JAK KORZYSTAĆ Z KATALOGU

Rezerwacje w INTEGRO

Rezerwować dokumenty mogą tylko czytelnicy zalogowani.
Czytelnicy mogą rezerwować dokumenty znajdujące się w zasobach biblioteki i jej agendach.
Czytelnicy, którzy mają wypożyczone powyżej 14 dokumentów nie mają aktywnej opcji „Zarezerwuj”.

 

  1. Jeżeli wyszukany dokument ma status „Niedostępny” – nie można go zamówić, ale można go zarezerwować. Po kliknięciu w zakładkę „Sprawdź status” wyświetla się okno z informacją dotyczącą terminu zwrotu dokumentu.
    Liczba osób oczekujących w kolejce rezerwacji podana jest poniżej.

2. Aby zarezerwować dokument należy kliknąć w zakładkę „Zarezerwuj”, a następnie wybrać z rozwijanego menu jedną z trzech możliwości: dowolny egzemplarz, wybrany egzemplarz lub dowolny egzemplarz z wybranej agendy.

– Dowolny egzemplarz – pierwszy zwrócony egzemplarz, do którego czytelnik ma uprawnienia będzie można zamówić. W tym wypadku należy wybrać tylko datę ważności rezerwacji. 

Wybrany egzemplarz – ograniczenie rezerwacji do konkretnego egzemplarza.

Dowolny egzemplarz z wybranej agendy – pozwala na ograniczenie rezerwacji do wybranej agendy.

  1. Każdą rezerwację należy potwierdzić klikając opcję „Zatwierdź” w prawym dolnym rogu. Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat o pomyślnie zrealizowanej rezerwacji.