JAK KORZYSTAĆ Z KATALOGU

Wyszukiwanie w katalogu INTEGRO

W katalogu INTEGRO dokumenty można wyszukiwać według wielu kryteriów.

1. W okienku wyszukiwarki można wpisać poszczególne elementy lub dowolny zestaw elementów z opisu katalogowego, np. rok wydania, wydawnictwo, tytuł, nazwisko autora.

2. Wyszukiwanie można zawęzić, wybierając w zakładce „Wszystkie pola” jedną z kategorii: tytuł, autor i temat.

  1. Po wpisaniu szukanej frazy należy nacisnąć Enter lub przycisk „Szukaj”.
  1. W zakładkach po lewej stronie można filtrować wyniki wyszukiwania zaznaczając kwadraty przy fasetach.
  1. Wyniki można też sortować pod względem trafności np. wg autora, tytułu czy roku wydania.
  1. Po kliknięciu w tytuł przechodzimy do opisu dokumentu, można tu też sprawdzić jego dostępność.