Sierpień 2019

PDF Drukuj Email
227 odslon

Red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borowska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk

Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia.

Wydawnictwo Adam Marszałek, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 118904

Książka "Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia" to rzetelnie przygotowany zbiór tekstów naukowych prezentujących spektrum innowacji w edukacji, które dotyczą wielu dziedzin i mają różny charakter ze względu na treść, funkcje szkoły oraz obszary zastosowań. W publikacji zaprezentowano różne spojrzenia nadające opracowaniu interdyscyplinarny charakter, a tym samym wyeksponowano wielorakie konteksty wybranych zagadnień w obszarze innowacyjnych działań edukacyjnych w perspektywie jakości kształcenia. Dobór tekstów zamieszczonych w książce wskazuje na znaczne kompetencje redaktorów tomu. Znalazły się tu artykuły nie tylko merytorycznie ważne, ale i umieszczone intencjonalnie dla w miarę pełnego przedstawienia roli innowacji w edukacji. Wartością monografii jest to, że autorzy tekstów umieszczają swoje rozważania w kontekście pedagogicznym, nawiązując w wielu miejscach książki do edukacyjnych konsekwencji rozwoju nowoczesnych technologii.  Monografię rekomenduję osobom zainteresowanym problematyką innowacji, a przede wszystkim nauczycielom i studentom kierunków i specjalności przygotowujących się do pracy w szkole.


James Martin

Jezus.

Wydawnictwo: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Wydawnictwo św. Wojciech

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 118909

Dlaczego Ziemia Święta jest często nazywana Piątą Ewangelią? W którym mieście Jezus dokonał wielu cudów? Dlaczego Gehenna jest prześliczna? James Martin SJ zaprasza czytelników, by w zupełnie nowy, inspirujący i poruszający sposób dotknęli tego, o czym mówią Ewangelie - i lepiej zrozumieli Jezusa. Ta wyjątkowa i przyjazna w odbiorze biografia Jezusa adresowana jest zarówno do tych, którzy już mają o Nim wiedzę, jak i do tych, którzy dopiero chcieliby Go poznać. Refleksje teologiczne i duchowe przeplatają się z anegdotami z podróży dwóch jezuitów. Książka ta jest zarazem nietypowym przewodnikiem po Ziemi Świętej, pisanym z osobistej perspektywy. Szczegóły historyczne przenoszą nas w czasie - dzięki nim patrzymy na świat oczyma Jezusa. To szczera opowieść o doświadczeniach wiary, z elementami przygody i humoru.

 


Stanisław Grabias

Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii.

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 118910

Język umożliwia człowiekowi swoisty, właściwy tylko jemu sposób orientowania się w świecie. Buduje umysł, organizuje grupy społeczne, umożliwia interakcje między członkami grup i między grupami. Osnową książki jest właśnie poznawcza, grupotwórcza i interakcyjna rola języka. Czytelnik zda sobie sprawę z atrakcyjności tezy Herdera-Humboldta, która nakazuje traktować język jako byt kreujący rzeczywistość w umysłach ludzkich. Dowie się, czym jest socjolekt i jak wielorako jesteśmy uwarunkowani w swoich zachowaniach. Uświadomi sobie wreszcie, że język ma także wymiar indywidualny, krojony na miarę biologicznych możliwości jednostki.

 


David Cox

Kreatywne myślenie dla bystrzaków.

Wydawnictwo Helion

Rok wydania: cop. 2019

Sygnatura: 118912

Kreatywne myślenie jest integralną częścią naszego życia, przydatną zarówno podczas budowania wahadłowca, jak i pieczenia sernika. W tej książce znajdziesz metody, które pomogą Ci wrzucić mózg na wyższe obroty. Poznasz techniki, dzięki którym zaczniesz żyć bardziej kreatywnie i bez trudu znajdziesz innowacyjne rozwiązania dla wszystkich życiowych wyzwań. Weź przykład z dzieci i rozbudź w sobie na nowo ciekawość świata!

\W odpowiedzi znajdziesz:

- odpowiedź na pytanie,czym jest kreatywne myślenie i jak ten proces zachodzi w Twoim mózgu

- sprawdzone sposoby na prowadzenie bardziej kreatywnego0 życia

- metody nas uwolnienie wyobraźni oraz twórczego potencjału

- narzędzia wspierające wpadanie na wspaniałe pomysły

- techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

- porady, jak uczyć się szybciej o efektywniej oraz jak poprawić pamięć

- pomysły na to, jak zaangażować kreatywność do pracy


Mariusz Urbanek

Makuszyński. O jednym takim, któremu ukradziono słońce.

Wydawnictwo Czarne, Muzeum Tatrzańskie im Dra Tytusa Chałubińskiego

Rok wydania: 2017

Sygnatura: 118916

Autor najpoczytniejszych książek dla młodych czytelników, ojciec Koziołka Matołka, nie za bardzo lubił dzieci. Twórca przesympatycznych bohaterek, był mizoginem. Zdeklarowany konserwatysta przyjaźnił się ze skamandrytami. Niektórzy twierdzili, że był "bawidamkiem, kokietującym i mizdrzącym się do czytelników z minoderią salonowej lwicy". Nałkowska nie cierpiała jego sentymentalizmu. Kochał życie, nienawidził łzawych tragedii, "Jontka z Halki powiesiłby z czystym sumieniem". lwicy". Nałkowska nie cierpiała jego nieznośnego sentymentalizmu. II Rzeczpospolita w jego powieściach była szczęśliwym krajem dobrych ludzi. Po wojnie zarzucano mu, że nie widział kontrastów i walki proletariatu z krwiożerczym kapitałem, co mija się z prawdą. Uważny czytelnik widział, że zachowując humor, wiarę w ludzką dobroć, Makuszyński opisywał Polskę bez retuszu. Bieda, a wręcz skrajne ubóstwo, często boleśnie doświadczały jego powieściowych bohaterów. Autor znał je z własnego doświadczenia. Wczesne lata Kornela należały do zdecydowanie chudych. Ale potem przyszedł okres prosperity. Los znowu się odwrócił, gdy wybuchła wojna. W czasie okupacji pisarz ledwo wiązał koniec z końcem. Po 1945 roku stopniowo usuwano go z życia publicznego, co dla chorego pisarza było ciosem podwójnie dotkliwym. W 1951 roku jego powieści znalazły się na liście książek "ideologicznie szkodliwych". Mariusz Urbanek przypomina postać jednego z najważniejszych pisarzy dwudziestolecia, którego książki pokochały kolejne pokolenia czytelników.

 


Andrzej Dawidczyk, Justyna Jurczak, Piotr Łuka

Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 118918

Działalność państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, niezależnie od szczebla, wymaga przygotowywania analiz strategicznych, projektowania koncepcji działania, planowania strategii, ich implementacji, wreszcie tworzenia adekwatnych struktur zadaniowych. Każda z tych form działalności wymaga posługiwania się właściwymi dla nauk o bezpieczeństwie metodami, technikami i narzędziami badawczymi, dającymi podstawę do rzetelnych, wartościowych opracowań. Prezentowana książka zawiera w większości sprawdzone, stosowane w praktyce politycznej (strategiczne przeglądy bezpieczeństwa i obronności, strategie dziedzin) naszego państwa, uporządkowane wynikowo metody, umożliwiające przygotowywanie wymaganych dokumentów planistycznych.

 


Barbara Dudel, Katarzyna Zajączkowska

Multizegar. Nauka pomiaru czasu.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Rok wydania: 2019

Sygnatura: Czyt. 118920

Multizegar to środek dydaktyczny wspierający realizację zadań szkoły sformułowanych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. Materiał jest niezbędny do realizacji treści matematycznych. Składa się z dwóch komplementarnych względem siebie wersji: dla nauczyciela i dla ucznia. Zestaw wzbogacony został propozycjami ćwiczeń z wykorzystaniem multizegara. Całość adresowana jest do nauczycieli dbających o jakość edukacji ucznia klas 1-3.

 

 


Mariusz J. Jedrzejko, Tomasz Białas

Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne. Zjawisko, zagrożenia, profilaktyka.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA, Centrum Profilaktyki Społecznej-Oficyna Wydawnicza von Velke

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 118923

Pracę tę wyróżnia - od innych prac na temat narkotyków - umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność językowa, liczne przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań oraz profesjonalizm (naukowy i praktyczny) Autorów. Publikacja mówi nam wiele o faktycznej kondycji współczesnej młodzieży polskiej, a tym samym polskiego społeczeństwa, a także daje trafną diagnozę problemów narkomanii w Polsce. Można ją polecić każdemu, kto zajmuje się (albo chce się zajmować) procesami socjalizacyjnymi i wychowawczymi nadchodzących pokoleń. Należy mieć nadzieje, że publikacja znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej i praktycznej, ze względu na jej rzetelność naukową i świetną formę opracowania.

 


Amelia Krawczyk-Bocian

Narracja w pedagogice. Teoria, metodologia, praktyka badawcza.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 118924

Autorka spogląda na istotę narracji jak na szczególny rodzaj dyskursu, który uprawiamy często z samym sobą w przestrzeni biograficznego życia. W tym rozumieniu narracje dostarczają wiedzy o tym, w jaki sposób jako podmioty społeczne funkcjonujemy, w jaki sposób działamy, w jaki sposób przeżywamy codzienne rozterki. Książka zaprasza do indywidualnej refleksji nad możliwością wykorzystania narracji w metodologicznej wędrówce badawczej. Adresatami pracy są osoby, które pragną przyjrzeć się istocie i znaczeniu narracji w przestrzeni życia współczesnego człowieka.

 


Marzena Kud, Barbara Lew

Nauczyciel mentor. Zbuduj klasę marzeń.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 118925

Poradnik pomocny w budowaniu autorytetu nauczyciela, ustalaniu zasad współpracy z uczniami i rodzicami oraz zarządzaniu emocjami. Książka jest pierwszą pozycją na rynku przekładająca wiedzę biznesową z zakresu budowania zespołu i zarządzania zasobami ludzkimi na grunt szkolny. Idea książki zakłada, że nauczyciel może zbudować w klasie silny zespół wykorzystując potencjał i zasoby uczniów, swoje umiejętności przywódcze i w sposób atrakcyjny sprzedać wiedzę i zaszczepić chęć do nauki. Książka ma być pomocna w budowaniu autorytetu nauczyciela, ustalania zasad współpracy z uczniami i rodzicami i zarządzaniu emocjami. Dzisiaj nauczyciele wychodzą ze studiów nieprzygotowani do rozmów z rodzicami, trudnych sytuacji z uczniami, nie są wyposażeni w umiejętności trenerskie pozwalające im prowadzić lekcje w atrakcyjny sposób, co pozwoliłoby zwiększyć wyniki edukacyjnie uczniów. Poradnik zawiera rozmaite case study i narzędzia zaimplementowane ze świata biznesu, ułatwiające motywację uczniów, wyrabianie dobrych nawyków, radzenie sobie w trudnych sytuacjach - np. niechęć zdolnego ucznia do nauki.

 
free pokereverest poker revie

„Z książką na start”

„Z książką na start”

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Konkursy przedmiotowe 2019/2020

Edukacja filmowa w szkole

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Nowości Książki

Nowości multimedialne

CZYTAK

lubelskie.pl

Copyright © 2020 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.