„Każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego szczęścia”- pedagogika specjalna i jej znaczenie- relacja
z konferencji

26 kwietnia 2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w  Białej Podlaskiej odbyła się konferencja online skierowana do nauczycieli pt. „Każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego szczęścia”- pedagogika specjalna i jej znaczenie. Partnerami biblioteki
w organizacji konferencji były: Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zalutyniu.

 

Tematyka konferencji była ściśle związana z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej oraz
z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022. Jej celem było przypomnienie dokonań Marii Grzegorzewskiej w dziedzinie pedagogiki specjalnej oraz pokazanie codziennej pracy nauczycieli, specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami. Uczestniczyli w niej nauczyciele przedszkoli i szkół, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a także inni specjaliści wspierający w rozwoju uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych.

Po krótkim rozpoczęciu konferencji i powitaniu ze strony organizatora, jako pierwsza wystąpiła dr Diana Aksamit, prezes Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która zaprezentowała temat „Nie ma kaleki – jest człowiek” – teraźniejszość i przyszłość z Marią Grzegorzewską.  Następnie Justyna Prokocka- Kasjaniuk, dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w  Białej Podlaskiej przedstawiła temat Współpraca
z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.
W kolejnym wystąpieniu Bożena Lewtak, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej zaprezentowała Dobre praktyki w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej.
Ostatnim prelegentem była Dorota Dobrowolska, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zalutyniu, która przybliżyła temat Wsparcie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością na przykładzie placówki w której pracuje.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej dziękuje wszystkim, zarówno uczestnikom jak
 i prelegentom za udział w konferencji.