Dwoje uczniów, dziewczyna tłumaczy coś chłopakowi wskazując na tekst w książce

Edukacja włączająca

Kuratorium Oświaty w Lublinie wspólnie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej”. Celem projektu jest przygotowanie Państwa Dyrektorów oraz Nauczycieli do realizacji zadań stawianych przed kadrami edukacji włączającej, związanych z zapewnieniem wszystkim uczniom wysokiej jakości kształcenia.

Cykl szkoleń i doradztwa dla kadry edukacji włączającej z województwa lubelskiego będzie prowadzony w oparciu o programy szkoleniowo-doradcze opracowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji “Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”.

1/3 uczniów wykazuje indywidualne potrzeby edukacyjne wynikające m.in. z wybitnych zdolności, niepełnosprawności czy trudności w uczeniu się lub zachowaniu. Z tego powodu często są wyłączani z grupy. W edukacji włączającej każde dziecko jest ważne i ma prawo do nauki w szkole. Temu służą zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ten model sprawdza się w krajach Unii Europejskiej, a także w wielu przedszkolach i szkołach w Polsce.

Nabór do projektu Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej

Serdecznie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w projekcie. Wspólnie zadbajmy o to, by województwo lubelskie było liderem w urzeczywistnianiu jakości edukacji włączającej!

Szczegóły na stronie projektu:  https://llew.lscdn.pl
Formularz zgłoszeniowy:  https://llew.lscdn.pl/zgloszenia

Zestawienia bibliograficzne

 1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 2. Uczeń zaniedbany środowiskowo
 3. Kształcenie integracyjne
 4. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 5. Uczeń z trudnościami adaptacyjnymi z różnicami kulturowymi
 6. Uczniowie niedosłyszący
 7. Uczniowie niedowidzący
 8. Uczniowie z afazją
 9. Uczniowie z autyzmem
 10. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
 11. Uczniowie z zaburzeniami mowy
 12. Diagnoza funkcjonalna
 13. Edukacja włączająca – bezpieczna przyszłość dla wszystkich uczniów
 14. Nauczyciel wspomagający
 15. Uczeń z niepowodzeniami edukacyjnymi
 16. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową
 17. Uczeń niedostosowany społecznie
 18. Uczeń ze specyficznymi potrzebami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 19. Uczeń szczególnie uzdolniony
 20. Uczeń przewlekle chory
 21. Współpraca szkoły z rodzicami dzieci
 22. Zrozumieć dziecko z ADHD
 23. Uczeń z zespołem Aspergera

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

 • 21-500 Biała Podlaska
  ul. Kolejowa 8
 • tel: 83 343 32 37
 • tel: 83 342 06 16
 • sekretariat@bialabp.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 09:00 - 15:00
wakacje i ferie - 08:00 - 15:00

Zamknij menu
Wróć na początek strony