Dotacja w ramach NPRCz 2.0 na zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki.

W 2022 r. zostaliśmy beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju czytelnictwa oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

Przyznana dotacja obejmuje realizację Priorytetu 3. Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Za wykonanie tego priorytetu odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kwota dotacji to 3.750 zł, w tym 20% udziału własnego organu prowadzącego: Samorządu Województwa Lubelskiego.

Realizacji Programu towarzyszyć będą wydarzenia służące aktywizowaniu i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów oraz doskonaleniu kompetencji nauczycieli w zakresie promocji czytelnictwa wśród najmłodszych.