Maj 2018

PDF Drukuj Email
301 odslon

Joanna Nawój-Połoczańska

Metoda projektu w doradztwie zawodowym.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2018

Sygnatura: 115844

Poradnik zawiera przegląd scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wraz z przewodnikiem metodycznym i autorskim narzędziem diagnostycznym. Są to rozwiązania metodyczne przygotowane z myślą o pedagogach, nauczycielach i doradcach zawodowych, częścią pracy których jest przygotowanie uczniów do budowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych opartych na racjonalnych przesłankach. Mając na uwadze niedoskonałości systemu edukacji oraz zmieniające się wymagania rynku pracy, przygotowano scenariusze warsztatów stanowiące okazję do (samo)poznania, współpracy i zdobywania informacji o zawodach oraz zestaw ćwiczeń niwelujących stresy i silne napięcia okresu adolescencji i towarzyszących mu wyzwań.


Maria Topczewska

Nowe słowa na start ! 4. Zeszyt lektur. Moje notatki z literackich wędrówek.

Wydawnictwo Nowa Era

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 115851

Lektury, do których ćwiczenia znajdują się w zeszycie: Jan Brzechwa "Akademia pana Kleksa" ; Ren Goscinny, Jean-Jacques Semp "Mikołajek" ; Hanna Zdzitowiecka "Zatopione miasto" (Polskie baśnie i legendy) ; Janusz Korczak "Król Maciuś Pierwszy" ; Andrzej Maleszka "Magiczne drzewo. Czerwone krzesło" ; Roald Dahl "Charlie i fabryka czekolady" ; Astrid Lindgren "Bracia Lwie Serce" ; Paweł Beręsewicz "Ciumkowe historie, w tym jedna smutna"

 


Red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak

O nową jakość edukacji nauczycieli.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 115852

Autorzy zwracają uwagę na relacje między pedagogiką jako jedną z dyscyplin naukowych a edukacją jako specyficznym rodzajem praktyki społecznej. Poszukują odpowiedzi na pytania o przyszłość edukacji nauczycieli w Polsce. Ukazują kształcenie pedagogów w powiązaniu z problematyką socjalizacji zawodowej oraz doskonalenia w zawodzie. Poruszają ważne zagadnienia ogólne dotyczące edukacji nauczycieli: integracji teorii pedagogicznych z praktyką edukacyjną, kluczowych wartości w kształceniu pedagogów, inspiracji i perspektyw dla myślenia o tej grupie zawodowej. Przedstawiają szerokie spektrum problemów wpisujących się w tytułową tematykę, podkreślają także społeczną wagę kwestii odnoszących się do pracy i życia nauczycieli.ej. Podejmują zagadnienia kształcenia i przygotowania nauczycieli do zawodu oraz ich dalszego rozwoju.


Olga Pawlik

Ortotrening. Ćwiczenia ortograficzne dla uczniów z dysgrafią i nie tylko rz-ż.

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2017

Sygnatura: Czytelnia 115859

Zeszyt zawiera zarówno zadania doskonalące czytanie ze zrozumieniem, jak i liczne ćwiczenia ortograficzne, przy których jednocześnie zwracać należy baczną uwagę na graficzną stronę zmagań. Wiele z zadań skonstruowano tak, by przy okazji utrwalania reguł ortograficznych ćwiczyć koncentrację i skupienie. Dzieciom rozwijającym się harmonijnie zeszyty te pozwolą utrwalić i usystematyzować obszerną wiedzę z zakresu polskiej ortografii. W przypadku dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania mają spełnić rolę "sali treningowej" czy "siłowni ortograficznej", dzięki której uczniowie będą ćwiczyć nie tylko reguły ortograficzne, ale też cierpliwość, koncentrację i skupienie, które są nieodzowne przy przyswajaniu jakiejkolwiek wiedzy czy umiejętności.


Łukasz Bartosiak

Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 115865

Autor przedstawia wizerunek współczesnego ojca - obecnego w życiu dziecka i zaangażowanego w jego wychowanie. Książka zawiera wyczerpujące omówienie tematu, począwszy od teoretycznego opisu historii rodziny, przez psychologiczne ujęcie zachowań rodzicielskich, po przedstawienie autorskiej typologii postaw ojcowskich. Autor opisuje i analizuje postawy ojcowskie w polskim środowisku wiejskim na przykładzie powiatu płockiego. Poruszone kwestie przedstawia również z perspektywy samych badanych, analizując ich postrzeganie roli ojca i odczucia z nią związane oraz czynniki warunkujące udział mężczyzn w opiece nad dziećmi.

 


Red. nauk. Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki

Praktyka pracy socjalnej.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2018

Sygnatura: Czytelnia 115867

Książka ma na celu wskazanie kierunków zmian roli i znaczenia pracy socjalnej w Polsce. Zwrócono uwagę na kształcenie pracowników socjalnych w kontekście wyzwań, jakie wyznaczają zachodzące zmiany społeczne oraz rozwiązania praktyczne stosowane w pracy z seniorami, rodzinami czy osobami bezrobotnymi. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do praktyków pracy socjalnej, przedstawicieli jednostek organizacyjnych systemu pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz studentów kierunku praca socjalna, pedagogika oraz psychologia, a także wszystkich osób, którym nie jest obojętny los ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 


Piotr Winczewski

Profilaktyka i korygowanie płaskostopia. Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie stóp.

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2018

Sygnatura: 115869

Publikacja zawiera zabawy ruchowe, które można wykorzystać w profilaktyce oraz korygowaniu płaskostopia przedszkolaków i uczniów kilku pierwszych klas szkół podstawowych. Książka adresowana jest do studentów fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy zamierzają w przyszłości prowadzić zajęcia korekcyjne dla kilkulatków. Nauczyciele wykonujący ten zawód znajdą w niej przypomnienie znakomicie znanych sobie kanonów metodyki. Zaproponowane zabawy mogą wykorzystać także rodzice ćwiczący w domu z kilkulatkami.

 


Sylwia Gwiazdowska-Stańczak , Andrzej E. Sękowski

Rodzina uczniów zdolnych.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2018

Sygnatura: 115874

Zagadnienia przedstawione w książce dotyczą postrzegania rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Podejmowanie tematyki rodziny z perspektywy naukowej jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświadczenia związane z rodziną. W książce rodzina jest opisywana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i stosunków rodzinnych z perspektywy dziecka jest zabiegiem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej percepcja przez dziecko ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju.

 


Grzegorz Godawa

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka. Aspekty tanatopedagogiczne.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Rok wydania: 2018

Sygnatura: 115875

Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia niektórych doświadczeń codziennego życia rodzin nieuleczalnie chorych dzieci objętych opieką hospicyjną. Książka ma charakter empiryczny i zawiera analizę danych uzyskanych i opracowanych zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej. Uczestnikami badań byli członkowie rodzin chorych dzieci, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Książka powstała w celu prezentacji praktycznego wymiaru życia rodziny znajdującej się w specyficznej, niezmiernie trudnej sytuacji choroby i zagrożenia życia dziecka. Tanatopedagogiczny wymiar ludzkiej egzystencji stanowi istotny kontekst podjętych rozważań. Analiza danych uzyskanych w wywiadach i w czasie obserwacji uczestniczącej w życiu rodziny pozwala określić, jak rodziny objęte opieką domowego hospicjum ustosunkowały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wskazanie praktycznych sposobów realizacji zadań rodzin dzieci objętych opieką domowego hospicjum.


Anna Jurek

Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazaniem jak uczyć się skutecznie.

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 115878

Ćwiczenia zawarte w tym zbiorze przeznaczone są dla osób, które łatwo się rozpraszają, są niecierpliwe, chaotyczne, mają trudności ze zrozumieniem poleceń, planowaniem czynności, podzielnością uwagi, często mylą cyfry i litery, źle odczytują wyrazy itp. Ćwiczenia te pomogą nie tylko poprawić koncentrację uwagi, ale również spostrzeganie, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację wzrokowo-przestrzenną, apercepcję uwagi, selekcję i grupowanie informacji oraz szybkość ich przetwarzania. Dodatkowym celem wielu ćwiczeń jest wzbogacenie zasobu słownictwa i utrwalenie pisowni wyrazów. Niektóre zadania pomogą w zdobyciu umiejętności wyszukiwania synonimów, antonimów, homonimów oraz paronimów, a także szybkiego rozróżniania części mowy i wyrazów podobnych do siebie pod względem graficznym. Ćwiczenia przeznaczone są przede wszystkim dla młodzieży z dysleksją rozwojową, ale korzystać z nich mogą wszyscy uczniowie, którzy mają trudności z koncentracją uwagi.

 

 
free pokereverest poker revie

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Nowości Książki

Nowości multimedialne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.