WSPOMAGANIE EDUKACJI

 1. START
 2. /
 3. Praca z dzieckiem w...

Praca z dzieckiem w domu – dziecko zdolne – wykaz literatury ze zbiorów Biblioteki

 1. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005. – 81 s. ; 21 cm.
  Sygn.:  91922,  93815, Czytelnia [376-056.45] 91923

 2. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. – 103 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn.: Czytelnia [376-056.45] 105571

 3. Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla twojego dziecka /  Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekł. Joanna Kuliś. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. – 255, [1] s. ; 24 cm.
  Sygn.:  106682

 4. Jak pracować ze zdolnymi ? : poradnik dla nauczycieli i rodziców /  Marcin Braun, Maria Mach. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. – 61 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn.:  106946, Czytelnia [376-056.45] 106947

 5. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie /  Beata Dyrda. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 98, [2] s. : il. ; 24 cm.
  Sygn.:  98503,  100450,  100451, Czytelnia [376-056.45] 98504

 6. Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. – Warszawa : Difin, 2018. – 190 stron ; 23 cm.
  Sygn.:  115874
 7. Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty /  Gerald Hüther, Uli Hauser ; przeł. Andrzej Lipiński. – Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2014. – 204, [4] s. ; 21 cm.
  Sygn.:  110029,  111397

 8. Czas wolny… od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych /  Tomasz Knopik. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. – 111 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn.:  110549

 9. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem /  Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. – Warszawa : „Pax”, 2003. – 210, [2] s. : il. ; 20 cm. 96431.
  Sygn.:  96431,  96432

 10. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować /  Wiesława Limont. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 317 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn.:  104563,  116061, Czytelnia [376-056.45] 104564

 11. Kształtowanie zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców /  Barbara Lipnicka. – Kraków : „Barbara”, 2000. – 175,[8] s. : rys. ; 21 cm.
  Sygn.:  75343,  75344

 12. Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności / Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2013. – 222 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn.: Czytelnia [316.811/.815] 109622

 13. Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? : wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności /  Natalia Minge, Krzysztof Minge. – Warszawa : Edgard, 2011. – 219 s. ; 21 cm.
  Sygn.:  105837

 14. Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców /  Franz J. Mönks, Irene H. Ypenburg ; przekł. Monika Sochacka. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. – 125, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn.:  100369

 15. Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone : skuteczny trening umiejętności /  Richard Guare, Peg Dawson, Colin Guare ; tłumaczenie Aleksandra Wekdej. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 431 stron ilustracje ; 23 cm.
  Sygn.:  119854

 16. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) /  pod red. nauk. Adama Stankowskiego. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. – 207, [1] s. : il. kolor., err. ; 24 cm.
  Sygn.: Czytelnia [376-056.45] 99709

 17. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 /  pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – 217 s. : il. ; 23 cm.
  Sygn.:  105135,  105136, Czytelnia [376-056.45] 105293

 18. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 /  pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – 253 s. : il. ; 23 cm.
  Sygn.:  105133,  105134, Czytelnia [376-056.45] 105292

 19. Zdolne dziecko : zabawy kreatywne /  Joanna Paruszewska. – Toruń : Wydawnictwo Literat, [2013]. – 32 s. : il. kolor. ; 30 cm.
  Sygn.:  110234

 20. Zdolne dziecko : poznajemy świat /  Joanna Paruszewska. – Toruń : Wydawnictwo Literat, [2013]. – 32 s. : il. kolor. ; 30 cm.
  Sygn.:  110233

 21. Zdolne dziecko : zabawy ze słowami /  Joanna Paruszewska. – Toruń : Wydawnictwo Literat, [2012]. – 32 s. : il. kolor. ; 30 cm.
  Sygn.:  107856

 22. Zdolne dziecko : gry izabawy ruchowe /  Joanna Paruszewska. – Toruń : Wydawnictwo Literat, [2013]. – 32 s. : il. kolor. ; 30 cm.
  Sygn.:  110235

 23. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci : każde dziecko ma talent /  Christoph Perleth, Tanja Schatz, Martina Gast-Gampe ; we współpr. z Danielem Ringhandem ; z niem. tł. Maria Skalska. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003. – 176, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn.:  84091,  84092,  98878,  84093

 24. Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka / pod red. Teresy Gizy i Iwony Pałgan. – Radom : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych : nakł. Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium”, 2012. – 226 stron ; 24 cm.
  Sygn.:  115909

 25. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne /  red. Grażyna Szeplewicz. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012. – 122 s. : il. ; 30 cm.
  Sygn.: Czytelnia [373.2] 107626

 26. Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą.  Cz. 1 /  redakcja naukowa Beata Szurowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019. – 222 strony : ilustracje ; 23 cm.
  Sygn.:  120183

 27. Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [tł. Aneta Rylska-Juruś]. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, 2009. – 255 s. ; 21 cm.
  Sygn.:  100433,  100434

 28. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. – 160 s. : il. kolor. ; 24 cm.
  Sygn.:  110458,  110572

 29. Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci : perspektywa pedagogiczna /  Małgorzata Stańczak. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – 291 stron ; 24 cm.
  Sygn.:  118892

 30. Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2009. – 175, [1] s. : il. ; 24 cm.
  Sygn.:  101286, Czytelnia [373.3.046-021.64] 101301

 31. Jak wspierać zdolnego ucznia? / Małgorzata Taraszkiewicz, Agnieszka Karpa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 87, [1] strona ; 24 cm.
  Sygn.: Czytelnia [376-056.45] 103205

 32. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 203 s. : il. ; 23 cm.
  Sygn.: Czytelnia [376-056.45] 105318

 33. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych /  Peg Dawson, Richard Guare ; przekład Witold Turopolski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyrigh 2012. – XV, 379, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.
  Sygn.:  108046

 34. Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia /  B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 127 s. ; 24 cm.
  Sygn.: Czytelnia [376-056.45] 100062