O NAS

  1. START
  2. /
  3. START
  4. /
  5. O NAS

O Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Misja

Biblioteka jest miejscem w którym można otrzymać szeroko rozumianą informację.
Biblioteka zapewnia nauczycielom i wszystkim kształcącym się korzystanie ze źródeł informacji niezbędnych w doskonaleniu zawodowym i rozwoju intelektualnym.
Biblioteka oferuje każdemu użytkownikowi usługi biblioteczne wysokiej jakości.
Biblioteka jest centrum nowoczesnej informacji.

Zadania

Gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy książki, czasopisma i zbiory multimedialne.
Prowadzimy działalność informacyjną i bibliograficzną.
Wspieramy nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
Wspieramy działalność bibliotek szkolnych.
Organizujemy doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych.
Prowadzimy zajęcia w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej.
Organizujemy wystawy tematyczne.
Przygotowujemy i udostępniamy materiały do wystaw organizowanych w szkołach.

Historia

2020