Nauczyciele wykazali się niezwykłą wiedzą na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej. Oto laureaci:

Halina Gwardiak

Emilia Tranda – Andrusiuk

Iwona Juszczuk

Gratulujemy !