Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Drukuj
3214 odslon
Wpisany przez Krystyna Orluk   
poniedziałek, 08 lipca 2019 07:43

Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Są to:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Bezpieczeństwo w Internecie - wybór książek

Bezpieczeństwo w Internecie - wybór multimediów

Bezpieczeństwo w Internecie - wybór artykułów z czasopism

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Wychowanie patriotyczne - wybór multimediów

100 rocznica odzyskania niepodległości - wybór artykułów z czasopism

Wychowanie patriotyczne - wybór książek

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych.

Lektury szkolne w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
Wolne lektury
Edukacja filmowa w szkole
Biblioterapia w edukacji

Gry edukacyjne, planszowe

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Matematyka - gry planszowe, edukacyjne

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne
i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Więcej szczegółów:

https://www.gov.pl/web/edukacja/kierunki-polityki-oswiatowej-panstwa-na-rok-szkolny-2019-2020