We czwartek 5 maja odbędzie się w bibliotece spotkanie autorskie z Andrzejem Chodackim. Porozmawiamy nie tylko o książkach, ponieważ nasz gość oprócz tego, że jest pisarzem, jest również lekarzem, muzykiem, fotografikiem. Początek spotkania o godzinie 16. Zapraszamy.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANDRZEJEM CHODACKIM

 5 maja w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podaskiej odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Chodackim – lekarzem specjalistą, pisarzem, fotografikiem, muzykiem i kompozytorem muzyki symfonicznej.

Urodził się w 1970 w Brzesku. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Mąż i ojciec.
Autor koncertów poetyckich, autor tomu wierszy Pejzaże Tęsknoty (2012), zbiorów opowiadań Opowieści ze świata (2013), Wyczekując dnia (2014),  powieści Doktor Seliański (2015), cyklu prozy Nędza i Potęga (2016) oraz powieści Wyśpiewani ( 2021). Współautor ponad czterdziestu książek i albumów fotograficznych. Wybrany w plebiscycie Tygodnika Wspólnota na Człowieka Roku Powiatu Parczewskiego w 2013 roku.

Jest laureatem czterdziestu dwóch konkursów literackich i fotograficznych, w tym najważniejsze to:

– I nagroda za prozę w Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Literackim im. Leopolda Staffa (2013 r.);

– I nagroda w XXIX Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego
w Lęborku  (2014 r.);

– Nagroda Polish American Poets Academy za wiersze zgłoszone na Konkurs na Wiersz Roku 2015. Wiersze zostały opublikowane w USA w Antologii „Na ostrzu chwili” (2016 r.);

Nominacja do XIV Konkursu na Książkę Roku  Związku Literatów na Mazowszu
i statuetki Złote Pióro (2016 r.).

Publikował w licznych magazynach literackich w Polsce i na całym świecie. Jego utwory były tłumaczone na kilka języków obcych. Promocja powieści Doktor Seliański odbyła się: we Włoszech, Kanadzie, Australii,  Tasmanii,  Islandii, we Francji USA, Hiszpanii i na Ukrainie. Można powiedzieć, że dzięki tej powieści świat usłyszał o bohaterskim ukraińskim  lekarzu czasów zagłady Drezna.
W 2014 roku publikował w zbiorowej pracy biograficznej Krystyna Krahelska Bohaterka Warszawy rodem z Polesia. Podczas promocji tej książki w Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymał Honorową Złotą Odznakę za zasługi dla Warszawy dzięki opowiadaniom o Powstaniu Warszawskim. Album Krystyna Krahelska Bohaterka Warszawy rodem z Polesia w 2015 roku otrzymał
nagrodę  „Książka Roku 2014” na IX Lubelskich Targach Książki i Wawrzyn Pawła Konrada.

W 2015 roku utworzył muzyczny Zespół Alegoria. Jest autorem muzyki i aranżacji do tekstów własnych oraz  wierszy zaprzyjaźnionych poetów. Chodacki jest również kompozytorem muzyki symfonicznej dzieła Requiem dla Odkupiciela.
Brał udział w pięciu ogólnopolskich konkursach fotograficznych, w tym trzy z nich wygrał,  w czwartym otrzymał II nagrodę , w kolejnym III nagrodę. Corocznie wystawia swoje fotografie w Parczewskim Domu Kultury. Fotografie posłużyły do druku czterech albumów fotograficznych.

Wróciliśmy do spotkań autorskich na żywo, takie czytelnicy (ale również autorzy) lubią najbardziej. Na spotkaniu poznaliśmy człowieka wielu talentów i umiejętności. Mówi o sobie, że jest przede wszystkim człowiekiem wierzącym, który zaufał Bogu. Interesuje się historią, głównie wydarzeniami zapomnianymi przez „wielką historię”. Pokazuje je w swoich utworach przez pryzmat przeżyć jednostki. Pisze opowiadania o faktach poznając źródła historyczne. Krótkie, przejmujące sceny pełne emocji wywierają duże wrażenie, bo to człowiek, także cierpiący na łóżku szpitalnym, interesuje autora najbardziej. Jego emocje, doświadczenie, duchowość.
Chodacki jest wnikliwym obserwatorem otaczającego świata, umiejącym zamknąć  piękno chwili w fotografii. I w duszy mu gra tak intensywnie, że zaczął tworzyć muzykę. Na wszystko ma czas, także na działalność społeczną. Autor podkreśla, że „kocha swoją pracę i kocha Boga, który osobowo i przez swoje znaki nadaje sens jego życiu”.

Zainteresowani mogli po spotkaniu  kupić książki autora, otrzymać autograf i porozmawiać. Są wśród nas ludzie niezwykli.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.
Więcej informacji na stronie  autorskiej : www.andrzejchodacki.com

Dorota Bojarczuk-Dziurda
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej