JAK KORZYSTAĆ Z KATALOGU

Konto użytkownika w INTEGRO

  1. Konto czytelnika jest dostępne dla zalogowanego czytelnika po kliknięciu na opcję ID:
  1. Konto otwiera się domyślnie na wykazie wypożyczonych dokumentów. Czytelnik może tu sprawdzić czy są one zarezerwowane przez innego czytelnika oraz datę ich zwrotu.

Pozostałe opcje po lewej stronie to:

Dane osobowe – tu można zobaczyć swoje dane osobowe.
Dokumenty wypożyczone – to dokumenty, które czytelnik ma aktualnie na swoim koncie.
Dokumenty udostępnione – to dokumenty, które są udostępniane czytelnikowi na miejscu w Czytelni.
Dokumenty zamówione – tu czytelnik widzi swoje zamówienia na dokumenty, realizowane oraz gotowe do odbioru.
Rezerwacje – to zbiory, na które czytelnik złożył rezerwację.
Prolongaty – tu czytelnik może samodzielnie przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych dokumentów.
Historia czytelnika – to lista wszystkich operacji wykonanych na koncie czytelnika.
Opłaty – tu czytelnik może zobaczyć opłaty naliczone za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.
Zmiana danych
– czytelnik może tu zmienić hasło oraz pozostałe dane, np. adres e-mail, numer telefonu.
Propozycje zakupu – tu czytelnik może zaproponować zakup zbiorów, których brakuje w bibliotece.
Preferencje – czytelnik może tu zmienić ustawienia, np. język.
Urządzenia mobilne – można tu sprawdzić aktywne urządzenia mobilne używane przez czytelnika.