Nauka o zdrowiu, ochronie klimatu  i ekonomii na godzinach wychowawczych i nie tylko.

Według znowelizowanego rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania od 1 września 2020 r. na lekcjach wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowane są treści i zagadnienia o istotnych problemach społecznych. 

Ze względu na wyzwania cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z tym związane, wychowawcy mają  zwracać szczególną uwagę m.in. na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu, podkreślają korzyści ze znajomości prawa
w codziennym życiu czy gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
w tym oszczędzania.

W związku z tym przygotowaliśmy wybór materiałów online i zestaw zbiorów biblioteki.

Edukacja zdrowotna i nauka o zdrowiu.

Ochrona klimatu i edukacja ekologiczna.

Edukacja ekonomiczna.

Zapraszamy do korzystania.