W roku szkolnym 2020/2021 tematem przewodnim pracy Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego jest “Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza”.  26 listopada 2020 r. nauczyciele bibliotekarze szkolni należący do Sieci spotkali się on-line. Za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii zapoznali się ze Zmianami w zasadach katalogowania zbiorów. W bibliotekarskiej pracy bardzo ważne jest stosowanie aktualnych norm, zasad i instrukcji katalogowania wszystkich zbiorów bibliotecznych.

 

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych do udziału w spotkaniach Sieci będących okazją do doskonalenia, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy.