Listopad 2017

PDF Drukuj Email
542 odslon

Ewelina Protasiewicz

Tropiciele R. Blok zabaw logopedycznych.

Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza Foksal

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114398

Dzięki rozmaitym aktywnościom zebranym w blokach dzieci z przyjemnością będą ćwiczyć wymowę i doskonalić artykulację. Jeden blok to zestaw zabaw wspomagających wymowę głoski SZ, a w drugim zebrane zostały ciekawe ćwiczenia i różne zabawy pozwalające ćwiczyć wymowę głoski R.


André Stern

Zabawa. O uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu.

Wydawnictwo Element

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114409

Autor który nigdy nie chodził do szkoły, przekonuje, że zabawa jest najskuteczniejszym narzędziem do uczenia się, a rozwój dziecka leży w jego naturze. Zachęca więc do bezwarunkowego zaufania dziecku. Zamiast standaryzacji i rywalizacji, pokazuje niesamowitą siłę swobodnej zabawy, dzięki której dziecko może rozwijać się w indywidualny sposób i we własnym tempie. W książce André Stern pokazuje, jak dzięki zabawie Twoje dziecko może uczyć się naprawdę skutecznie.


Red. nauk. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska

Resocjalizować, ale jak we współczesnej rzeczywistości społecznej.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114418

W wielorakie zachowania patologiczne z przestępczymi włącznie uwikłani są ludzie od wieków, a rozwój społeczno-kulturowo-cywilizacyjny i indywidualny jednostek rozszerza granice tych niezmiernie ważnych, lecz jakże trudnych i skomplikowanych problemów społecznych. Wszakże to nikt inny jak właśnie ludzie determinują powstawanie i rozwój zachowań patologicznych. Z tych powodów między innymi niemalże od zarania dziejów umysły ludzkie absorbowały poszukiwania przyczyn zachowań łamiących ogólnie przyjęty porządek normatywny. Dlatego też dalej należy rozszerzać płaszczyzny poszukiwań etiologii zachowań patologicznych, by móc wprowadzać bardziej efektywne oddziaływania profilaktyczne, terapeutyczne, resocjalizacyjne i postresocjalizacyjne. We współczesnej rzeczywistości społecznej zarysowuje się dość znamienny dualizm, wszak – jak wcześniej podano: część ludzi kreuje zachowania patologiczne,  część ludzi zaś stara się je ograniczać, minimalizować, innymi słowy przeciwdziałać im. Poza tym część ludzi stara się wspierać i ukierunkowywać aktywność tych osób, które pogubiły się w wyborach dróg postępowania, by wróciły do otoczenia, a swą inwencję twórczą i kreatywność wykorzystywali w zachowaniach nieszkodzących sobie i innym ludziom.


Red. Aleksandra Minczanowska, Anna Szafrańska - Gajdzica, Mirosław J. Szymański

Szkoła. Wspólnota dążeń ?

Wydawnictwo Adam Marszałek

Rok wydania: 2016

Sygnatura:  Czytelnia 114420

Książka w sposób innowacyjny podchodzi do tradycyjnego problemu szkoły jako centrum zainteresowania badaczy edukacji. Autorzy analizują ją jako żywy organizm, system więzi i relacji oraz zespół aktorów odgrywających swoje społeczne role. Z tej perspektywy spojrzeli na występujące w środowisku szkolnym konflikty i różnorodności, stawiając tytułowe pytanie, czy jest ona wspólnotą dążeń, która pozwala osiągnąć założone cele wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego. Publikacja podzielona jest na trzy części: konteksty teoretyczne, dylematy i doświadczenia oraz propozycje rozwiązań, które tworzą kompleksowy krajobraz współczesnej szkoły.

 


Krystyna Żuchelkowska

W stronę dobrej edukacji przedszkolnej.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 114421

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie problematyką wychowania przedszkolnego i edukacją małych dzieci. Jest to spowodowane tym, że wiele dyscyplin naukowych, a wśród nich psychologia, pedagogika, medycyna zwracają uwagę na szczególne znaczenie wczesnego dzieciństwa w rozwoju osobowości człowieka. Edukacja najmłodszych jest też priorytetem Unii Europejskiej. Książka pod tytułem W stronę dobrej edukacji przedszkolnej jest skromnym wycinkiem bardzo bogatej i złożonej problematyki z zakresu wychowania i kształcenia najmłodszych dzieci. Adresowana jest do nauczycieli przedszkoli i do kandydatów do tego zawodu, a także do tych dorosłych, którzy troszczą się o rozwój dziecka, jego dobro, szczęście oraz interesują się unowocześnianiem edukacji przedszkolnej i polepszaniem jakości pracy placówek przedszkolnych.


Red. nauk. Alina Szczurek - Boruta, Katarzyna Jas

Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym - wyzwania, powinności pedagogiki, zadania.

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114613

Publikację cechuje różnorodność tematyki i form zgromadzonych w niej opracowań. Składają się na nią teksty z trzech kręgów tematycznych: wykluczenie edukacyjne, społeczne, kulturowe a polityka; badania empiryczne dotyczące uwarunkowań, rozmiaru i form wykluczenia; przykłady przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu.

 


Joanna Madalińska - Michalak, Antoni J. Jeżowski, Szymon Więsław

Etyka w systemie edukacji w Polsce.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114616

Autorzy publikacji prezentując obraz nauczania etyki w polskich szkołach skupili się na kwestiach: etyki jako przedmiotu nauczania w szkołach: podstawa programowa, cele kształcenia, prowadzenie lekcji, etyka a religia, wykonywania zawodu nauczyciela etyki: charakterystyka, kształcenie i ocena pracy, miejsca etyki w systemie edukacji w Polsce oraz czynników wspierających i ograniczających nauczanie etyki. Podstawą zaprezentowanych w książce rozważań są przeprowadzone wyniki ogólnopolskich badań wśród nauczycieli etyki szkół różnego typu i stopnia edukacji, które zostały zrealizowane w latach 2015-2016 r.


Mariola Kordas - Surowiec

Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Przykład województwa mazowieckiego.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114618, 114665

W tej książce czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Dlaczego osoby doświadczające przemocy pozostają w krzywdzących związkach? Jak doświadczanie przemocy wpływa na zmianę zachowań i postaw ofiary? Jakie są formy i procedury pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie? Na czym polega wsparcie grupowe dla osób doświadczających przemocy? Dlaczego grupy wsparcia pełnią szczególną rolę w procesie wychodzenia z przemocy? Jak zorganizować grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy? Jakie grupy wsparcia działały w województwie mazowieckim w 2016 r.?

 


Marta Rosińska, Lynda Edwards

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego.

Wydawnictwo: Macmillan Polska

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 114621

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom rozszerzony to nieoceniona pomoc w przygotowaniach do nowej matury na poziomie rozszerzonym. Repetytorium w przemyślany sposób uczy słownictwa, które rozwijane jest w każdej sekcji, oraz systematycznie rozwija umiejętności językowe w kontekście zadań egzaminacyjnych. Przygotowanie do egzaminu ułatwiają użyteczne banki zwrotów, modelowe wypowiedzi oraz zestawienie reguł gramatycznych. Repetytorium przygotowane jest w przyjaznej formie podręcznikowej. Słownictwo rozwijane jest z naciskiem na związki wyrazowe, wyrażenia czasownikowe i kolokacje. Banki Know your phrases zawierają gotowe do użycia zwroty i ułatwiają tworzenie poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.


Agnieszka Wróbel

Sztuka wychowania czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie.

Wydawnictwo: Peef Media

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 114623

Poradnik dla rodziców i wychowawców, który zainspiruje do wypracowania własnej postawy w relacji z dzieckiem. Książka podzielona jest na 3 części. W części 1 dowiemy się jakie są prawdziwe potrzeby dziecka. Część 2 pomoże uniknąć tego co może zaszkodzić relacji z dzieckiem. Część 3 zawiera wskazówki - co warto zastosować, żeby było lepiej.

 

 


 

 

 


 
free pokereverest poker revie

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Nowości Książki

Nowości multimedialne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.