JAK KORZYSTAĆ Z KATALOGU

Prolongata w INTEGRO

Można prolongować dokumenty, które nie zostały zarezerwowane przez innego czytelnika.

  1. Konto czytelnika jest dostępne dla zalogowanego czytelnika po kliknięciu w opcję ID
    i wejściu w „Konto użytkownika”.
  1. Domyślnie, po wejściu na konto wyświetlone zostaną dokumenty wypożyczone.
    Poniżej widoczne będą pozostałe opcje, w tym możliwość prolongaty.
  1. Po zaznaczeniu zakładki „Prolongaty” pojawia się lista dokumentów do samodzielnej prolongaty. Można prolongować wszystkie dokumenty, albo pojedyncze. Przy każdym z wypożyczonych dokumentów widoczna jest data zwrotu.

4. Po kliknięciu pola „Prolonguj” pojawi się okno z pytaniem

  1. Po naciśnięciu klawisza „Tak” pojawi się jeszcze potwierdzenie wykonania prolongaty i nowy termin zwrotu dokumentu.