści o niezwykłych, głębokich i dramatycznych przyjaźniach, a także dziesięć rozmów ze znanymi psychologami i socjologami m.in. o tym, czy przyjaźń może być konkurentką miłości, jak przyjaźń leczy, do czego są potrzebni wirtualni przyjaciele, czy możliwa jest przyjaźń z -eks, a także jak przetrwać kryzys w przyjaźni.

 

 

 


 

Ron Leaf & John McEachin

Praca nad rozwojem. Rozwój człowieka nie ma granic - granice wyznaczamy sobie sami.

Wydawnictwo: Fundacja "Adama" na Rzecz Dzieci Autystycznych

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 113990

Praca z każdym dzieckiem autystycznym jest procesem stałym, rozpoczętym z chwilą narodzin i w zasadzie nie mającym swojego końca. Determinacja rodziców i terapeutów przesuwa granice wyznaczone niesprawiedliwie przez los. Osiągnięte sukcesy powodują w następnej chwili powstanie nowych wyzwań. Ważne jest, aby wyzwania stawiane sobie i dziecku były osiągalne, by ich osiągnięcie dawało motywację do dalszej pracy.

 

 

 


 

Józef Sowa

Proces rehabilitacji. Teoria i praktyka.

Wydawnictwo Oświatowe Fosze

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 113993

Przedstawiono m.in.: klasyfikacje i typologie niepełnosprawności, podmiotowość osoby niepełnosprawnej; systemowe ujęcie procesu rehabilitacji, składowe procesu rehabilitacji, zasady rehabilitacji, rehabilitację w systemie integracyjnym i indywidualną; rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzonym słuchem, z uszkodzonym wzrokiem, z upośledzeniami wielozakresowymi; diagnozę w procesie rehabilitacji, funkcje poradnictwa, podmiotową rolę rodziców, instytucje pomocowe i podstawy prawne procesu rehabilitacji.

 

 


 

Nick Vujcic

Przytul mnie. Osiem inspirujących lekcji Nicka Vujcica, opartych na prawdziwej historii jego życia, których twoje dziecko nie powinno przegapić.

Wydawnictwo Studio EMKA

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 113996

Historia oparta na przeżyciach Nicka Vujicica, znanego mówcy motywacyjnego, który przyszedł obciążony niezwykle rzadką chorobą: tetra-amelią, czyli całkowitym brakiem kończyn. Mimo niepełnosprawności, która wydawała się nie do pokonania, Nick Vujicic ukończył studia, ożenił się, został ojcem a nawet surfuje

 


Andrew Fuller

Psychologia geniuszu. Odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka.

Wydawnictwo Mamania, Grupa Wydawnicza Relacja

Rok wydania: cop. 2017

Sygnatura: 113998

Dzieci rodzą się bystre, odważne i dociekliwe. Płomień pierwotnego geniuszu często jednak szybko przygasa i istnieje ryzyko, że zgaśnie na zawsze. Jeśli tak się dzieje, dzieci wycofują się z aktywności, zaczynają bać się eksperymentowania i popełniania błędów i nie są w stanie w pełni wykorzystać drzemiących w nich możliwości. Ta książka pomoże przezwyciężyć te trudności. Książka zawiera wiele ciekawych faktów dotyczących rozwoju dziecka, praktyczne wskazówki o tym, jak budować wiarę w siebie, motywację i umiejętność podejmowania decyzji, a także mnóstwo pomysłów na kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem.

 

 


Piotr Stępniak

Resocjalizacja (nie)urojona. O zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114002

Monografia zawiera odważną, bezkompromisową ocenę stanu polskiej myśli resocjalizacyjnej, która koncentruje się na tym, czego w więzieniu, szerzej w resocjalizacji, osiągnąć nie można. Pokazuje jej płytkość i schematyzm. Ma ona zatem uaktualnić tę myśl o nowe idee, sprowokować do dyskusji nad wątłością nauki uniwersyteckiej. W książce zawarto analizę problemów pracy penitencjarnej z różnymi kategoriami przestępców, zwrócono uwagę na znaczenie dobrych praktyk penitencjarnych. Ich rozwijanie jest obecnie ważniejsze od wymyślania nowych, coraz bardziej abstrakcyjnych koncepcji resocjalizowania. Monografia pokazuje, co można osiągnąć, stara się udowodnić, że w takim kierunku należy rozwijać uniwersytecką naukę penitencjarną.

 

 


 

Adele Faber, Elane Mazlish

Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością.

Wydawnictwo: Media Rodzina

Rok wydania: cop. 2017

Sygnatura: 114003

Książka o charakterze poradnika dla rodziców. Prostym językiem opisano trudne sytuacje wychowawcze związane ze sposobem traktowania dzieci przez rodziców wpływającym na stosunki między rodzeństwem. Podano wskazówki (poparte ćwiczeniami i przykładami) właściwego traktowania rodziców - w sytuacjach konfliktowych oraz takiego, które nie powoduje nieporozumień w życiu codziennym. Poszczególne rozdziały uzupełniono wskazówkami dla rodziców polskich.

 

 

 


 

Urszula Wykurz

Scenariusze i skecze kabaretowe dla młodzieży szkolnej.

Wydawnictwo: Przedsiębiorstwo Wydawniczo - Handlowe "Printex"

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114005

Scenariusze i skecze kabaretowe dla młodzieży szkolnej to zbiór inscenizacji teatralnych, scenek humorystycznych oraz skeczy. Wielką zaletą materiałów jest to, iż mogą być one realizowane podczas uroczystości szkolnych, imprez klasowych, godzin wychowawczych, interdyscyplinarnych projektów, zajęć języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, a nawet na lekcjach religii. Stanowią znakomitą pomoc dla opiekunów szkolnych kół teatralnych oraz nauczycieli realizujących innowacje pedagogiczne. Wszystkie teksty posiadają lekki, finezyjny styl oraz głęboko humanistyczne przesłanie. Odwołują się do doświadczeń i obserwacji młodych ludzi, wykorzystują znane i lubiane motywy kulturowe i rozrywkowe jak choćby interpretacje utworów muzycznych takich wykonawców jak Rihanna, Abba czy Coolio.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
free pokereverest poker revie

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Nowości Książki

Nowości multimedialne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.