WSPOMAGANIE EDUKACJI

  1. Home
  2. /
  3. Jak sporządzić przypisy i...

Jak sporządzić przypisy i bibliografię? – przykłady opisów bibliograficznych

Opis bibliograficzny książki
Makowiecki A. Z., Słownik postaci literackich, Warszawa, 2000, ISBN 83-06-02-757-4.

Opis bibliograficzny artykułu w pracy autorskiej
Singer I. B., Klatka dla szatana [W:] Tenże, Późna miłość, Wrocław, 1993, s. 135-141.

Opis bibliograficzny rozdziału lub fragmentu w pracy autorskiej
Grodecka E., Sokołowska H., Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjum, Warszawa, 2000, Rozdział V, Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum, s. 40.
Hutnikiewicz A., Młoda Polska, Wyd. 2, Warszawa, 1996. Główne motywy i wątki sztuki modernizmu, s. 29-49.

Opis bibliograficzny książki – praca zbiorowa jako całość
Harasimowicz J. (red.), Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, 2000, ISBN 83-7023-749-5.

Opis bibliograficzny artykułu w pracy zbiorowej
Jazdon A., Lobbing dla bibliotek? [W:] Kocójowa M. (red. nauk.) Public relations, Kraków, 2004, s. 40-44.

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
Wędzik Z., Kawa czy herbata? „Nowa Szkoła”, 2004 nr 1, s. 25-27.

Opis bibliograficzny recenzji
Kuczok W., Gnój, Warszawa, 2003. Rec. P. Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli, ”Tygodnik Powszechny”, 2004 nr 32, s. 11.

Opis bibliograficzny wywiadu
Kieślowski K., Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. S. Węgrzyn, „Polityka” 1992 nr 50, s.12.

Opis bibliograficzny wiersza ze zbioru jednego autora
RYMKIEWICZ J.M., Zachód słońca w Milanówku. Wyd. 2, Warszawa, 2002, Piękna młynarka, s. 15.

Opis bibliograficzny wiersza zamieszczonego w antologii wielu autorów
WOLSKA M., Godzina, której nie było [W:] Poezja polska w szkole średniej : od średniowiecza do współczesności. Wybór A. Rajca, J. Polanicki, Wyd. 2 zm., Warszawa, 1997, s. 336-338.

Opis bibliograficzny ilustracji (reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb, dzieł architektury itp.)
MATEJKO J., Stańczyk. [il.]. “Wielcy Malarze”. Cop. 2002 nr 27 s. 8-9.
WAŃKOWICZ W., Portret Adama Mickiewicza na Judahu, 1828. [il.], [W:] Rostworowski M. (red.) Polaków portret własny. Cz. 1 : ilustracje, 1983, nr il. 223.

Opis bibliograficzny filmu
Wajda A. (reż.), Pan Tadeusz, 1999.

Opis bibliograficzny nagrania dźwiękowego
Grieg E., Peer Gont z czasów Kolberga,. [b.r.].

Opis bibliograficzny jednego utworu muzycznego z płyty
Grieg E., Pieśń Solveigi [W:] Tenże, Peer Gont z czasów Kolberga,. [b.r.], s. B2.

Opis bibliograficzny książki w Internecie
Nooden L., Plant cell death processes. [online]. USA: Academic Press, October 2003. Last update: 16 May 2007, [dostęp: 18.06.2020]. Dostęp z komputerów sieci uczelnianej w Internecie: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780125209151.

Opis bibliograficzny książki na płycie CD-ROM
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.03.16, Łódź, PRO-media CD, 1998, aktualizacja 25.11.1998, ISBN: 83-7231-731-3.

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma w Internecie
Staniów B., Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, „Biblioteka w Szkole” [online], luty 2002, nr 2, aktualizacja 24.02.2006 [dostęp: 18.06.2020], s. 1, Dostępny w Internecie: www.sukurs.edu.pl/archiwum/2002/02/intenet.php, ISSN 0867-5600.

Opis bibliograficzny wortalu, strony www, bloga
Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Akademia Pedagogiczna w Krakowie, aktualizacja 16.12.2006 [dostęp: 18.062020], Dostępny w World Wide Web: http://whk.up.krakow.pl/

Źródła:
PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.
Ujednolicone wymagania Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (1997) http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
PN-ISO 9:2000. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie.
PN-94/N-01178. Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.
PN-85/N-01158. Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym i katalogowym.

Biała Podlaska, 18.06.2020

Opracowanie: Dorota Bojarczuk-Dziurda