O Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej


Misja

 • Biblioteka jest miejscem w którym można otrzymać szeroko rozumianą informację.
 • Biblioteka zapewnia nauczycielom i wszystkim kształcącym się korzystanie ze źródeł informacji niezbędnych w doskonaleniu zawodowym i rozwoju intelektualnym.
 • Biblioteka oferuje każdemu użytkownikowi usługi biblioteczne wysokiej jakości.
 • Biblioteka jest centrum nowoczesnej informacji.

Zadania

 • Gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy książki, czasopisma i zbiory multimedialne.
 • Prowadzimy działalność informacyjną i bibliograficzną.
 • Wspieramy nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 • Wspieramy działalność bibliotek szkolnych.
 • Organizujemy doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych.
 • Prowadzimy zajęcia w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Organizujemy wystawy tematyczne.
 • Przygotowujemy i udostępniamy materiały do wystaw organizowanych w szkołach.

Historia

 Data  Wydarzenie
9 marca 1948 Pierwszy wpis do ksiąg inwentarzowych.
Powiatowa Centrala Bibliotek Ruchomych przekazała 339 książek na rzecz nowej Biblioteki Pedagogicznej działającej przy Inspektoracie Szkolnym. 
1957 Biblioteka mieści się przy ul. Warszawskiej 11. 
1959   Bibliotekę prowadzi Maria Filipiuk, a następnie Irena Kaczmarek.
1962  Kierownikiem zostaje Jadwiga Hordyjewicz. 
1963  Zbiory przeniesiono do Oficyny wchodzącej w skład radziwiłłowskiego zespołu pałacowego przy ul. Warszawskiej 12. 
1971 Pożar w Oficynie. Zbiory uratowano niemal w całości. Bibliotekę przeniesiono do nowego Domu Nauczyciela przy ul. Warszawskiej 13. 
1972  Kierownikiem Biblioteki zostaje Adam Ujma. 
1974 Kolejna przeprowadzka Biblioteki do budynku przy ul. Krótkiej.
1 czerwca 1975 Po reformie administracyjnej kraju Biała Podlaska stała się miastem wojewódzkim a Biblioteka otrzymała status Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
W jej skład weszły 3 filie: w Łosicach, Parczewie i Radzyniu Podlaskim.
Dyrektorem zostaje Adam Ujma.
Kolejna przeprowadzka Biblioteki, tym razem do starego budynku po tzw. "Czerwonych koszarach" przy ul. Brzeskiej 71.
1982 Powrót Biblioteki do Domu Nauczyciela.
1989 Dyrektorem zostaje Elżbieta Andrzejuk.
1990 Pełniącą obowiązki jest Teresa Wińska.
1991 Dyrektorem zostaje Anna Fisińska.
Kolejna zmiana siedziby. Biblioteka przenosi się do lokalu przy ul. Wyszyńskiego 55.
Powstaje Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych.
1994 Biblioteka kupuje pierwszy komputer i kserokopiarkę.
1996 Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w nowym lokalu przeznaczonym dla Biblioteki.
1997 Przeprowadzka do lokalu przy ul. Kolejowej 8.
styczeń 1999 Biała Podlaska staje się siedzibą powiatu grodzkiego i ziemskiego.
Biblioteka otrzymuje nową nazwę: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.
Do województwa mazowieckiego zostaje przeniesiona filia w Łosicach, a Biała Podlaska przejmuje filię w Łukowie.
2000 W Bibliotece zaczyna funkcjonować sieć komputerowa
2001 Założenie stałego łącza internetowego.
2002 W magazynie Wypożyczalni zainstalowano pierwsze regały przesuwne.
2003 Założenie strony internetowej Biblioteki: www.bialabp.edu.pl.
2005 W magazynie Wypożyczalni zainstalowano kolejne regały przesuwne.
2006 W Bibliotece zaczyna funkcjonować Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.
2007 Dyrektorem zostaje Bogusława Misiejuk.
2008 Jubileusz 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.
2009 Utworzenie Wydziału Zbiorów Audiowizualnych.
Rozpoczęcie cyklu spotkań literackich w Bibliotece.
2010 Wolny dostęp do półek w Czytelni.
Utworzenie Klastra Bibliotek Bialskich.
Pierwsze prezentacje Biblioteki na Radach Pedagogicznych w szkołach.
2011 100% zbiorów Biblioteki dostępnych w katalogu online.
Wdrożenie elektronicznego udostępniania zbiorów.
Zmiana strony internetowej Biblioteki.
Biblioteka na Facebook'u.
2012 Zamieszczanie okładek książek i spisów treści w katalogu online.
Podpisanie pierwszych porozumień ze szkołami i placówkami oświatowymi.
2013 Jubileusz 65-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.
2014 Utworzenie Bialskiej BiblioGratki - Portalu Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego.
2015 Stworzenie dostępu biblioteki do czytelni książek on – line IBUK LIBRA.
 

Stworzenie dostępu biblioteki do czytelni książek on – line IBUK LIBRA.

wrzesień

Organizacja pierwszej konferencji w ramach Bialskich Spotkań Nauczycieli Bibliotekarzy.

listopad

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Nowe technologie informacyjne w pracy nauczyciela bibliotekarza”.

grudzień

Przystąpienie biblioteki do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” – CZYTAK PLUS.
Zamknięcie katalogów kartkowych Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

2016

Pozyskanie książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Bibliotekarze prowadzą zajęcia wykorzystując Teatrzyk Kamishibai.

marzec

Spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego pt. „Fantastyka – lubię to ! Literatura dla dzieci i młodzieży”.

kwiecień

Sieć współpracy i samokształcenie nauczycieli bibliotekarzy „Przygoda z czytaniem – warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy”.

maj

Sieć współpracy i samokształcenie nauczycieli bibliotekarzy „Aplikacje sieciowe w promocji czytelnictwa”.

2017

marzec

Biblioteka organizuje konferencję „Cała szkoła czyta”.

listopad

Udział w I Zjeździe Bibliotekarzy Bialskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Łączy nas nie tylko książka”.

grudzień

Przystąpienie biblioteki do platformy „Mobilna biblioteka” uruchomionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 
2018

kwiecień

Organizacja konferencji „Nauczyciel jako mentor uczniów w cyfrowym świecie”.

maj

Organizacja III Bialskich Spotkań Nauczycieli Bibliotekarzy.

czerwiec

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Biblioterapia jako jedna z form pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

wrzesień

Dyrektorem Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej zostaje Anna Denkiewicz.
Organizacja warsztatów „Odkrywamy tajemnicę przeszłości – historia najbliżej nas Niepodległa Wola. Tworzenie i prowadzenie gry miejskiej”.

październik

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Coaching i kody QR w grach edukacyjnych. Grywalizacja literatury”.
Organizacja konferencji „Co możemy zrobić, by nasi uczniowie bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystali z zasobów dostępnych w sieci”.
Spotkanie z Agnieszką Martinką, autorką książki „Połowinka – razem na Ural do miejsca zesłania ojca”.

2019

luty

Pierwsze zajęcia biblioterapeutyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
Spotkanie z pisarką Małgorzatą Szejnert.

maj

IV Bialskie Spotkania Nauczycieli Bibliotekarzy „Czy naprawdę nie czytamy ? IBUK Libra – kompleksowe rozwiązania edukacyjne. Książki elektroniczne w świecie interaktywnych i mobilnych technologii”.

czerwiec

Spotkanie uczestników Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Gry planszowe w bibliotece”.

październik

Zorganizowanie konferencji „Kształcenie kreatywności i innowacyjności uczniów na przykładzie najlepszej szkoły na świecie No Bell z Konstancina-Jeziornej”.

2020  

 

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

 • 21-500 Biała Podlaska
  ul. Kolejowa 8
 • tel: 83 343 32 37
 • tel: 83 342 06 16
 • sekretariat@bialabp.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 09:00 - 15:00
wakacje i ferie - 08:00 - 15:00

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 83 343 32 37
e-mail: sekretariat@bialabp.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony