Potrzebna pomoc w zakresie komunikacji językowej oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 

W związku z sytuacją na Ukrainie i narastającą liczbą osób potrzebujących wsparcia trafiających do naszego kraju, pilnie potrzebni są wolontariusze posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz tłumaczy z języka ukraińskiego. Dlatego bardzo prosimy osoby znające język ukraiński/rosyjski oraz/lub posiadające kwalifikacje i predyspozycje do udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej i/lub pedagogicznej uchodźcom o zgłaszanie się do Koordynatorów pracujących w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: 

  • Karolina Sarnecka – koordynator pomocy z zakresie komunikacji językowej, 

    telefon kontaktowy 573 794 185, mail: karolina.sarnecka@lubelskie.pl 

  • Eryk Widomski – koordynator pomocy z zakresie komunikacji językowej, 
    telefon kontaktowy 691 402 858, mail: eryk.widomski@lubelskie.pl  
  • Tadeusz Barszcz – koordynator pomocy z zakresie psychologicznej i pedagogicznej 

    telefon kontaktowy 573 794 186, mail: tadeusz.barszcz@lubelskie.pl