14 czerwca odbył się rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz!, w którym wzięły  udział:

Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Miejska Biblioteka Publiczna

Biblioteka AWF w Białej Podlaskiej. 

Rajd rozpoczął się  od wystąpienia  Anny Denkiewicz – Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.  Wydarzenie rowerowe umiliło spotkanie z Prezydentem Miasta Biała Podlaska – Michałem Litwiniukiem. Po zakończonej trasie odbyło się wspólne ognisko.