O Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Misja

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej:

 • zapewnia dostęp do różnorodnych źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej,
 • wspiera proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
 • wspomaga działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek oświatowych,
 • wspomaga proces uczenia się przez całe życie,
 • zapobiega wykluczeniu cyfrowemu.

Zadania

 • Gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy książki, czasopisma i zbiory multimedialne.
 • Prowadzimy działalność informacyjną i bibliograficzną.
 • Wspieramy nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 • Wspieramy działalność bibliotek szkolnych.
 • Organizujemy doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych.
 • Prowadzimy zajęcia w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Organizujemy wystawy tematyczne.
 • Przygotowujemy i udostępniamy materiały do wystaw organizowanych w szkołach.

Historia

 Data  Wydarzenie
9 marca 1948 Pierwszy wpis do ksiąg inwentarzowych.
Powiatowa Centrala Bibliotek Ruchomych przekazuje 339 książek na rzecz nowej Biblioteki Pedagogicznej działającej przy Inspektoracie Szkolnym.
1957 Biblioteka mieści się przy ul. Warszawskiej 11. 
1959   Bibliotekę prowadzi Maria Filipiuk, a następnie Irena Kaczmarek.
1962  Kierownikiem zostaje Jadwiga Hordyjewicz. 
1963  Zbiory przeniesiono do Oficyny wchodzącej w skład radziwiłłowskiego zespołu pałacowego przy ul. Warszawskiej 12. 
1971 Pożar w Oficynie. Zbiory uratowano niemal w całości. Bibliotekę przeniesiono do nowego Domu Nauczyciela przy ul. Warszawskiej 13. 
1972  Kierownikiem Biblioteki zostaje Adam Ujma. 
1974 Kolejna przeprowadzka Biblioteki do budynku przy ul. Krótkiej.
1 czerwca 1975 Po reformie administracyjnej kraju Biała Podlaska stała się miastem wojewódzkim, a Biblioteka otrzymuje status Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
W jej skład wchodzą 3 filie: w Łosicach, Parczewie i Radzyniu Podlaskim.
Dyrektorem zostaje Adam Ujma.
Kolejna przeprowadzka Biblioteki, tym razem do starego budynku po tzw. "Czerwonych koszarach" przy ul. Brzeskiej 71.
1982 Powrót Biblioteki do Domu Nauczyciela.
1989 Dyrektorem zostaje Elżbieta Andrzejuk.
1990 Pełniącą obowiązki jest Teresa Wińska.
1991 Dyrektorem zostaje Anna Fisińska.
Kolejna zmiana siedziby. Biblioteka przenosi się do lokalu przy ul. Wyszyńskiego 55.
Powstaje Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych.
1994 Biblioteka kupuje pierwszy komputer i kserokopiarkę.
1997 Przeprowadzka do lokalu przy ul. Kolejowej 8.
1999 Biała Podlaska staje się siedzibą powiatu grodzkiego i ziemskiego.
Biblioteka otrzymuje nową nazwę: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.
Do województwa mazowieckiego zostaje przeniesiona filia w Łosicach, a Biała Podlaska przejmuje filię w Łukowie.
2000 W Bibliotece zaczyna funkcjonować sieć komputerowa.
2001 Założenie stałego łącza internetowego.
2002 Zainstalowanie pierwszych regałów przesuwnych w magazynie Wypożyczalni.
2003 Założenie strony internetowej Biblioteki.
2006 W Bibliotece zaczyna funkcjonować Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.
2007 Dyrektorem zostaje Bogusława Misiejuk.
2008 Jubileusz 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.
2009 Utworzenie Wydziału Zbiorów Audiowizualnych.
Rozpoczęcie cyklu spotkań literackich w Bibliotece.
2010 Wolny dostęp do półek w Czytelni.
Utworzenie Klastra Bibliotek Bialskich.
Pierwsze prezentacje Biblioteki na Radach Pedagogicznych w szkołach.
2011 100% zbiorów Biblioteki dostępnych w katalogu online.
Wdrożenie elektronicznego udostępniania zbiorów.
Zmiana strony internetowej Biblioteki.
Biblioteka na Facebooku.
2012

Podpisanie pierwszych porozumień ze szkołami i placówkami oświatowymi.
Organizacja konferencji: „Co z tym Kraszewskim? – miejsce J. I. Kraszewskiego i jego twórczości we współczesnej szkole”,
„Po swojemu, po naszemu. Dzieje kultury i tradycji pogranicza – ocalić od zapomnienia”.
Realizacja projektu edukacyjnego „Korczakowska wizja dzieciństwa”.

2013

Jubileusz 65-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.
Organizacja pierwszego rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz.

2014

Utworzenie Bialskiej BiblioGratki - Portalu Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego.
Organizacja konferencji: „Podlascy i polescy laureaci nagrody im. Oskara Kolberga Za zasługi dla kultury ludowej”,
„Rola bibliotek pedagogicznych we wspomaganiu szkół i placówek oświatowych”.
Zamknięcie filii w Radzyniu Podlaskim.

2015 Uruchomienie czytelni książek online IBUK LIBRA.

Organizacja konferencji „E-podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej” oraz pierwszej konferencji w ramach Bialskich Spotkań Nauczycieli Bibliotekarzy.
Przystąpienie biblioteki do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” – CZYTAK PLUS.
Zamknięcie katalogów kartkowych Biblioteki.

2016

Pozyskanie książek do Biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Bibliotekarze prowadzą zajęcia wykorzystując Teatrzyk Kamishibai.
Aktywnie działa Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

2017

Organizacja konferencji „Cała szkoła czyta”.

2018 

Dyrektorem Biblioteki zostaje Anna Denkiewicz.
Organizacja konferencji: „Nauczyciel jako mentor uczniów w cyfrowym świecie”,
„Co możemy zrobić, by nasi uczniowie bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystali z zasobów dostępnych w sieci”.

2019

Pierwsze zajęcia biblioterapeutyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
Organizacja konferencji „Kształcenie kreatywności i innowacyjności uczniów na przykładzie najlepszej szkoły na świecie No Bell z Konstancina-Jeziornej”.

2020

Ze względu na epidemię COVID-19 odwołane zostają wszystkie stacjonarne zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia z udziałem publiczności.
Realizowanie działalności edukacyjnej i kulturalnej w formule online.
Przystąpienie do projektu czytelniczego "Z książką na start" dla dzieci w wieku 3-6 lat, realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki "Mała książka – Wielki Człowiek".

2021

Realizowanie zadań zdalnie oraz stacjonarnie.
Zainicjonowana zostaje akcja Biblio-Paka oferująca nauczycielom powiatu bialskiego dostarczanie książek do wybranego paczkomatu. 

2022

Wdrożenie nowego systemu bibliotecznego PROLIB.
Organizacja konferencji "Bliżej książki bliżej świata".
Realizacja projektu edukacyjnego „Dobroć człowieka jest największą wartością”- Maria Grzegorzewska kreatorka pedagogiki specjalnej w Polsce.
Uruchomienie nowej strony internetowej dostępnej cyfrowo.

2023 Jubileusz 75-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

 • 21-500 Biała Podlaska
  ul. Kolejowa 8
 • tel: 83 343 32 37
 • tel: 83 342 06 16
 • sekretariat@bialabp.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 09:00 - 15:00
wakacje i ferie - 08:00 - 15:00

Zamknij menu
Wróć na początek strony