Po raz dziesiąty odbyła się impreza czytelnicza “Święty Mikołaj czyta dzieciom”,  w której uczestniczyły dzieci z klasy II d ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej. Spotkanie było pełne atrakcji i zakończyło się rozdaniem książkowych prezentów.